src/video/gem/SDL_gemevents.c
branchSDL-1.3
changeset 1662 782fd950bd46
parent 1420 2405517b5eab
child 1668 4da1ee79c9af
   1.1 --- a/src/video/gem/SDL_gemevents.c	Sun May 21 17:27:13 2006 +0000
   1.2 +++ b/src/video/gem/SDL_gemevents.c	Sun May 28 13:04:16 2006 +0000
   1.3 @@ -36,7 +36,7 @@
   1.4 #include "../../events/SDL_events_c.h"
   1.5 #include "SDL_gemvideo.h"
   1.6 #include "SDL_gemevents_c.h"
   1.7 -#include "../ataricommon/SDL_atarikeys.h"	/* for keyboard scancodes */
   1.8 +#include "../ataricommon/SDL_atarikeys.h"    /* for keyboard scancodes */
   1.9 #include "../ataricommon/SDL_atarievents_c.h"
  1.10 #include "../ataricommon/SDL_xbiosevents_c.h"
  1.11 #include "../ataricommon/SDL_ataridevmouse_c.h"
  1.12 @@ -56,377 +56,405 @@
  1.13 
  1.14 /* Functions prototypes */
  1.15 
  1.16 -static SDL_keysym *TranslateKey(int scancode, int asciicode, SDL_keysym *keysym,
  1.17 -	SDL_bool pressed);
  1.18 -static int do_messages(_THIS, short *message);
  1.19 -static void do_keyboard(short kc, short ks);
  1.20 -static void do_mouse(_THIS, short mx, short my, short mb, short ks);
  1.21 +static SDL_keysym *TranslateKey (int scancode, int asciicode,
  1.22 +                 SDL_keysym * keysym, SDL_bool pressed);
  1.23 +static int do_messages (_THIS, short *message);
  1.24 +static void do_keyboard (short kc, short ks);
  1.25 +static void do_mouse (_THIS, short mx, short my, short mb, short ks);
  1.26 
  1.27 /* Functions */
  1.28 
  1.29 -static SDL_keysym *TranslateKey(int scancode, int asciicode, SDL_keysym *keysym,
  1.30 -	SDL_bool pressed)
  1.31 +static SDL_keysym *
  1.32 +TranslateKey (int scancode, int asciicode, SDL_keysym * keysym,
  1.33 +       SDL_bool pressed)
  1.34 {
  1.35 -	/* Set the keysym information */
  1.36 -	keysym->scancode = scancode;
  1.37 +  /* Set the keysym information */
  1.38 +  keysym->scancode = scancode;
  1.39 
  1.40 -	if (asciicode)
  1.41 -		keysym->sym = asciicode;		
  1.42 -	else
  1.43 -		keysym->sym = keymap[scancode];
  1.44 +  if (asciicode)
  1.45 +    keysym->sym = asciicode;
  1.46 +  else
  1.47 +    keysym->sym = keymap[scancode];
  1.48 
  1.49 -	keysym->mod = KMOD_NONE;
  1.50 -	keysym->unicode = 0;
  1.51 -	if (SDL_TranslateUNICODE && pressed) {
  1.52 -		keysym->unicode = SDL_AtariToUnicodeTable[asciicode];
  1.53 -	}
  1.54 +  keysym->mod = KMOD_NONE;
  1.55 +  keysym->unicode = 0;
  1.56 +  if (SDL_TranslateUNICODE && pressed) {
  1.57 +    keysym->unicode = SDL_AtariToUnicodeTable[asciicode];
  1.58 +  }
  1.59 
  1.60 -	return(keysym);
  1.61 +  return (keysym);
  1.62 }
  1.63 
  1.64 -void GEM_InitOSKeymap(_THIS)
  1.65 +void
  1.66 +GEM_InitOSKeymap (_THIS)
  1.67 {
  1.68 -	int i;
  1.69 +  int i;
  1.70 
  1.71 -	SDL_memset(gem_currentkeyboard, 0, sizeof(gem_currentkeyboard));
  1.72 -	SDL_memset(gem_previouskeyboard, 0, sizeof(gem_previouskeyboard));
  1.73 -	SDL_memset(gem_currentascii, 0, sizeof(gem_currentascii));
  1.74 +  SDL_memset (gem_currentkeyboard, 0, sizeof (gem_currentkeyboard));
  1.75 +  SDL_memset (gem_previouskeyboard, 0, sizeof (gem_previouskeyboard));
  1.76 +  SDL_memset (gem_currentascii, 0, sizeof (gem_currentascii));
  1.77 
  1.78 -	/* Initialize keymap */
  1.79 -	for ( i=0; i<sizeof(keymap); i++ )
  1.80 -		keymap[i] = SDLK_UNKNOWN;
  1.81 +  /* Initialize keymap */
  1.82 +  for (i = 0; i < sizeof (keymap); i++)
  1.83 +    keymap[i] = SDLK_UNKNOWN;
  1.84 
  1.85 -	/* Functions keys */
  1.86 -	for ( i = 0; i<10; i++ )
  1.87 -		keymap[SCANCODE_F1 + i] = SDLK_F1+i;
