src/video/windx5/SDL_dx5yuv.c
branchSDL-1.3
changeset 1668 4da1ee79c9af
parent 1662 782fd950bd46
equal deleted inserted replaced
1667:1fddae038bc8 1668:4da1ee79c9af
  46   Uint8 *planes[3];
  46   Uint8 *planes[3];
  47 };
  47 };
  48 
  48 
  49 
  49 
  50 static LPDIRECTDRAWSURFACE3
  50 static LPDIRECTDRAWSURFACE3
  51 CreateYUVSurface (_THIS, int width, int height, Uint32 format)
  51 CreateYUVSurface(_THIS, int width, int height, Uint32 format)
  52 {
  52 {
  53   HRESULT result;
  53   HRESULT result;
  54   LPDIRECTDRAWSURFACE dd_surface1;
  54   LPDIRECTDRAWSURFACE dd_surface1;
  55   LPDIRECTDRAWSURFACE3 dd_surface3;
  55   LPDIRECTDRAWSURFACE3 dd_surface3;
  56   DDSURFACEDESC ddsd;
  56   DDSURFACEDESC ddsd;
  57 
  57 
  58   /* Set up the surface description */
  58   /* Set up the surface description */
  59   SDL_memset (&ddsd, 0, sizeof (ddsd));
  59   SDL_memset(&ddsd, 0, sizeof(ddsd));
  60   ddsd.dwSize = sizeof (ddsd);
  60   ddsd.dwSize = sizeof(ddsd);
  61   ddsd.dwFlags = (DDSD_WIDTH | DDSD_HEIGHT | DDSD_CAPS | DDSD_PIXELFORMAT);
  61   ddsd.dwFlags = (DDSD_WIDTH | DDSD_HEIGHT | DDSD_CAPS | DDSD_PIXELFORMAT);
  62   ddsd.dwWidth = width;
  62   ddsd.dwWidth = width;
  63   ddsd.dwHeight = height;
  63   ddsd.dwHeight = height;
  64 #ifdef USE_DIRECTX_OVERLAY
  64 #ifdef USE_DIRECTX_OVERLAY
  65   ddsd.ddsCaps.dwCaps = (DDSCAPS_OVERLAY | DDSCAPS_VIDEOMEMORY);
  65   ddsd.ddsCaps.dwCaps = (DDSCAPS_OVERLAY | DDSCAPS_VIDEOMEMORY);
  66 #else
  66 #else
  67   ddsd.ddsCaps.dwCaps = (DDSCAPS_OFFSCREENPLAIN | DDSCAPS_VIDEOMEMORY);
  67   ddsd.ddsCaps.dwCaps = (DDSCAPS_OFFSCREENPLAIN | DDSCAPS_VIDEOMEMORY);
  68 #endif
  68 #endif
  69   ddsd.ddpfPixelFormat.dwSize = sizeof (ddsd.ddpfPixelFormat);
  69   ddsd.ddpfPixelFormat.dwSize = sizeof(ddsd.ddpfPixelFormat);
  70   ddsd.ddpfPixelFormat.dwFlags = DDPF_FOURCC;
  70   ddsd.ddpfPixelFormat.dwFlags = DDPF_FOURCC;
  71   ddsd.ddpfPixelFormat.dwFourCC = format;
  71   ddsd.ddpfPixelFormat.dwFourCC = format;
  72 
  72 
  73   /* Create the DirectDraw video surface */
  73   /* Create the DirectDraw video surface */
  74   result = IDirectDraw2_CreateSurface (ddraw2, &ddsd, &dd_surface1, NULL);
  74   result = IDirectDraw2_CreateSurface(ddraw2, &ddsd, &dd_surface1, NULL);
  75   if (result != DD_OK) {
  75   if (result != DD_OK) {
  76     SetDDerror ("DirectDraw2::CreateSurface", result);
  76     SetDDerror("DirectDraw2::CreateSurface", result);
  77     return (NULL);
  77     return (NULL);
  78   }
  78   }
  79   result = IDirectDrawSurface_QueryInterface (dd_surface1,
  79   result = IDirectDrawSurface_QueryInterface(dd_surface1,
  80                         &IID_IDirectDrawSurface3,
  80                        &IID_IDirectDrawSurface3,
  81                         (LPVOID *) & dd_surface3);
  81                        (LPVOID *) & dd_surface3);
  82   IDirectDrawSurface_Release (dd_surface1);
  82   IDirectDrawSurface_Release(dd_surface1);
