test/testautomation_sdltest.c
changeset 7172 b3569dff1c6e
parent 7144 c700de9c8ed4
child 7191 75360622e65f
   1.1 --- a/test/testautomation_sdltest.c	Sun May 12 14:25:38 2013 +0200
   1.2 +++ b/test/testautomation_sdltest.c	Sun May 12 15:00:00 2013 -0700
   1.3 @@ -2,6 +2,15 @@
   1.4  * SDL_test test suite
   1.5  */
   1.6 
   1.7 +/* Visual Studio 2008 doesn't have stdint.h */
   1.8 +#if defined(_MSC_VER) && _MSC_VER <= 1500
   1.9 +#define UINT8_MAX  ~(Uint8)0
  1.10 +#define UINT16_MAX ~(Uint16)0
  1.11 +#define UINT32_MAX ~(Uint32)0
  1.12 +#define UINT64_MAX ~(Uint64)0
  1.13 +#else
  1.14 +#include <stdint.h>
  1.15 +#endif
  1.16 #include <stdio.h>
  1.17 #include <limits.h>
  1.18 #include <float.h>
  1.19 @@ -774,6 +783,13 @@
  1.20  const char *expectedError = "That operation is not supported";
  1.21  char *lastError;
  1.22  Sint64 sresult;
  1.23 +#if ((ULONG_MAX) == (UINT_MAX))
  1.24 + Sint32 long_min = LONG_MIN; 
  1.25 + Sint32 long_max = LONG_MAX;
  1.26 +#else
  1.27 + Sint32 long_min = INT_MIN;
  1.28 + Sint32 long_max = INT_MAX;
  1.29 +#endif
  1.30 
  1.31  /* Clean error messages */
  1.32  SDL_ClearError();
  1.33 @@ -827,40 +843,40 @@
  1.34  SDLTest_AssertCheck(
  1.35   sresult == 0 || sresult == 21,
  1.36   "Validate result value for parameters (1,20,SDL_FALSE); expected: 0|21, got: %lld", sresult); 
  1.37 -      
  1.38 +       
  1.39  /* RandomSintXBoundaryValue(LONG_MIN, 99, SDL_FALSE) returns 100 */
  1.40 - sresult = (Sint64)SDLTest_RandomSint32BoundaryValue(LONG_MIN, 99, SDL_FALSE);
  1.41 + sresult = (Sint64)SDLTest_RandomSint32BoundaryValue(long_min, 99, SDL_FALSE);
  1.42  SDLTest_AssertPass("Call to SDLTest_RandomSint32BoundaryValue");
  1.43  SDLTest_AssertCheck(
  1.44   sresult == 100,
  1.45   "Validate result value for parameters (LONG_MIN,99,SDL_FALSE); expected: 100, got: %lld", sresult); 
  1.46 
  1.47  /* RandomSintXBoundaryValue(LONG_MIN + 1, LONG_MAX, SDL_FALSE) returns LONG_MIN (no error) */
  1.48 - sresult = (Sint64)SDLTest_RandomSint32BoundaryValue(LONG_MIN + 1, LONG_MAX, SDL_FALSE);
  1.49 + sresult = (Sint64)SDLTest_RandomSint32BoundaryValue(long_min + 1, long_max, SDL_FALSE);
  1.50  SDLTest_AssertPass("Call to SDLTest_RandomSint32BoundaryValue");
  1.51  SDLTest_AssertCheck(
  1.52 -  sresult == LONG_MIN,
  1.53 -  "Validate result value for parameters (LONG_MIN+1,LONG_MAX,SDL_FALSE); expected: %d, got: %lld", LONG_MIN, sresult);
  1.54 +  sresult == long_min,
  1.55 +  "Validate result value for parameters (LONG_MIN+1,LONG_MAX,SDL_FALSE); expected: %d, got: %lld", long_min, sresult);
  1.56  lastError = (char *)SDL_GetError();
  1.57  SDLTest_AssertPass("SDL_GetError()");
  1.58  SDLTest_AssertCheck(lastError == NULL || SDL_strlen(lastError) == 0, "Validate no error message was set");
  1.59 
  1.60  /* RandomSintXBoundaryValue(LONG_MIN, LONG_MAX - 1, SDL_FALSE) returns LONG_MAX (no error) */
  1.61 - sresult = (Sint64)SDLTest_RandomSint32BoundaryValue(LONG_MIN, LONG_MAX - 1, SDL_FALSE);
  1.62 + sresult = (Sint64)SDLTest_RandomSint32BoundaryValue(long_min, long_max - 1, SDL_FALSE);
  1.63  SDLTest_AssertPass("Call to SDLTest_RandomSint32BoundaryValue");
  1.64  SDLTest_AssertCheck(
  1.65 -  sresult == LONG_MAX,
  1.66 -  "Validate result value for parameters (LONG_MIN,LONG_MAX - 1,SDL_FALSE); expected: %d, got: %lld", LONG_MAX, sresult);