  1.88 +  /* Functions keys */
  1.89 +  for (i = 0; i < 10; i++)
  1.90 +    keymap[SCANCODE_F1 + i] = SDLK_F1 + i;
  1.91 
  1.92 -	/* Cursor keypad */
  1.93 -	keymap[SCANCODE_HELP] = SDLK_HELP;
  1.94 -	keymap[SCANCODE_UNDO] = SDLK_UNDO;
  1.95 -	keymap[SCANCODE_INSERT] = SDLK_INSERT;
  1.96 -	keymap[SCANCODE_CLRHOME] = SDLK_HOME;
  1.97 -	keymap[SCANCODE_UP] = SDLK_UP;
  1.98 -	keymap[SCANCODE_DOWN] = SDLK_DOWN;
  1.99 -	keymap[SCANCODE_RIGHT] = SDLK_RIGHT;
  1.100 -	keymap[SCANCODE_LEFT] = SDLK_LEFT;
  1.101 +  /* Cursor keypad */
  1.102 +  keymap[SCANCODE_HELP] = SDLK_HELP;
  1.103 +  keymap[SCANCODE_UNDO] = SDLK_UNDO;
  1.104 +  keymap[SCANCODE_INSERT] = SDLK_INSERT;
  1.105 +  keymap[SCANCODE_CLRHOME] = SDLK_HOME;
  1.106 +  keymap[SCANCODE_UP] = SDLK_UP;
  1.107 +  keymap[SCANCODE_DOWN] = SDLK_DOWN;
  1.108 +  keymap[SCANCODE_RIGHT] = SDLK_RIGHT;
  1.109 +  keymap[SCANCODE_LEFT] = SDLK_LEFT;
  1.110 
  1.111 -	/* Special keys */
  1.112 -	keymap[SCANCODE_ESCAPE] = SDLK_ESCAPE;
  1.113 -	keymap[SCANCODE_BACKSPACE] = SDLK_BACKSPACE;
  1.114 -	keymap[SCANCODE_TAB] = SDLK_TAB;
  1.115 -	keymap[SCANCODE_ENTER] = SDLK_RETURN;
  1.116 -	keymap[SCANCODE_DELETE] = SDLK_DELETE;
  1.117 -	keymap[SCANCODE_LEFTCONTROL] = SDLK_LCTRL;
  1.118 -	keymap[SCANCODE_LEFTSHIFT] = SDLK_LSHIFT;
  1.119 -	keymap[SCANCODE_RIGHTSHIFT] = SDLK_RSHIFT;
  1.120 -	keymap[SCANCODE_LEFTALT] = SDLK_LALT;
  1.121 -	keymap[SCANCODE_CAPSLOCK] = SDLK_CAPSLOCK;
  1.122 +  /* Special keys */
  1.123 +  keymap[SCANCODE_ESCAPE] = SDLK_ESCAPE;
  1.124 +  keymap[SCANCODE_BACKSPACE] = SDLK_BACKSPACE;
  1.125 +  keymap[SCANCODE_TAB] = SDLK_TAB;
  1.126 +  keymap[SCANCODE_ENTER] = SDLK_RETURN;
  1.127 +  keymap[SCANCODE_DELETE] = SDLK_DELETE;
  1.128 +  keymap[SCANCODE_LEFTCONTROL] = SDLK_LCTRL;
  1.129 +  keymap[SCANCODE_LEFTSHIFT] = SDLK_LSHIFT;
  1.130 +  keymap[SCANCODE_RIGHTSHIFT] = SDLK_RSHIFT;
  1.131 +  keymap[SCANCODE_LEFTALT] = SDLK_LALT;
  1.132 +  keymap[SCANCODE_CAPSLOCK] = SDLK_CAPSLOCK;
  1.133 
  1.134 -	/* Mouse init */
  1.135 -	GEM_mouse_relative = SDL_FALSE;
  1.136 +  /* Mouse init */
  1.137 +  GEM_mouse_relative = SDL_FALSE;
  1.138 }
  1.139 
  1.140 -void GEM_PumpEvents(_THIS)
  1.141 +void
  1.142 +GEM_PumpEvents (_THIS)
  1.143 {
  1.144 -	short mousex, mousey, mouseb, dummy;
  1.145 -	short kstate, prevkc, prevks;
  1.146 -	int i;
  1.147 -	SDL_keysym	keysym;
  1.148 +  short mousex, mousey, mouseb, dummy;
  1.149 +  short kstate, prevkc, prevks;
  1.150 +  int i;
  1.151 +  SDL_keysym keysym;
  1.152 
  1.153 -	SDL_memset(gem_currentkeyboard,0,sizeof(gem_currentkeyboard));
  1.154 -	prevkc = prevks = 0;
  1.155 -	
  1.156 -	for (;;)
  1.157 -	{
  1.158 -		int quit, resultat, event_mask, mouse_event;
  1.159 -		short buffer[8], kc;
  1.160 -		short x2,y2,w2,h2;
  1.161 +  SDL_memset (gem_currentkeyboard, 0, sizeof (gem_currentkeyboard));
  1.162 +  prevkc = prevks = 0;
  1.163 
  1.164 -		quit =
  1.165 -			mouse_event =
  1.166 -			x2=y2=w2=h2 = 0;
  1.167 +  for (;;) {
  1.168 +    int quit, resultat, event_mask, mouse_event;
  1.169 +    short buffer[8], kc;
  1.170 +    short x2, y2, w2, h2;
  1.171 
  1.172 -		event_mask = MU_MESAG|MU_TIMER|MU_KEYBD;
  1.173 -		if (!GEM_fullscreen && (GEM_handle>=0)) {
  1.174 -			wind_get (GEM_handle, WF_WORKXYWH, &x2, &y2, &w2, &h2);
  1.175 -			event_mask |= MU_M1;
  1.176 -			if ( (SDL_GetAppState() & SDL_APPMOUSEFOCUS) ) {
  1.177 -				mouse_event = MO_LEAVE;				
  1.178 -			} else {
  1.179 -				mouse_event = MO_ENTER;				
  1.180 -			}