  83   if (result != DD_OK) {
  83   if (result != DD_OK) {
  84     SetDDerror ("DirectDrawSurface::QueryInterface", result);
  84     SetDDerror("DirectDrawSurface::QueryInterface", result);
  85     return (NULL);
  85     return (NULL);
  86   }
  86   }
  87 
  87 
  88   /* Make sure the surface format was set properly */
  88   /* Make sure the surface format was set properly */
  89   SDL_memset (&ddsd, 0, sizeof (ddsd));
  89   SDL_memset(&ddsd, 0, sizeof(ddsd));
  90   ddsd.dwSize = sizeof (ddsd);
  90   ddsd.dwSize = sizeof(ddsd);
  91   result = IDirectDrawSurface3_Lock (dd_surface3, NULL,
  91   result = IDirectDrawSurface3_Lock(dd_surface3, NULL,
  92                    &ddsd, DDLOCK_NOSYSLOCK, NULL);
  92                    &ddsd, DDLOCK_NOSYSLOCK, NULL);
  93   if (result != DD_OK) {
  93   if (result != DD_OK) {
  94     SetDDerror ("DirectDrawSurface3::Lock", result);
  94     SetDDerror("DirectDrawSurface3::Lock", result);
  95     IDirectDrawSurface_Release (dd_surface3);
  95     IDirectDrawSurface_Release(dd_surface3);
  96     return (NULL);
  96     return (NULL);
  97   }
  97   }
  98   IDirectDrawSurface3_Unlock (dd_surface3, NULL);
  98   IDirectDrawSurface3_Unlock(dd_surface3, NULL);
  99 
  99 
  100   if (!(ddsd.ddpfPixelFormat.dwFlags & DDPF_FOURCC) ||
  100   if (!(ddsd.ddpfPixelFormat.dwFlags & DDPF_FOURCC) ||
  101     (ddsd.ddpfPixelFormat.dwFourCC != format)) {
  101     (ddsd.ddpfPixelFormat.dwFourCC != format)) {
  102     SDL_SetError ("DDraw didn't use requested FourCC format");
  102     SDL_SetError("DDraw didn't use requested FourCC format");
  103     IDirectDrawSurface_Release (dd_surface3);
  103     IDirectDrawSurface_Release(dd_surface3);
  104     return (NULL);
  104     return (NULL);
  105   }
  105   }
  106 
  106 
  107   /* We're ready to go! */
  107   /* We're ready to go! */
  108   return (dd_surface3);
  108   return (dd_surface3);
  109 }
  109 }
  110 
  110 
  111 #ifdef DEBUG_YUV
  111 #ifdef DEBUG_YUV
  112 static char *
  112 static char *
  113 PrintFOURCC (Uint32 code)
  113 PrintFOURCC(Uint32 code)
  114 {
  114 {
  115   static char buf[5];
  115   static char buf[5];
  116 
  116 
  117   buf[3] = code >> 24;
  117   buf[3] = code >> 24;
  118   buf[2] = (code >> 16) & 0xFF;
  118   buf[2] = (code >> 16) & 0xFF;
  121   return (buf);
  121   return (buf);
  122 }
  122 }
  123 #endif
  123 #endif
  124 
  124 
  125 SDL_Overlay *
  125 SDL_Overlay *
  126 DX5_CreateYUVOverlay (_THIS, int width, int height, Uint32 format,
  126 DX5_CreateYUVOverlay(_THIS, int width, int height, Uint32 format,
  127            SDL_Surface * display)
  127           SDL_Surface * display)
  128 {
  128 {
  129   SDL_Overlay *overlay;
  129   SDL_Overlay *overlay;
  130   struct private_yuvhwdata *hwdata;
  130   struct private_yuvhwdata *hwdata;
  131 
  131 
  132 #ifdef DEBUG_YUV
  132 #ifdef DEBUG_YUV
  133   DWORD numcodes;
