src/stdlib/SDL_stdlib.c
branchSDL-1.3
changeset 1663 11775724e3fe
parent 1662 782fd950bd46
child 1668 4da1ee79c9af
equal deleted inserted replaced
1662:782fd950bd46 1663:11775724e3fe
  40 #endif
  40 #endif
  41 
  41 
  42 /* Float to long */
  42 /* Float to long */
  43   void __declspec (naked) _ftol ()
  43   void __declspec (naked) _ftol ()
  44 {
  44 {
  45   __asm {
  45   /* *INDENT-OFF* */
  46     push ebp mov ebp, esp sub esp, 20 h and esp, 0F FFFFFF0h fld st (0)
  46   __asm {
  47     fst dword ptr[esp + 18 h]
  47     push    ebp
  48     fistp qword ptr[esp + 10 h]
  48     mov     ebp,esp
  49     fild qword ptr[esp + 10 h]
  49     sub     esp,20h
  50     mov edx, dword ptr[esp + 18 h]
  50     and     esp,0FFFFFFF0h
  51     mov eax, dword ptr[esp + 10 h]
  51     fld     st(0)
  52     test eax, eax
  52     fst     dword ptr [esp+18h]
  53       je integer_QnaN_or_zero
  53     fistp    qword ptr [esp+10h]
  54       arg_is_not_integer_QnaN:fsubp st (1), st
  54     fild    qword ptr [esp+10h]
  55       test edx, edx jns positive fstp dword ptr[esp]
  55     mov     edx,dword ptr [esp+18h]
  56     mov ecx, dword ptr[esp]
  56     mov     eax,dword ptr [esp+10h]
  57     xor ecx, 80000000 h
  57     test    eax,eax
  58       add ecx, 7F FFFFFFh adc eax, 0 mov edx, dword ptr[esp + 14 h]
  58     je     integer_QnaN_or_zero
  59     adc edx, 0 jmp localexit positive:fstp dword ptr[esp]
  59 arg_is_not_integer_QnaN:
  60     mov ecx, dword ptr[esp]
  60     fsubp    st(1),st
  61     add ecx, 7F FFFFFFh sbb eax, 0 mov edx, dword ptr[esp + 14 h]
  61     test    edx,edx
  62     sbb edx, 0
  62     jns     positive
  63       jmp localexit integer_QnaN_or_zero:mov edx, dword ptr[esp + 14 h]
  63     fstp    dword ptr [esp]
  64     test edx, 7F FFFFFFh
  64     mov     ecx,dword ptr [esp]
  65       jne arg_is_not_integer_QnaN fstp dword ptr[esp + 18 h]
  65     xor     ecx,80000000h
  66   fstp dword ptr[esp + 18 h] localexit:leave ret}
  66     add     ecx,7FFFFFFFh
  67 }
  67     adc     eax,0
    
  68     mov     edx,dword ptr [esp+14h]
    
  69     adc     edx,0
    
  70     jmp     localexit
    
  71 positive:
    
  72     fstp    dword ptr [esp]
    
  73     mov     ecx,dword ptr [esp]
    
  74     add     ecx,7FFFFFFFh
    
  75     sbb     eax,0
    
  76     mov     edx,dword ptr [esp+14h]
    
  77     sbb     edx,0
    
  78     jmp     localexit
    
  79 integer_QnaN_or_zero:
    
  80     mov     edx,dword ptr [esp+14h]
    
  81     test    edx,7FFFFFFFh
    
  82     jne     arg_is_not_integer_QnaN
    
  83     fstp    dword ptr [esp+18h]
    
  84     fstp    dword ptr [esp+18h]
    
  85 localexit:
    