  1.181 -		}
  1.182 +    quit = mouse_event = x2 = y2 = w2 = h2 = 0;
  1.183 
  1.184 -		resultat = evnt_multi(
  1.185 -			event_mask,
  1.186 -			0,0,0,
  1.187 -			mouse_event,x2,y2,w2,h2,
  1.188 -			0,0,0,0,0,
  1.189 -			buffer,
  1.190 -			10,
  1.191 -			&dummy,&dummy,&dummy,&kstate,&kc,&dummy
  1.192 -		);
  1.193 +    event_mask = MU_MESAG | MU_TIMER | MU_KEYBD;
  1.194 +    if (!GEM_fullscreen && (GEM_handle >= 0)) {
  1.195 +      wind_get (GEM_handle, WF_WORKXYWH, &x2, &y2, &w2, &h2);
  1.196 +      event_mask |= MU_M1;
  1.197 +      if ((SDL_GetAppState () & SDL_APPMOUSEFOCUS)) {
  1.198 +        mouse_event = MO_LEAVE;
  1.199 +      } else {
  1.200 +        mouse_event = MO_ENTER;
  1.201 +      }
  1.202 +    }
  1.203 
  1.204 -		/* Message event ? */
  1.205 -		if (resultat & MU_MESAG)
  1.206 -			quit = do_messages(this, buffer);
  1.207 +    resultat = evnt_multi (event_mask,
  1.208 +                0, 0, 0,
  1.209 +                mouse_event, x2, y2, w2, h2,
  1.210 +                0, 0, 0, 0, 0,
  1.211 +                buffer,
  1.212 +                10,
  1.213 +                &dummy, &dummy, &dummy, &kstate, &kc, &dummy);
  1.214 
  1.215 -		/* Keyboard event ? */
  1.216 -		if (resultat & MU_KEYBD) {
  1.217 -			if ((prevkc != kc) || (prevks != kstate)) {
  1.218 -				do_keyboard(kc,kstate);
  1.219 -			} else {
  1.220 -				/* Avoid looping, if repeating same key */
  1.221 -				break;
  1.222 -			}
  1.223 -		}
  1.224 +    /* Message event ? */
  1.225 +    if (resultat & MU_MESAG)
  1.226 +      quit = do_messages (this, buffer);
  1.227 
  1.228 -		/* Mouse entering/leaving window */
  1.229 -		if (resultat & MU_M1) {
  1.230 -			if (this->input_grab == SDL_GRAB_OFF) {
  1.231 -				if (SDL_GetAppState() & SDL_APPMOUSEFOCUS) {
  1.232 -					SDL_PrivateAppActive(0, SDL_APPMOUSEFOCUS);
  1.233 -				} else {
  1.234 -					SDL_PrivateAppActive(1, SDL_APPMOUSEFOCUS);
  1.235 -				}
  1.236 -			}
  1.237 -		}
  1.238 +    /* Keyboard event ? */
  1.239 +    if (resultat & MU_KEYBD) {
  1.240 +      if ((prevkc != kc) || (prevks != kstate)) {
  1.241 +        do_keyboard (kc, kstate);
  1.242 +      } else {
  1.243 +        /* Avoid looping, if repeating same key */
  1.244 +        break;
  1.245 +      }
  1.246 +    }
  1.247 
  1.248 -		/* Timer event ? */
  1.249 -		if ((resultat & MU_TIMER) || quit)
  1.250 -			break;
  1.251 -	}
  1.252 +    /* Mouse entering/leaving window */
  1.253 +    if (resultat & MU_M1) {
  1.254 +      if (this->input_grab == SDL_GRAB_OFF) {
  1.255 +        if (SDL_GetAppState () & SDL_APPMOUSEFOCUS) {
  1.256 +          SDL_PrivateAppActive (0, SDL_APPMOUSEFOCUS);
  1.257 +        } else {
  1.258 +          SDL_PrivateAppActive (1, SDL_APPMOUSEFOCUS);
  1.259 +        }
  1.260 +      }
  1.261 +    }
  1.262 
  1.263 -	/* Update mouse */
  1.264 -	graf_mkstate(&mousex, &mousey, &mouseb, &kstate);
  1.265 -	do_mouse(this, mousex, mousey, mouseb, kstate);
  1.266 +    /* Timer event ? */
  1.267 +    if ((resultat & MU_TIMER) || quit)
  1.268 +      break;
  1.269 +  }
  1.270 
  1.271 -	/* Now generate keyboard events */
  1.272 -	for (i=0; i<ATARIBIOS_MAXKEYS; i++) {
  1.273 -		/* Key pressed ? */
  1.274 -		if (gem_currentkeyboard[i] && !gem_previouskeyboard[i])
  1.275 -			SDL_PrivateKeyboard(SDL_PRESSED,
  1.276 -				TranslateKey(i, gem_currentascii[i], &keysym, SDL_TRUE));
  1.277 -			
  1.278 -		/* Key unpressed ? */
  1.279 -		if (gem_previouskeyboard[i] && !gem_currentkeyboard[i])