  133   DWORD numcodes;
  134   DWORD *codes;
  134   DWORD *codes;
  135 
  135 
  136   printf ("FOURCC format requested: 0x%x\n", PrintFOURCC (format));
  136   printf("FOURCC format requested: 0x%x\n", PrintFOURCC(format));
  137   IDirectDraw2_GetFourCCCodes (ddraw2, &numcodes, NULL);
  137   IDirectDraw2_GetFourCCCodes(ddraw2, &numcodes, NULL);
  138   if (numcodes) {
  138   if (numcodes) {
  139     DWORD i;
  139     DWORD i;
  140     codes = SDL_malloc (numcodes * sizeof (*codes));
  140     codes = SDL_malloc(numcodes * sizeof(*codes));
  141     if (codes) {
  141     if (codes) {
  142       IDirectDraw2_GetFourCCCodes (ddraw2, &numcodes, codes);
  142       IDirectDraw2_GetFourCCCodes(ddraw2, &numcodes, codes);
  143       for (i = 0; i < numcodes; ++i) {
  143       for (i = 0; i < numcodes; ++i) {
  144         fprintf (stderr, "Code %d: 0x%x\n", i,
  144         fprintf(stderr, "Code %d: 0x%x\n", i, PrintFOURCC(codes[i]));
  145             PrintFOURCC (codes[i]));
    
  146       }
  145       }
  147       SDL_free (codes);
  146       SDL_free(codes);
  148     }
  147     }
  149   } else {
  148   } else {
  150     fprintf (stderr, "No FOURCC codes supported\n");
  149     fprintf(stderr, "No FOURCC codes supported\n");
  151   }
  150   }
  152 #endif
  151 #endif
  153 
  152 
  154   /* Create the overlay structure */
  153   /* Create the overlay structure */
  155   overlay = (SDL_Overlay *) SDL_malloc (sizeof *overlay);
  154   overlay = (SDL_Overlay *) SDL_malloc(sizeof *overlay);
  156   if (overlay == NULL) {
  155   if (overlay == NULL) {
  157     SDL_OutOfMemory ();
  156     SDL_OutOfMemory();
  158     return (NULL);
  157     return (NULL);
  159   }
  158   }
  160   SDL_memset (overlay, 0, (sizeof *overlay));
  159   SDL_memset(overlay, 0, (sizeof *overlay));
  161 
  160 
  162   /* Fill in the basic members */
  161   /* Fill in the basic members */
  163   overlay->format = format;
  162   overlay->format = format;
  164   overlay->w = width;
  163   overlay->w = width;
  165   overlay->h = height;
  164   overlay->h = height;
  166 
  165 
  167   /* Set up the YUV surface function structure */
  166   /* Set up the YUV surface function structure */
  168   overlay->hwfuncs = &dx5_yuvfuncs;
  167   overlay->hwfuncs = &dx5_yuvfuncs;
  169 
  168 
  170   /* Create the pixel data and lookup tables */
  169   /* Create the pixel data and lookup tables */
  171   hwdata = (struct private_yuvhwdata *) SDL_malloc (sizeof *hwdata);
  170   hwdata = (struct private_yuvhwdata *) SDL_malloc(sizeof *hwdata);
  172   overlay->hwdata = hwdata;
  171   overlay->hwdata = hwdata;
  173   if (hwdata == NULL) {
  172   if (hwdata == NULL) {
  174     SDL_OutOfMemory ();
  173     SDL_OutOfMemory();
  175     SDL_FreeYUVOverlay (overlay);
  174     SDL_FreeYUVOverlay(overlay);
  176     return (NULL);
  175     return (NULL);
  177   }
  176   }