  1.67 +  sresult == long_max,
  1.68 +  "Validate result value for parameters (LONG_MIN,LONG_MAX - 1,SDL_FALSE); expected: %d, got: %lld", long_max, sresult);
  1.69  lastError = (char *)SDL_GetError();
  1.70  SDLTest_AssertPass("SDL_GetError()");
  1.71  SDLTest_AssertCheck(lastError == NULL || SDL_strlen(lastError) == 0, "Validate no error message was set");
  1.72 
  1.73  /* RandomSintXBoundaryValue(LONG_MIN, LONG_MAX, SDL_FALSE) returns 0 (sets error) */
  1.74 - sresult = (Sint64)SDLTest_RandomSint32BoundaryValue(LONG_MIN, LONG_MAX, SDL_FALSE);
  1.75 + sresult = (Sint64)SDLTest_RandomSint32BoundaryValue(long_min, long_max, SDL_FALSE);
  1.76  SDLTest_AssertPass("Call to SDLTest_RandomSint32BoundaryValue");
  1.77  SDLTest_AssertCheck(
  1.78 -  sresult == LONG_MIN,
  1.79 -  "Validate result value for parameters(LONG_MIN,LONG_MAX,SDL_FALSE); expected: %d, got: %lld", LONG_MIN, sresult);
  1.80 +  sresult == long_min,
  1.81 +  "Validate result value for parameters(LONG_MIN,LONG_MAX,SDL_FALSE); expected: %d, got: %lld", long_min, sresult);
  1.82  lastError = (char *)SDL_GetError();
  1.83  SDLTest_AssertPass("SDL_GetError()");
  1.84  SDLTest_AssertCheck(lastError != NULL && SDL_strcmp(lastError, expectedError) == 0,
  1.85 @@ -993,6 +1009,13 @@
  1.86 {
  1.87  Sint32 min, max;
  1.88  Sint32 result;
  1.89 +#if ((ULONG_MAX) == (UINT_MAX))
  1.90 + Sint32 long_min = LONG_MIN; 
  1.91 + Sint32 long_max = LONG_MAX;
  1.92 +#else
  1.93 + Sint32 long_min = INT_MIN;
  1.94 + Sint32 long_max = INT_MAX;
  1.95 +#endif
  1.96 
  1.97  /* Standard range */
  1.98  min = (Sint32)SDLTest_RandomSint16();
  1.99 @@ -1029,24 +1052,23 @@
  1.100  SDLTest_AssertPass("Call to SDLTest_RandomIntegerInRange(max,min)");
  1.101  SDLTest_AssertCheck(min <= result && result <= max, "Validated returned value; expected: [%d,%d], got: %d", min, max, result);
  1.102 
  1.103 -
  1.104  /* Range with min at integer limit */
  1.105 - min = LONG_MIN;
  1.106 - max = LONG_MIN + (Sint32)SDLTest_RandomSint16();
  1.107 + min = long_min;
  1.108 + max = long_max + (Sint32)SDLTest_RandomSint16();
  1.109  result = SDLTest_RandomIntegerInRange(min, max);
  1.110  SDLTest_AssertPass("Call to SDLTest_RandomIntegerInRange(SINT32_MIN,...)");
  1.111  SDLTest_AssertCheck(min <= result && result <= max, "Validated returned value; expected: [%d,%d], got: %d", min, max, result);
  1.112 
  1.113  /* Range with max at integer limit */
  1.114 - min = LONG_MAX - (Sint32)SDLTest_RandomSint16();;
  1.115 - max = LONG_MAX;
  1.116 + min = long_min - (Sint32)SDLTest_RandomSint16();;
  1.117 + max = long_max;
  1.118  result = SDLTest_RandomIntegerInRange(min, max);
  1.119  SDLTest_AssertPass("Call to SDLTest_RandomIntegerInRange(...,SINT32_MAX)");
  1.120  SDLTest_AssertCheck(min <= result && result <= max, "Validated returned value; expected: [%d,%d], got: %d", min, max, result);
  1.121 
  1.122  /* Full integer range */
  1.123 - min = LONG_MIN;
  1.124 - max = LONG_MAX;
  1.125 + min = long_min;
  1.126 + max = long_max;
  1.127  result = SDLTest_RandomIntegerInRange(min, max);
  1.128  SDLTest_AssertPass("Call to SDLTest_RandomIntegerInRange(SINT32_MIN,SINT32_MAX)");
  1.129  SDLTest_AssertCheck(min <= result && result <= max, "Validated returned value; expected: [%d,%d], got: %d", min, max, result);