  1.280 -			SDL_PrivateKeyboard(SDL_RELEASED,
  1.281 -				TranslateKey(i, gem_currentascii[i], &keysym, SDL_FALSE));
  1.282 -	}
  1.283 +  /* Update mouse */
  1.284 +  graf_mkstate (&mousex, &mousey, &mouseb, &kstate);
  1.285 +  do_mouse (this, mousex, mousey, mouseb, kstate);
  1.286 
  1.287 -	SDL_memcpy(gem_previouskeyboard,gem_currentkeyboard,sizeof(gem_previouskeyboard));
  1.288 +  /* Now generate keyboard events */
  1.289 +  for (i = 0; i < ATARIBIOS_MAXKEYS; i++) {
  1.290 +    /* Key pressed ? */
  1.291 +    if (gem_currentkeyboard[i] && !gem_previouskeyboard[i])
  1.292 +      SDL_PrivateKeyboard (SDL_PRESSED,
  1.293 +                 TranslateKey (i, gem_currentascii[i],
  1.294 +                        &keysym, SDL_TRUE));
  1.295 
  1.296 -	/* Refresh window name ? */
  1.297 -	if (GEM_refresh_name) {
  1.298 -		if ( SDL_GetAppState() & SDL_APPACTIVE ) {
  1.299 -			/* Fullscreen/windowed */
  1.300 -			if (GEM_title_name) {
  1.301 -				wind_set(GEM_handle,WF_NAME,(short)(((unsigned long)GEM_title_name)>>16),(short)(((unsigned long)GEM_title_name) & 0xffff),0,0);
  1.302 -			}
  1.303 -		} else {
  1.304 -			/* Iconified */
  1.305 -			if (GEM_icon_name) {
  1.306 -				wind_set(GEM_handle,WF_NAME,(short)(((unsigned long)GEM_icon_name)>>16),(short)(((unsigned long)GEM_icon_name) & 0xffff),0,0);
  1.307 -			}
  1.308 -		}
  1.309 -		GEM_refresh_name = SDL_FALSE;
  1.310 -	}
  1.311 +    /* Key unpressed ? */
  1.312 +    if (gem_previouskeyboard[i] && !gem_currentkeyboard[i])
  1.313 +      SDL_PrivateKeyboard (SDL_RELEASED,
  1.314 +                 TranslateKey (i, gem_currentascii[i],
  1.315 +                        &keysym, SDL_FALSE));
  1.316 +  }
  1.317 +
  1.318 +  SDL_memcpy (gem_previouskeyboard, gem_currentkeyboard,
  1.319 +        sizeof (gem_previouskeyboard));
  1.320 +
  1.321 +  /* Refresh window name ? */
  1.322 +  if (GEM_refresh_name) {
  1.323 +    if (SDL_GetAppState () & SDL_APPACTIVE) {
  1.324 +      /* Fullscreen/windowed */
  1.325 +      if (GEM_title_name) {
  1.326 +        wind_set (GEM_handle, WF_NAME,
  1.327 +             (short) (((unsigned long) GEM_title_name) >>
  1.328 +                  16),
  1.329 +             (short) (((unsigned long) GEM_title_name) &
  1.330 +                  0xffff), 0, 0);
  1.331 +      }
  1.332 +    } else {
  1.333 +      /* Iconified */
  1.334 +      if (GEM_icon_name) {
  1.335 +        wind_set (GEM_handle, WF_NAME,
  1.336 +             (short) (((unsigned long) GEM_icon_name) >>
  1.337 +                  16),
  1.338 +             (short) (((unsigned long) GEM_icon_name) &
  1.339 +                  0xffff), 0, 0);
  1.340 +      }
  1.341 +    }
  1.342 +    GEM_refresh_name = SDL_FALSE;
  1.343 +  }
  1.344 }
  1.345 
  1.346 -static int do_messages(_THIS, short *message)
  1.347 +static int
  1.348 +do_messages (_THIS, short *message)
  1.349 {
  1.350 -	int quit, posted;
  1.351 -	short x2,y2,w2,h2;
  1.352 +  int quit, posted;
  1.353 +  short x2, y2, w2, h2;
  1.354 
  1.355 -	quit=0;
  1.356 -	switch (message[0]) {
  1.357 -		case WM_CLOSED:
  1.358 -		case AP_TERM:  
  1.359 -			posted = SDL_PrivateQuit();
  1.360 -			quit=1;
  1.361 -			break;
  1.362 -		case WM_MOVED:
  1.363 -			wind_set(message[3],WF_CURRXYWH,message[4],message[5],message[6],message[7]);
  1.364 -			break;
  1.365 -		case WM_TOPPED:
  1.366 -			wind_set(message[3],WF_TOP,message[4],0,0,0);
  1.367 -			/* Continue with TOP event processing */
  1.368 -		case WM_ONTOP:
  1.369 -			SDL_PrivateAppActive(1, SDL_APPINPUTFOCUS);