  86     leave
    
  87     ret
    
  88   }
    
  89   /* *INDENT-ON* */
    
  90 }
    
  91 
  68 void
  92 void
  69 __declspec (naked)
  93 __declspec (naked)
  70 _ftol2_sse ()
  94 _ftol2_sse ()
  71 {
  95 {
  72   _ftol ();
  96   _ftol ();
  75 /* 64-bit math operators for 32-bit systems */
  99 /* 64-bit math operators for 32-bit systems */
  76 void
  100 void
  77 __declspec (naked)
  101 __declspec (naked)
  78 _allmul ()
  102 _allmul ()
  79 {
  103 {
  80   __asm {
  104   /* *INDENT-OFF* */
  81     push ebp
  105   __asm {
  82       mov ebp, esp
  106     push    ebp
  83       push edi
  107     mov     ebp,esp
  84       push esi push ebx sub esp, 0 Ch mov eax, dword ptr[ebp + 10 h]
  108     push    edi
  85     mov edi, dword ptr[ebp + 8]
  109     push    esi
  86     mov ebx, eax mov esi, eax sar esi, 1F h mov eax, dword ptr[ebp + 8]
  110     push    ebx
  87     mul ebx
  111     sub     esp,0Ch
  88       imul edi, esi
  112     mov     eax,dword ptr [ebp+10h]
  89       mov ecx, edx
  113     mov     edi,dword ptr [ebp+8]
  90       mov dword ptr[ebp - 18 h], eax mov edx, dword ptr[ebp + 0 Ch]
  114     mov     ebx,eax
  91     add ecx, edi imul ebx, edx mov eax, dword ptr[ebp - 18 h]
  115     mov     esi,eax
  92     lea ebx,[ebx + ecx]
  116     sar     esi,1Fh
  93     mov dword ptr[ebp - 14 h], ebx mov edx, dword ptr[ebp - 14 h]
  117     mov     eax,dword ptr [ebp+8]
  94   add esp, 0 Ch pop ebx pop esi pop edi pop ebp ret}
  118     mul     ebx
    
  119     imul    edi,esi
    
  120     mov     ecx,edx
    
  121     mov     dword ptr [ebp-18h],eax
    
  122     mov     edx,dword ptr [ebp+0Ch]
    
  123     add     ecx,edi
    
  124     imul    ebx,edx
    
  125     mov     eax,dword ptr [ebp-18h]
    
  126     lea     ebx,[ebx+ecx]
    
  127     mov     dword ptr [ebp-14h],ebx
    
  128     mov     edx,dword ptr [ebp-14h]
    
  129     add     esp,0Ch
    
  130     pop     ebx
    
  131     pop     esi
    
  132     pop     edi
    
  133     pop     ebp
    
  134     ret
    
  135   }
    
  136   /* *INDENT-ON* */
  95 }
  137 }
  96 void
  138 void
  97 __declspec (naked)
  139 __declspec (naked)
  98 _alldiv ()
  140 _alldiv ()
  99 {
  141 {
  100   __asm {
  142   /* *INDENT-OFF* */
  101     push edi push esi push ebx xor edi, edi mov eax, dword ptr[esp + 14 h]
  143   __asm {
  102     or eax, eax jge L1 inc edi mov edx, dword ptr[esp + 10 h]
  144     push    edi
  103     neg eax
  145     push    esi
  104       neg edx
  146     push    ebx
  105       sbb eax, 0
  147     xor     edi,edi
  106       mov dword ptr[esp + 14 h], eax
  148     mov     eax,dword ptr [esp+14h]
  107       mov dword ptr[esp + 10 h], edx L1:mov eax, dword ptr[esp + 1 Ch]
  149     or     eax,eax
  108     or eax, eax jge L2 inc edi mov edx, dword ptr[esp + 18 h]
  150     jge     L1
  109     neg eax
  151     inc     edi
  110       neg edx
  152     mov     edx,dword ptr [esp+10h]
  111       sbb eax, 0
  153     neg     eax
  112       mov dword ptr[esp + 1 Ch], eax
  154     neg     edx
  113       mov dword ptr[esp + 18 h], edx
  155     sbb     eax,0
  114       L2:or eax, eax jne L3 mov ecx, dword ptr[esp + 18 h]
  156     mov     dword ptr [esp+14h],eax
  115     mov eax, dword ptr[esp + 14 h]
  157     mov     dword ptr [esp+10h],edx
  116     xor edx, edx div ecx mov ebx, eax mov eax, dword ptr[esp + 10 h]
  158 L1:
  117     div ecx
  159     mov     eax,dword ptr [esp+1Ch]
  118       mov edx, ebx jmp L4 L3:mov ebx, eax mov ecx, dword ptr[esp + 18 h]
  160     or     eax,eax
  119     mov edx, dword ptr[esp + 14 h]
  161     jge     L2
  120     mov eax, dword ptr[esp + 10 h]
  162     inc     edi
  121 
  163     mov     edx,dword ptr [esp+18h]
  122 
  164     neg     eax
  123 
  165     neg     edx
  124 
  166     sbb     eax,0
  125 
  167     mov     dword ptr [esp+1Ch],eax
  126 
  168     mov     dword ptr [esp+18h],edx
  127     
  169 L2:
  128       L5:shr ebx, 1
  170     or     eax,eax
  129       rcr ecx, 1
  171     jne     L3
  130       shr edx, 1
  172     mov     ecx,dword ptr [esp+18h]
  131       rcr eax, 1
  173     mov     eax,dword ptr [esp+14h]
  132       or ebx, ebx jne L5 div ecx mov esi, eax mul dword ptr[esp + 1 Ch]
  174     xor     edx,edx
  133     mov ecx, eax mov eax, dword ptr[esp + 18 h]
  175     div     ecx
  134     mul esi add edx, ecx jb L6 cmp edx, dword ptr[esp + 14 h]
  176     mov     ebx,eax
  135     ja L6 jb L7 cmp eax, dword ptr[esp + 10 h]
  177     mov     eax,dword ptr [esp+10h]
  136   jbe L7
  178     div     ecx
  137       L6:dec esi
  179     mov     edx,ebx
  138       L7:xor edx, edx
  180     jmp     L4
  139       mov eax, esi
  181 L3:
  140       L4:dec edi
  182     mov     ebx,eax
  141       jne L8
  183     mov     ecx,dword ptr [esp+18h]
  142       neg edx neg eax sbb edx, 0 L8:pop ebx pop esi pop edi ret 10 h}
  184     mov     edx,dword ptr [esp+14h]
    
