Added support for the Hori Fighting Commander
authorSam Lantinga <slouken@libsdl.org>
Wed, 27 Nov 2019 12:38:51 -0800
changeset 132941ea92e841920
parent 13293 300990a9134b
child 13295 f337f1e13756
Added support for the Hori Fighting Commander
src/joystick/SDL_gamecontrollerdb.h
src/joystick/controller_type.h
src/joystick/hidapi/SDL_hidapijoystick.c
   1.1 --- a/src/joystick/SDL_gamecontrollerdb.h	Wed Nov 27 12:38:48 2019 -0800
   1.2 +++ b/src/joystick/SDL_gamecontrollerdb.h	Wed Nov 27 12:38:51 2019 -0800
   1.3 @@ -82,8 +82,6 @@
   1.4   "03000000b80500000610000000000000,Elecom Gamepad,a:b2,b:b3,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b1,",
   1.5   "03000000852100000201000000000000,FF-GP1,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b3,",
   1.6   "030000000d0f00002700000000000000,FIGHTING STICK V3,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,lefttrigger:b6,rightshoulder:b5,righttrigger:b7,start:b9,x:b0,y:b3,",
   1.7 -  "030000000d0f00008500000000000000,Fighting Commander 2016 PS3,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b3,",
   1.8 -  "030000000d0f00008400000000000000,Fighting Commander 5,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,",
   1.9   "030000000d0f00008700000000000000,Fighting Stick mini 4,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,lefttrigger:b6,rightshoulder:b5,righttrigger:b7,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.10   "030000000d0f00008800000000000000,Fighting Stick mini 4,a:b1,b:b2,back:b9,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,lefttrigger:b6,rightshoulder:b5,righttrigger:b7,start:b8,x:b0,y:b3,",
  1.11   "78696e70757403000000000000000000,Fightstick TES,a:b0,b:b1,back:b6,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b10,leftshoulder:b4,lefttrigger:a2,rightshoulder:b5,righttrigger:a5,start:b7,x:b2,y:b3,",
  1.12 @@ -106,6 +104,8 @@
  1.13   "03000000f0250000c483000000000000,Gioteck VX2 Controller,a:b2,b:b1,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b3,y:b0,",
  1.14   "03000000f0250000c283000000000000,Gioteck,a:b2,b:b1,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b3,y:b0,",
  1.15   "03000000632500002605000000000000,HJD-X,a:b0,b:b1,back:b10,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b6,leftstick:b13,lefttrigger:b8,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b7,rightstick:b14,righttrigger:b9,rightx:a3,righty:a4,start:b11,x:b3,y:b4,",
  1.16 +  "030000000d0f00008400000000000000,HORI Fighting Commander,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.17 +  "030000000d0f00008500000000000000,HORI Fighting Commander,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.18   "030000000d0f00006e00000000000000,HORIPAD 4 (PS3),a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.19   "030000000d0f00006600000000000000,HORIPAD 4 (PS4),a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:a3,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:a4,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.20   "030000000d0f0000ee00000000000000,HORIPAD mini4,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.21 @@ -289,6 +289,8 @@
  1.22   "030000008305000031b0000000000000,Cideko AK08b,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.23   "03000000260900008888000088020000,Cyber Gadget GameCube Controller,a:b0,b:b1,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,lefttrigger:a4,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b6,righttrigger:a5,rightx:a2,righty:a3~,start:b7,x:b2,y:b3,",
  1.24   "03000000a306000022f6000001030000,Cyborg V.3 Rumble Pad,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:+a3,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:-a3,rightx:a2,righty:a4,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.25 +  "030000000d0f00008400000000010000,Fighting Commander,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:a3,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:a4,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.26 +  "030000000d0f00008500000000010000,Fighting Commander,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.27   "03000000790000000600000000000000,G-Shark GP-702,a:b2,b:b1,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a3,righty:a4,start:b9,x:b3,y:b0,",
  1.28   "0500000047532047616d657061640000,GameStop Gamepad,a:b0,b:b1,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b2,y:b3,",
  1.29   "03000000ad1b000001f9000000000000,Gamestop BB-070 X360 Controller,a:b0,b:b1,back:b9,dpdown:b12,dpleft:b13,dpright:b14,dpup:b11,guide:b10,leftshoulder:b4,leftstick:b6,lefttrigger:a2,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b7,righttrigger:a5,rightx:a3,righty:a4,start:b8,x:b2,y:b3,",
  1.30 @@ -413,6 +415,8 @@
  1.31   "030000000d0f00002200000011010000,HORI CO. LTD. REAL ARCADE Pro.V3,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,lefttrigger:b6,rightshoulder:b5,righttrigger:b7,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.32   "030000000d0f00006a00000011010000,HORI CO. LTD. Real Arcade Pro.4,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:a3,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:a4,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.33   "030000000d0f00006b00000011010000,HORI CO. LTD. Real Arcade Pro.4,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.34 +  "030000000d0f00008400000011010000,HORI Fighting Commander,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:a3,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:a4,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.35 +  "030000000d0f00008500000010010000,HORI Fighting Commander,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.36   "030000000d0f00006e00000011010000,HORIPAD 4 (PS3),a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.37   "030000000d0f00006600000011010000,HORIPAD 4 (PS4),a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:a3,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:a4,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.38   "030000000d0f00006700000001010000,HORIPAD ONE,a:b0,b:b1,back:b6,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b8,leftshoulder:b4,leftstick:b9,lefttrigger:a2,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b10,righttrigger:a5,rightx:a3,righty:a4,start:b7,x:b2,y:b3,",