  1.370 -			if (VDI_setpalette) {
  1.371 -				VDI_setpalette(this, VDI_curpalette);
  1.372 -			}
  1.373 -			break;
  1.374 -		case WM_REDRAW:
  1.375 -			if (!GEM_lock_redraw) {
  1.376 -				GEM_wind_redraw(this, message[3],&message[4]);
  1.377 -			}
  1.378 -			break;
  1.379 -		case WM_ICONIFY:
  1.380 -		case WM_ALLICONIFY:
  1.381 -			wind_set(message[3],WF_ICONIFY,message[4],message[5],message[6],message[7]);
  1.382 -			/* If we're active, make ourselves inactive */
  1.383 -			if ( SDL_GetAppState() & SDL_APPACTIVE ) {
  1.384 -				/* Send an internal deactivate event */
  1.385 -				SDL_PrivateAppActive(0, SDL_APPACTIVE);
  1.386 -			}
  1.387 -			/* Update window title */
  1.388 -			if (GEM_refresh_name && GEM_icon_name) {
  1.389 -				wind_set(GEM_handle,WF_NAME,(short)(((unsigned long)GEM_icon_name)>>16),(short)(((unsigned long)GEM_icon_name) & 0xffff),0,0);
  1.390 -				GEM_refresh_name = SDL_FALSE;
  1.391 -			}
  1.392 -			break;
  1.393 -		case WM_UNICONIFY:
  1.394 -			wind_set(message[3],WF_UNICONIFY,message[4],message[5],message[6],message[7]);
  1.395 -			/* If we're not active, make ourselves active */
  1.396 -			if ( !(SDL_GetAppState() & SDL_APPACTIVE) ) {
  1.397 -				/* Send an internal activate event */
  1.398 -				SDL_PrivateAppActive(1, SDL_APPACTIVE);
  1.399 -			}
  1.400 -			if (GEM_refresh_name && GEM_title_name) {
  1.401 -				wind_set(GEM_handle,WF_NAME,(short)(((unsigned long)GEM_title_name)>>16),(short)(((unsigned long)GEM_title_name) & 0xffff),0,0);
  1.402 -				GEM_refresh_name = SDL_FALSE;
  1.403 -			}
  1.404 -			break;
  1.405 -		case WM_SIZED:
  1.406 -			wind_set (message[3], WF_CURRXYWH, message[4], message[5], message[6], message[7]);
  1.407 -			wind_get (message[3], WF_WORKXYWH, &x2, &y2, &w2, &h2);
  1.408 -			GEM_win_fulled = SDL_FALSE;		/* Cancel maximized flag */
  1.409 -			GEM_lock_redraw = SDL_TRUE;		/* Prevent redraw till buffers resized */
  1.410 -			SDL_PrivateResize(w2, h2);
  1.411 -			break;
  1.412 -		case WM_FULLED:
  1.413 -			{
  1.414 -				short x,y,w,h;
  1.415 +  quit = 0;
  1.416 +  switch (message[0]) {
  1.417 +  case WM_CLOSED:
  1.418 +  case AP_TERM:
  1.419 +    posted = SDL_PrivateQuit ();
  1.420 +    quit = 1;
  1.421 +    break;
  1.422 +  case WM_MOVED:
  1.423 +    wind_set (message[3], WF_CURRXYWH, message[4], message[5],
  1.424 +         message[6], message[7]);
  1.425 +    break;
  1.426 +  case WM_TOPPED:
  1.427 +    wind_set (message[3], WF_TOP, message[4], 0, 0, 0);
  1.428 +    /* Continue with TOP event processing */
  1.429 +  case WM_ONTOP:
  1.430 +    SDL_PrivateAppActive (1, SDL_APPINPUTFOCUS);
  1.431 +    if (VDI_setpalette) {
  1.432 +      VDI_setpalette (this, VDI_curpalette);
  1.433 +    }
  1.434 +    break;
  1.435 +  case WM_REDRAW:
  1.436 +    if (!GEM_lock_redraw) {
  1.437 +      GEM_wind_redraw (this, message[3], &message[4]);
  1.438 +    }
  1.439 +    break;
  1.440 +  case WM_ICONIFY:
  1.441 +  case WM_ALLICONIFY:
  1.442 +    wind_set (message[3], WF_ICONIFY, message[4], message[5],
  1.443 +         message[6], message[7]);
  1.444 +    /* If we're active, make ourselves inactive */
  1.445 +    if (SDL_GetAppState () & SDL_APPACTIVE) {
  1.446 +      /* Send an internal deactivate event */
  1.447 +      SDL_PrivateAppActive (0, SDL_APPACTIVE);
  1.448 +    }
  1.449 +    /* Update window title */
  1.450 +    if (GEM_refresh_name && GEM_icon_name) {
  1.451 +      wind_set (GEM_handle, WF_NAME,
  1.452 +           (short) (((unsigned long) GEM_icon_name) >> 16),
