src/joystick/linux/SDL_sysjoystick.c
changeset 11532 4af4e3986438
parent 11201 813a8510bd0c
child 11811 5d94cb6b24d3
   1.1 --- a/src/joystick/linux/SDL_sysjoystick.c	Fri Sep 22 08:30:46 2017 -0700
   1.2 +++ b/src/joystick/linux/SDL_sysjoystick.c	Fri Sep 22 08:30:52 2017 -0700
   1.3 @@ -38,8 +38,10 @@
   1.4 #include "SDL_assert.h"
   1.5 #include "SDL_joystick.h"
   1.6 #include "SDL_endian.h"
   1.7 +#include "../../events/SDL_events_c.h"
   1.8 #include "../SDL_sysjoystick.h"
   1.9 #include "../SDL_joystick_c.h"
  1.10 +#include "../steam/SDL_steamcontroller.h"
  1.11 #include "SDL_sysjoystick_c.h"
  1.12 
  1.13 /* This isn't defined in older Linux kernel headers */
  1.14 @@ -66,6 +68,9 @@
  1.15   dev_t devnum;
  1.16   struct joystick_hwdata *hwdata;
  1.17   struct SDL_joylist_item *next;
  1.18 +
  1.19 +  /* Steam Controller support */
  1.20 +  SDL_bool m_bSteamController;
  1.21 } SDL_joylist_item;
  1.22 
  1.23 static SDL_joylist_item *SDL_joylist = NULL;
  1.24 @@ -73,6 +78,7 @@
  1.25 static int numjoysticks = 0;
  1.26 static int instance_counter = 0;
  1.27 
  1.28 +
  1.29 #define test_bit(nr, addr) \
  1.30   (((1UL << ((nr) % (sizeof(long) * 8))) & ((addr)[(nr) / (sizeof(long) * 8)])) != 0)
  1.31 #define NBITS(x) ((((x)-1)/(sizeof(long) * 8))+1)
  1.32 @@ -428,6 +434,77 @@
  1.33 }
  1.34 #endif
  1.35 
  1.36 +static SDL_bool SteamControllerConnectedCallback(const char *name, SDL_JoystickGUID guid, int *device_instance)
  1.37 +{
  1.38 +  SDL_joylist_item *item;
  1.39 +
  1.40 +  item = (SDL_joylist_item *) SDL_calloc(1, sizeof (SDL_joylist_item));
  1.41 +  if (item == NULL) {
  1.42 +    return SDL_FALSE;
  1.43 +  }
  1.44 +
  1.45 +  item->path = SDL_strdup("");
  1.46 +  item->name = SDL_strdup(name);
  1.47 +  item->guid = guid;
  1.48 +  item->m_bSteamController = SDL_TRUE;
  1.49 +
  1.50 +  if ((item->path == NULL) || (item->name == NULL)) {
  1.51 +     SDL_free(item->path);
  1.52 +     SDL_free(item->name);
  1.53 +     SDL_free(item);
  1.54 +     return SDL_FALSE;
  1.55 +  }
  1.56 +
  1.57 +  *device_instance = item->device_instance = instance_counter++;
  1.58 +  if (SDL_joylist_tail == NULL) {
  1.59 +    SDL_joylist = SDL_joylist_tail = item;
  1.60 +  } else {
  1.61 +    SDL_joylist_tail->next = item;
  1.62 +    SDL_joylist_tail = item;
  1.63 +  }
  1.64 +
  1.65 +  /* Need to increment the joystick count before we post the event */
  1.66 +  ++numjoysticks;
  1.67 +
  1.68 +  SDL_PrivateJoystickAdded(numjoysticks - 1);
  1.69 +
  1.70 +  return SDL_TRUE;
  1.71 +}
  1.72 +
  1.73 +static void SteamControllerDisconnectedCallback(int device_instance)
  1.74 +{
  1.75 +  SDL_joylist_item *item;
  1.76 +  SDL_joylist_item *prev = NULL;
  1.77 +
  1.78 +  for (item = SDL_joylist; item != NULL; item = item->next) {
  1.79 +    /* found it, remove it. */
  1.80 +    if (item->device_instance == device_instance) {
  1.81 +      if (item->hwdata) {
  1.82 +        item->hwdata->item = NULL;
  1.83 +      }
  1.84 +      if (prev != NULL) {
  1.85 +        prev->next = item->next;
  1.86 +      } else {
  1.87 +        SDL_assert(SDL_joylist == item);
  1.88 +        SDL_joylist = item->next;
  1.89 +      }
  1.90 +      if (item == SDL_joylist_tail) {
  1.91 +        SDL_joylist_tail = prev;
  1.92 +      }
  1.93 +
  1.94 +      /* Need to decrement the joystick count before we post the event */
  1.95 +      --numjoysticks;
  1.96 +
  1.97 +      SDL_PrivateJoystickRemoved(item->device_instance);
  1.98 +
  1.99 +      SDL_free(item->name);
  1.100 +      SDL_free(item);
  1.101 +      return;
  1.102 +    }
  1.103 +    prev = item;
  1.104 +  }
  1.105 +}
  1.106 +
  1.107 int
  1.108 SDL_SYS_JoystickInit(void)
  1.109 {
  1.110 @@ -447,6 +524,9 @@
  1.111     SDL_free(envcopy);
  1.112   }
  1.113 
  1.114 +  SDL_InitSteamControllers(SteamControllerConnectedCallback,
  1.115 +               SteamControllerDisconnectedCallback);
  1.116 +
  1.117 #if SDL_USE_LIBUDEV
  1.118   return JoystickInitWithUdev();
  1.119 #else 
  1.120 @@ -466,7 +546,8 @@
  1.121 #if SDL_USE_LIBUDEV