  178   hwdata->surface = CreateYUVSurface (this, width, height, format);
  177   hwdata->surface = CreateYUVSurface(this, width, height, format);
  179   if (hwdata->surface == NULL) {
  178   if (hwdata->surface == NULL) {
  180     SDL_FreeYUVOverlay (overlay);
  179     SDL_FreeYUVOverlay(overlay);
  181     return (NULL);
  180     return (NULL);
  182   }
  181   }
  183   overlay->hw_overlay = 1;
  182   overlay->hw_overlay = 1;
  184 
  183 
  185   /* Set up the plane pointers */
  184   /* Set up the plane pointers */
  198   /* We're all done.. */
  197   /* We're all done.. */
  199   return (overlay);
  198   return (overlay);
  200 }
  199 }
  201 
  200 
  202 int
  201 int
  203 DX5_LockYUVOverlay (_THIS, SDL_Overlay * overlay)
  202 DX5_LockYUVOverlay(_THIS, SDL_Overlay * overlay)
  204 {
  203 {
  205   HRESULT result;
  204   HRESULT result;
  206   LPDIRECTDRAWSURFACE3 surface;
  205   LPDIRECTDRAWSURFACE3 surface;
  207   DDSURFACEDESC ddsd;
  206   DDSURFACEDESC ddsd;
  208 
  207 
  209   surface = overlay->hwdata->surface;
  208   surface = overlay->hwdata->surface;
  210   SDL_memset (&ddsd, 0, sizeof (ddsd));
  209   SDL_memset(&ddsd, 0, sizeof(ddsd));
  211   ddsd.dwSize = sizeof (ddsd);
  210   ddsd.dwSize = sizeof(ddsd);
  212   result = IDirectDrawSurface3_Lock (surface, NULL,
  211   result = IDirectDrawSurface3_Lock(surface, NULL,
  213                    &ddsd, DDLOCK_NOSYSLOCK, NULL);
  212                    &ddsd, DDLOCK_NOSYSLOCK, NULL);
  214   if (result == DDERR_SURFACELOST) {
  213   if (result == DDERR_SURFACELOST) {
  215     result = IDirectDrawSurface3_Restore (surface);
  214     result = IDirectDrawSurface3_Restore(surface);
  216     result = IDirectDrawSurface3_Lock (surface, NULL, &ddsd,
  215     result = IDirectDrawSurface3_Lock(surface, NULL, &ddsd,
  217                      (DDLOCK_NOSYSLOCK | DDLOCK_WAIT),
  216                      (DDLOCK_NOSYSLOCK | DDLOCK_WAIT),
  218                      NULL);
  217                      NULL);
  219   }
  218   }
  220   if (result != DD_OK) {
  219   if (result != DD_OK) {
  221     SetDDerror ("DirectDrawSurface3::Lock", result);
  220     SetDDerror("DirectDrawSurface3::Lock", result);
  222     return (-1);
  221     return (-1);
  223   }
  222   }
  224 
  223 
  225   /* Find the pitch and offset values for the overlay */
  224   /* Find the pitch and offset values for the overlay */
  226 #if defined(NONAMELESSUNION)
  225 #if defined(NONAMELESSUNION)
  246   }
  245   }
  247   return (0);
  246   return (0);
  248 }
  247 }
  249 
  248 
  250 void
  249 void
  251 DX5_UnlockYUVOverlay (_THIS, SDL_Overlay * overlay)
  250 DX5_UnlockYUVOverlay(_THIS, SDL_Overlay * overlay)
  252 {
  251 {
  253   LPDIRECTDRAWSURFACE3 surface;
  252   LPDIRECTDRAWSURFACE3 surface;
  254 
  253 
  255   surface = overlay->hwdata->surface;
  254   surface = overlay->hwdata->surface;
  256   IDirectDrawSurface3_Unlock (surface, NULL);