  1.453 +           (short) (((unsigned long) GEM_icon_name) & 0xffff),
  1.454 +           0, 0);
  1.455 +      GEM_refresh_name = SDL_FALSE;
  1.456 +    }
  1.457 +    break;
  1.458 +  case WM_UNICONIFY:
  1.459 +    wind_set (message[3], WF_UNICONIFY, message[4], message[5],
  1.460 +         message[6], message[7]);
  1.461 +    /* If we're not active, make ourselves active */
  1.462 +    if (!(SDL_GetAppState () & SDL_APPACTIVE)) {
  1.463 +      /* Send an internal activate event */
  1.464 +      SDL_PrivateAppActive (1, SDL_APPACTIVE);
  1.465 +    }
  1.466 +    if (GEM_refresh_name && GEM_title_name) {
  1.467 +      wind_set (GEM_handle, WF_NAME,
  1.468 +           (short) (((unsigned long) GEM_title_name) >> 16),
  1.469 +           (short) (((unsigned long) GEM_title_name) & 0xffff),
  1.470 +           0, 0);
  1.471 +      GEM_refresh_name = SDL_FALSE;
  1.472 +    }
  1.473 +    break;
  1.474 +  case WM_SIZED:
  1.475 +    wind_set (message[3], WF_CURRXYWH, message[4], message[5],
  1.476 +         message[6], message[7]);
  1.477 +    wind_get (message[3], WF_WORKXYWH, &x2, &y2, &w2, &h2);
  1.478 +    GEM_win_fulled = SDL_FALSE;   /* Cancel maximized flag */
  1.479 +    GEM_lock_redraw = SDL_TRUE;   /* Prevent redraw till buffers resized */
  1.480 +    SDL_PrivateResize (w2, h2);
  1.481 +    break;
  1.482 +  case WM_FULLED:
  1.483 +    {
  1.484 +      short x, y, w, h;
  1.485 
  1.486 -				if (GEM_win_fulled) {
  1.487 -					wind_get (message[3], WF_PREVXYWH, &x, &y, &w, &h);
  1.488 -					GEM_win_fulled = SDL_FALSE;
  1.489 -				} else {
  1.490 -					x = GEM_desk_x;
  1.491 -					y = GEM_desk_y;
  1.492 -					w = GEM_desk_w;
  1.493 -					h = GEM_desk_h;
  1.494 -					GEM_win_fulled = SDL_TRUE;
  1.495 -				}
  1.496 -				wind_set (message[3], WF_CURRXYWH, x, y, w, h);
  1.497 -				wind_get (message[3], WF_WORKXYWH, &x2, &y2, &w2, &h2);
  1.498 -				GEM_lock_redraw = SDL_TRUE;		/* Prevent redraw till buffers resized */
  1.499 -				SDL_PrivateResize(w2, h2);
  1.500 -			}
  1.501 -			break;
  1.502 -		case WM_BOTTOMED:
  1.503 -			wind_set(message[3],WF_BOTTOM,0,0,0,0);
  1.504 -			/* Continue with BOTTOM event processing */
  1.505 -		case WM_UNTOPPED:
  1.506 -			SDL_PrivateAppActive(0, SDL_APPINPUTFOCUS);
  1.507 -			if (VDI_setpalette) {
  1.508 -				VDI_setpalette(this, VDI_oldpalette);
  1.509 -			}
  1.510 -			break;
  1.511 -	}
  1.512 -	
  1.513 -	return quit;
  1.514 +      if (GEM_win_fulled) {
  1.515 +        wind_get (message[3], WF_PREVXYWH, &x, &y, &w, &h);
  1.516 +        GEM_win_fulled = SDL_FALSE;
  1.517 +      } else {
  1.518 +        x = GEM_desk_x;
  1.519 +        y = GEM_desk_y;
  1.520 +        w = GEM_desk_w;
  1.521 +        h = GEM_desk_h;
  1.522 +        GEM_win_fulled = SDL_TRUE;
  1.523 +      }
  1.524 +      wind_set (message[3], WF_CURRXYWH, x, y, w, h);
  1.525 +      wind_get (message[3], WF_WORKXYWH, &x2, &y2, &w2, &h2);
  1.526 +      GEM_lock_redraw = SDL_TRUE; /* Prevent redraw till buffers resized */
  1.527 +      SDL_PrivateResize (w2, h2);
  1.528 +    }
  1.529 +    break;
  1.530 +  case WM_BOTTOMED:
  1.531 +    wind_set (message[3], WF_BOTTOM, 0, 0, 0, 0);
  1.532 +    /* Continue with BOTTOM event processing */
  1.533 +  case WM_UNTOPPED:
  1.534 +    SDL_PrivateAppActive (0, SDL_APPINPUTFOCUS);
  1.535 +    if (VDI_setpalette) {
  1.536 +      VDI_setpalette (this, VDI_oldpalette);
  1.537 +    }
  1.538 +    break;
  1.539 +  }
  1.540 +
  1.541 +  return quit;
