CMakeLists.txt
changeset 11231 5235df1ce071
parent 11212 52e36516928e
child 11265 9152aa462a82
   1.1 --- a/CMakeLists.txt	Fri Aug 11 21:16:33 2017 -0700
   1.2 +++ b/CMakeLists.txt	Fri Aug 11 21:17:10 2017 -0700
   1.3 @@ -660,7 +660,7 @@
   1.4       strdup _strrev _strupr _strlwr strchr strrchr strstr itoa _ltoa
   1.5       _uitoa _ultoa strtol strtoul _i64toa _ui64toa strtoll strtoull
   1.6       atoi atof strcmp strncmp _stricmp strcasecmp _strnicmp strncasecmp
   1.7 -      vsscanf vsnprintf fseeko fseeko64 sigaction setjmp
   1.8 +      vsscanf vsnprintf fopen64 fseeko fseeko64 sigaction setjmp
   1.9       nanosleep sysconf sysctlbyname getauxval
  1.10       )
  1.11    string(TOUPPER ${_FN} _UPPER)