  255   IDirectDrawSurface3_Unlock(surface, NULL);
  257 }
  256 }
  258 
  257 
  259 int
  258 int
  260 DX5_DisplayYUVOverlay (_THIS, SDL_Overlay * overlay, SDL_Rect * src,
  259 DX5_DisplayYUVOverlay(_THIS, SDL_Overlay * overlay, SDL_Rect * src,
  261            SDL_Rect * dst)
  260            SDL_Rect * dst)
  262 {
  261 {
  263   HRESULT result;
  262   HRESULT result;
  264   LPDIRECTDRAWSURFACE3 surface;
  263   LPDIRECTDRAWSURFACE3 surface;
  265   RECT srcrect, dstrect;
  264   RECT srcrect, dstrect;
  266 
  265 
  272   dstrect.top = SDL_bounds.top + dst->y;
  271   dstrect.top = SDL_bounds.top + dst->y;
  273   dstrect.left = SDL_bounds.left + dst->x;
  272   dstrect.left = SDL_bounds.left + dst->x;
  274   dstrect.bottom = dstrect.top + dst->h;
  273   dstrect.bottom = dstrect.top + dst->h;
  275   dstrect.right = dstrect.left + dst->w;
  274   dstrect.right = dstrect.left + dst->w;
  276 #ifdef USE_DIRECTX_OVERLAY
  275 #ifdef USE_DIRECTX_OVERLAY
  277   result = IDirectDrawSurface3_UpdateOverlay (surface, &srcrect,
  276   result = IDirectDrawSurface3_UpdateOverlay(surface, &srcrect,
  278                         SDL_primary, &dstrect,
  277                        SDL_primary, &dstrect,
  279                         DDOVER_SHOW, NULL);
  278                        DDOVER_SHOW, NULL);
  280   if (result != DD_OK) {
  279   if (result != DD_OK) {
  281     SetDDerror ("DirectDrawSurface3::UpdateOverlay", result);
  280     SetDDerror("DirectDrawSurface3::UpdateOverlay", result);
  282     return (-1);
  281     return (-1);
  283   }
  282   }
  284 #else
  283 #else
  285   result =
  284   result =
  286     IDirectDrawSurface3_Blt (SDL_primary, &dstrect, surface, &srcrect,
  285     IDirectDrawSurface3_Blt(SDL_primary, &dstrect, surface, &srcrect,
  287                 DDBLT_WAIT, NULL);
  286                 DDBLT_WAIT, NULL);
  288   if (result != DD_OK) {
  287   if (result != DD_OK) {
  289     SetDDerror ("DirectDrawSurface3::Blt", result);
  288     SetDDerror("DirectDrawSurface3::Blt", result);
  290     return (-1);
  289     return (-1);
  291   }
  290   }
  292 #endif
  291 #endif
  293   return (0);
  292   return (0);
  294 }
  293 }
  295 
  294 
  296 void
  295 void
  297 DX5_FreeYUVOverlay (_THIS, SDL_Overlay * overlay)
  296 DX5_FreeYUVOverlay(_THIS, SDL_Overlay * overlay)
  298 {
  297 {
  299   struct private_yuvhwdata *hwdata;
  298   struct private_yuvhwdata *hwdata;
  300 
  299 
  301   hwdata = overlay->hwdata;
  300   hwdata = overlay->hwdata;
  302   if (hwdata) {
  301   if (hwdata) {
  303     if (hwdata->surface) {
  302     if (hwdata->surface) {
  304       IDirectDrawSurface_Release (hwdata->surface);
  303       IDirectDrawSurface_Release(hwdata->surface);
  305     }
  304     }
  306     SDL_free (hwdata);
  305     SDL_free(hwdata);
  307   }
  306   }
  308 }
  307 }
  309 
  308 
  310 /* vi: set ts=4 sw=4 expandtab: */
  309 /* vi: set ts=4 sw=4 expandtab: */