  1.542 }
  1.543 
  1.544 -static void do_keyboard(short kc, short ks)
  1.545 +static void
  1.546 +do_keyboard (short kc, short ks)
  1.547 {
  1.548 -	int			scancode, asciicode;
  1.549 +  int scancode, asciicode;
  1.550 
  1.551 -	if (kc) {
  1.552 -		scancode=(kc>>8) & 127;
  1.553 -		asciicode=kc & 255;
  1.554 +  if (kc) {
  1.555 +    scancode = (kc >> 8) & 127;
  1.556 +    asciicode = kc & 255;
  1.557 
  1.558 -		gem_currentkeyboard[scancode]=0xFF;
  1.559 -		gem_currentascii[scancode]=asciicode;
  1.560 -	}
  1.561 +    gem_currentkeyboard[scancode] = 0xFF;
  1.562 +    gem_currentascii[scancode] = asciicode;
  1.563 +  }
  1.564 
  1.565 -	/* Read special keys */
  1.566 -	if (ks & K_RSHIFT)
  1.567 -		gem_currentkeyboard[SCANCODE_RIGHTSHIFT]=0xFF;
  1.568 -	if (ks & K_LSHIFT)
  1.569 -		gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTSHIFT]=0xFF;
  1.570 -	if (ks & K_CTRL)
  1.571 -		gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTCONTROL]=0xFF;
  1.572 -	if (ks & K_ALT)
  1.573 -		gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTALT]=0xFF;
  1.574 +  /* Read special keys */
  1.575 +  if (ks & K_RSHIFT)
  1.576 +    gem_currentkeyboard[SCANCODE_RIGHTSHIFT] = 0xFF;
  1.577 +  if (ks & K_LSHIFT)
  1.578 +    gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTSHIFT] = 0xFF;
  1.579 +  if (ks & K_CTRL)
  1.580 +    gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTCONTROL] = 0xFF;
  1.581 +  if (ks & K_ALT)
  1.582 +    gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTALT] = 0xFF;
  1.583 }
  1.584 
  1.585 -static void do_mouse(_THIS, short mx, short my, short mb, short ks)
  1.586 +static void
  1.587 +do_mouse (_THIS, short mx, short my, short mb, short ks)
  1.588 {
  1.589 -	static short prevmousex=0, prevmousey=0, prevmouseb=0;
  1.590 -	short x2, y2, w2, h2;
  1.591 +  static short prevmousex = 0, prevmousey = 0, prevmouseb = 0;
  1.592 +  short x2, y2, w2, h2;
  1.593 
  1.594 -	/* Don't return mouse events if out of window */
  1.595 -	if ((SDL_GetAppState() & SDL_APPMOUSEFOCUS)==0) {
  1.596 -		return;
  1.597 -	}
  1.598 +  /* Don't return mouse events if out of window */
  1.599 +  if ((SDL_GetAppState () & SDL_APPMOUSEFOCUS) == 0) {
  1.600 +    return;
  1.601 +  }
  1.602 
  1.603 -	/* Retrieve window coords, and generate mouse events accordingly */
  1.604 -	x2 = y2 = 0;
  1.605 -	w2 = VDI_w;
  1.606 -	h2 = VDI_h;
  1.607 -	if ((!GEM_fullscreen) && (GEM_handle>=0)) {
  1.608 -		wind_get (GEM_handle, WF_WORKXYWH, &x2, &y2, &w2, &h2);
  1.609 +  /* Retrieve window coords, and generate mouse events accordingly */
  1.610 +  x2 = y2 = 0;
  1.611 +  w2 = VDI_w;
  1.612 +  h2 = VDI_h;
  1.613 +  if ((!GEM_fullscreen) && (GEM_handle >= 0)) {
  1.614 +    wind_get (GEM_handle, WF_WORKXYWH, &x2, &y2, &w2, &h2);
  1.615 
  1.616 -		/* Do not generate mouse button event if out of window working area */
  1.617 -		if ((mx<x2) || (mx>=x2+w2) || (my<y2) || (my>=y2+h2)) {
  1.618 -			mb=prevmouseb;
  1.619 -		}
  1.620 -	}
  1.621 +    /* Do not generate mouse button event if out of window working area */
  1.622 +    if ((mx < x2) || (mx >= x2 + w2) || (my < y2) || (my >= y2 + h2)) {
  1.623 +      mb = prevmouseb;
  1.624 +    }
  1.625 +  }
  1.626 
  1.627 -	/* Mouse motion ? */
  1.628 -	if (GEM_mouse_relative) {
  1.629 -		if (GEM_usedevmouse) {
  1.630 -			SDL_AtariDevMouse_PostMouseEvents(this, SDL_FALSE);
  1.631 -		} else {
  1.632 -			SDL_AtariXbios_PostMouseEvents(this, SDL_FALSE);
  1.633 -		}