  1.122   SDL_UDEV_Poll();
  1.123 #endif
  1.124 -  
  1.125 +
  1.126 +  SDL_UpdateSteamControllers();
  1.127 }
  1.128 
  1.129 static SDL_joylist_item *
  1.130 @@ -650,47 +731,53 @@
  1.131 SDL_SYS_JoystickOpen(SDL_Joystick * joystick, int device_index)
  1.132 {
  1.133   SDL_joylist_item *item = JoystickByDevIndex(device_index);
  1.134 -  char *fname = NULL;
  1.135 -  int fd = -1;
  1.136 
  1.137   if (item == NULL) {
  1.138     return SDL_SetError("No such device");
  1.139   }
  1.140 
  1.141 -  fname = item->path;
  1.142 -  fd = open(fname, O_RDONLY, 0);
  1.143 -  if (fd < 0) {
  1.144 -    return SDL_SetError("Unable to open %s", fname);
  1.145 -  }
  1.146 -
  1.147   joystick->instance_id = item->device_instance;
  1.148   joystick->hwdata = (struct joystick_hwdata *)
  1.149 -    SDL_malloc(sizeof(*joystick->hwdata));
  1.150 +    SDL_calloc(1, sizeof(*joystick->hwdata));
  1.151   if (joystick->hwdata == NULL) {
  1.152 -    close(fd);
  1.153     return SDL_OutOfMemory();
  1.154   }
  1.155 -  SDL_memset(joystick->hwdata, 0, sizeof(*joystick->hwdata));
  1.156   joystick->hwdata->item = item;
  1.157   joystick->hwdata->guid = item->guid;
  1.158 -  joystick->hwdata->fd = fd;
  1.159 -  joystick->hwdata->fname = SDL_strdup(item->path);
  1.160 -  if (joystick->hwdata->fname == NULL) {
  1.161 -    SDL_free(joystick->hwdata);
  1.162 -    joystick->hwdata = NULL;
  1.163 -    close(fd);
  1.164 -    return SDL_OutOfMemory();
  1.165 +  joystick->hwdata->m_bSteamController = item->m_bSteamController;
  1.166 +
  1.167 +  if (item->m_bSteamController) {
  1.168 +    joystick->hwdata->fd = -1;
  1.169 +    SDL_GetSteamControllerInputs(&joystick->nbuttons,
  1.170 +                   &joystick->naxes,
  1.171 +                   &joystick->nhats);
  1.172 +  } else {
  1.173 +    int fd = open(item->path, O_RDONLY, 0);
  1.174 +    if (fd < 0) {
  1.175 +      SDL_free(joystick->hwdata);
  1.176 +      joystick->hwdata = NULL;
  1.177 +      return SDL_SetError("Unable to open %s", item->path);
  1.178 +    }
  1.179 +
  1.180 +    joystick->hwdata->fd = fd;
  1.181 +    joystick->hwdata->fname = SDL_strdup(item->path);
  1.182 +    if (joystick->hwdata->fname == NULL) {
  1.183 +      SDL_free(joystick->hwdata);
  1.184 +      joystick->hwdata = NULL;
  1.185 +      close(fd);
  1.186 +      return SDL_OutOfMemory();
  1.187 +    }
  1.188 +
  1.189 +    /* Set the joystick to non-blocking read mode */
  1.190 +    fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
  1.191 +
  1.192 +    /* Get the number of buttons and axes on the joystick */
  1.193 +    ConfigJoystick(joystick, fd);
  1.194   }
  1.195 
  1.196   SDL_assert(item->hwdata == NULL);
  1.197   item->hwdata = joystick->hwdata;
  1.198 
  1.199 -  /* Set the joystick to non-blocking read mode */
  1.200 -  fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
  1.201 -
  1.202 -  /* Get the number of buttons and axes on the joystick */
  1.203 -  ConfigJoystick(joystick, fd);
  1.204 -
  1.205   /* mark joystick as fresh and ready */
  1.206   joystick->hwdata->fresh = 1;
  1.207 
  1.208 @@ -881,6 +968,11 @@
  1.209 {
  1.210   int i;
  1.211 
  1.212 +  if (joystick->hwdata->m_bSteamController) {
  1.213 +    SDL_UpdateSteamController(joystick);
  1.214 +    return;
  1.215 +  }
  1.216 +
  1.217   HandleInputEvents(joystick);
  1.218 
  1.219   /* Deliver ball motion updates */
  1.220 @@ -902,7 +994,9 @@
  1.221 SDL_SYS_JoystickClose(SDL_Joystick * joystick)
  1.222 {
  1.223   if (joystick->hwdata) {
  1.224 -    close(joystick->hwdata->fd);
  1.225 +    if (joystick->hwdata->fd >= 0) {
  1.226 +      close(joystick->hwdata->fd);
  1.227 +    }
  1.228     if (joystick->hwdata->item) {
  1.229       joystick->hwdata->item->hwdata = NULL;
  1.230     }
  1.231 @@ -936,6 +1030,8 @@
  1.232   SDL_UDEV_DelCallback(joystick_udev_callback);
  1.233   SDL_UDEV_Quit();
  1.234 #endif
  1.235 +
  1.236 +  SDL_QuitSteamControllers();
  1.237 }
  1.238 
  1.239 SDL_JoystickGUID SDL_SYS_JoystickGetDeviceGUID( int device_index )