  1.39 @@ -420,6 +424,7 @@
  1.40   "03000000d81400000862000011010000,HitBox (PS3/PC) Analog Mode,a:b1,b:b2,back:b8,guide:b9,leftshoulder:b4,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,righttrigger:b7,start:b12,x:b0,y:b3,",
  1.41   "030000000d0f00005f00000011010000,Hori Fighting Commander 4 (PS3),a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.42   "030000000d0f00005e00000011010000,Hori Fighting Commander 4 (PS4),a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,lefttrigger:a3,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,righttrigger:a4,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,",
  1.43 +  "030000000d0f00008600000002010000,Hori Fighting Commander,a:b0,b:b1,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b10,leftshoulder:b4,leftstick:b11,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b12,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b2,y:b3,",
  1.44   "03000000ad1b000001f5000033050000,Hori Pad EX Turbo 2,a:b0,b:b1,back:b6,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b8,leftshoulder:b4,leftstick:b9,lefttrigger:a2,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b10,righttrigger:a5,rightx:a3,righty:a4,start:b7,x:b2,y:b3,",
  1.45   "030000008f0e00001330000010010000,HuiJia SNES Controller,a:b2,b:b1,back:b8,dpdown:+a1,dpleft:-a0,dpright:+a0,dpup:-a1,leftshoulder:b6,rightshoulder:b7,start:b9,x:b3,y:b0,",
  1.46   "03000000242e00008816000001010000,Hyperkin X91,a:b0,b:b1,back:b6,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b8,leftshoulder:b4,leftstick:b9,lefttrigger:a2,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b10,righttrigger:a5,rightx:a3,righty:a4,start:b7,x:b2,y:b3,",
   2.1 --- a/src/joystick/controller_type.h	Wed Nov 27 12:38:48 2019 -0800
   2.2 +++ b/src/joystick/controller_type.h	Wed Nov 27 12:38:51 2019 -0800
   2.3 @@ -99,6 +99,9 @@
   2.4 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0f0d, 0x0066 ), k_eControllerType_PS3Controller },		// HORI horipad4 ps4
   2.5 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0f0d, 0x005f ), k_eControllerType_PS3Controller },		// HORI Fighting commander ps3
   2.6 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0f0d, 0x005e ), k_eControllerType_PS3Controller },		// HORI Fighting commander ps4
   2.7 +	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0f0d, 0x0084 ), k_eControllerType_PS4Controller },		// HORI Fighting Commander PS4
   2.8 +	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0f0d, 0x0085 ), k_eControllerType_PS3Controller },		// HORI Fighting Commander PS3
   2.9 +	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0f0d, 0x0086 ), k_eControllerType_PS3Controller },		// HORI Fighting Commander PC (Uses the Xbox 360 protocol, but has PS3 buttons)
  2.10 	//{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0738, 0x3250 ), k_eControllerType_PS3Controller },		// madcats fightpad pro ps3 already in ps4 list.. does this work??
  2.11 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0738, 0x8250 ), k_eControllerType_PS3Controller },		// madcats fightpad pro ps4
  2.12 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0079, 0x181a ), k_eControllerType_PS3Controller },		// Venom Arcade Stick
  2.13 @@ -340,7 +343,6 @@
  2.14 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0e6f, 0x1314 ), k_eControllerType_XBox360Controller },	// Unknown Controller
  2.15 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0e6f, 0x0159 ), k_eControllerType_XBox360Controller },	// Unknown Controller
  2.16 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x24c6, 0xfaff ), k_eControllerType_XBox360Controller },	// Unknown Controller
  2.17 -	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0f0d, 0x0086 ), k_eControllerType_XBox360Controller },	// Unknown Controller
  2.18 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0f0d, 0x006d ), k_eControllerType_XBox360Controller },	// Unknown Controller
  2.19 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0f0d, 0x00a4 ), k_eControllerType_XBox360Controller },	// Unknown Controller
  2.20 	{ MAKE_CONTROLLER_ID( 0x0079, 0x1832 ), k_eControllerType_XBox360Controller },	// Unknown Controller
   3.1 --- a/src/joystick/hidapi/SDL_hidapijoystick.c	Wed Nov 27 12:38:48 2019 -0800
   3.2 +++ b/src/joystick/hidapi/SDL_hidapijoystick.c	Wed Nov 27 12:38:51 2019 -0800
   3.3 @@ -482,6 +482,9 @@
   3.4     { MAKE_VIDPID(0x0f0d, 0x0063), "Hori Real Arcade Pro Hayabusa (USA) Xbox One" },
   3.5     { MAKE_VIDPID(0x0f0d, 0x0067), "HORIPAD ONE" },
   3.6     { MAKE_VIDPID(0x0f0d, 0x0078), "Hori Real Arcade Pro V Kai Xbox One" },
   3.7 +    { MAKE_VIDPID(0x0f0d, 0x0084), "HORI Fighting Commander" },
   3.8 +    { MAKE_VIDPID(0x0f0d, 0x0085), "HORI Fighting Commander" },
   3.9 +    { MAKE_VIDPID(0x0f0d, 0x0086), "HORI Fighting Commander" },
  3.10     { MAKE_VIDPID(0x1038, 0x1430), "SteelSeries Stratus Duo" },
  3.11     { MAKE_VIDPID(0x1038, 0x1431), "SteelSeries Stratus Duo" },
  3.12     { MAKE_VIDPID(0x11c9, 0x55f0), "Nacon GC-100XF" },