  1.634 -	} else {
  1.635 -		if ((prevmousex!=mx) || (prevmousey!=my)) {
  1.636 -			int posx, posy;
  1.637 +  /* Mouse motion ? */
  1.638 +  if (GEM_mouse_relative) {
  1.639 +    if (GEM_usedevmouse) {
  1.640 +      SDL_AtariDevMouse_PostMouseEvents (this, SDL_FALSE);
  1.641 +    } else {
  1.642 +      SDL_AtariXbios_PostMouseEvents (this, SDL_FALSE);
  1.643 +    }
  1.644 +  } else {
  1.645 +    if ((prevmousex != mx) || (prevmousey != my)) {
  1.646 +      int posx, posy;
  1.647 
  1.648 -			/* Give mouse position relative to window position */
  1.649 -			posx = mx - x2;
  1.650 -			if (posx<0) posx = 0;
  1.651 -			if (posx>w2) posx = w2-1;
  1.652 -			posy = my - y2;
  1.653 -			if (posy<0) posy = 0;
  1.654 -			if (posy>h2) posy = h2-1;
  1.655 +      /* Give mouse position relative to window position */
  1.656 +      posx = mx - x2;
  1.657 +      if (posx < 0)
  1.658 +        posx = 0;
  1.659 +      if (posx > w2)
  1.660 +        posx = w2 - 1;
  1.661 +      posy = my - y2;
  1.662 +      if (posy < 0)
  1.663 +        posy = 0;
  1.664 +      if (posy > h2)
  1.665 +        posy = h2 - 1;
  1.666 
  1.667 -			SDL_PrivateMouseMotion(0, 0, posx, posy);
  1.668 -		}
  1.669 -		prevmousex = mx;
  1.670 -		prevmousey = my;
  1.671 -	}
  1.672 +      SDL_PrivateMouseMotion (0, 0, posx, posy);
  1.673 +    }
  1.674 +    prevmousex = mx;
  1.675 +    prevmousey = my;
  1.676 +  }
  1.677 
  1.678 -	/* Mouse button ? */
  1.679 -	if (prevmouseb!=mb) {
  1.680 -		int i;
  1.681 +  /* Mouse button ? */
  1.682 +  if (prevmouseb != mb) {
  1.683 +    int i;
  1.684 
  1.685 -		for (i=0;i<2;i++) {
  1.686 -			int curbutton, prevbutton;
  1.687 -		
  1.688 -			curbutton = mb & (1<<i);
  1.689 -			prevbutton = prevmouseb & (1<<i);
  1.690 -		
  1.691 -			if (curbutton && !prevbutton) {
  1.692 -				SDL_PrivateMouseButton(SDL_PRESSED, i+1, 0, 0);
  1.693 -			}
  1.694 -			if (!curbutton && prevbutton) {
  1.695 -				SDL_PrivateMouseButton(SDL_RELEASED, i+1, 0, 0);
  1.696 -			}
  1.697 -		}
  1.698 -		prevmouseb = mb;
  1.699 -	}
  1.700 +    for (i = 0; i < 2; i++) {
  1.701 +      int curbutton, prevbutton;
  1.702 
  1.703 -	/* Read special keys */
  1.704 -	if (ks & K_RSHIFT)
  1.705 -		gem_currentkeyboard[SCANCODE_RIGHTSHIFT]=0xFF;
  1.706 -	if (ks & K_LSHIFT)
  1.707 -		gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTSHIFT]=0xFF;
  1.708 -	if (ks & K_CTRL)
  1.709 -		gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTCONTROL]=0xFF;
  1.710 -	if (ks & K_ALT)
  1.711 -		gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTALT]=0xFF;
  1.712 +      curbutton = mb & (1 << i);
  1.713 +      prevbutton = prevmouseb & (1 << i);
  1.714 +
  1.715 +      if (curbutton && !prevbutton) {
  1.716 +        SDL_PrivateMouseButton (SDL_PRESSED, i + 1, 0, 0);
  1.717 +      }
  1.718 +      if (!curbutton && prevbutton) {
  1.719 +        SDL_PrivateMouseButton (SDL_RELEASED, i + 1, 0, 0);
  1.720 +      }
  1.721 +    }
  1.722 +    prevmouseb = mb;
  1.723 +  }
  1.724 +
  1.725 +  /* Read special keys */
  1.726 +  if (ks & K_RSHIFT)
  1.727 +    gem_currentkeyboard[SCANCODE_RIGHTSHIFT] = 0xFF;
  1.728 +  if (ks & K_LSHIFT)
  1.729 +    gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTSHIFT] = 0xFF;
  1.730 +  if (ks & K_CTRL)
  1.731 +    gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTCONTROL] = 0xFF;
  1.732 +  if (ks & K_ALT)
  1.733 +    gem_currentkeyboard[SCANCODE_LEFTALT] = 0xFF;
  1.734 }
  1.735 +
  1.736 +/* vi: set ts=4 sw=4 expandtab: */