  185     mov     eax,dword ptr [esp+10h]
    
  186 L5:
    
  187     shr     ebx,1
    
  188     rcr     ecx,1
    
  189     shr     edx,1
    
  190     rcr     eax,1
    
  191     or     ebx,ebx
    
  192     jne     L5
    
  193     div     ecx
    
  194     mov     esi,eax
    
  195     mul     dword ptr [esp+1Ch]
    
  196     mov     ecx,eax
    
  197     mov     eax,dword ptr [esp+18h]
    
  198     mul     esi
    
  199     add     edx,ecx
    
  200     jb     L6
    
  201     cmp     edx,dword ptr [esp+14h]
    
  202     ja     L6
    
  203     jb     L7
    
  204     cmp     eax,dword ptr [esp+10h]
    
  205     jbe     L7
    
  206 L6:
    
  207     dec     esi
    
  208 L7:
    
  209     xor     edx,edx
    
  210     mov     eax,esi
    
  211 L4:
    
  212     dec     edi
    
  213     jne     L8
    
  214     neg     edx
    
  215     neg     eax
    
  216     sbb     edx,0
    
  217 L8:
    
  218     pop     ebx
    
  219     pop     esi
    
  220     pop     edi
    
  221     ret     10h
    
  222   }
    
  223   /* *INDENT-ON* */
  143 }
  224 }
  144 void
  225 void
  145 __declspec (naked)
  226 __declspec (naked)
  146 _aulldiv ()
  227 _aulldiv ()
  147 {
  228 {
  148   __asm {
  229   /* *INDENT-OFF* */
  149     push ebx push esi mov eax, dword ptr[esp + 18 h]
  230   __asm {
  150     or eax, eax jne L1 mov ecx, dword ptr[esp + 14 h]
  231     push    ebx
  151     mov eax, dword ptr[esp + 10 h]
  232     push    esi
  152     xor edx, edx div ecx mov ebx, eax mov eax, dword ptr[esp + 0 Ch]
  233     mov     eax,dword ptr [esp+18h]
  153     div ecx
  234     or     eax,eax
  154       mov edx, ebx jmp L2 L1:mov ecx, eax mov ebx, dword ptr[esp + 14 h]
  235     jne     L1
  155     mov edx, dword ptr[esp + 10 h]
  236     mov     ecx,dword ptr [esp+14h]
  156     mov eax, dword ptr[esp + 0 Ch]
  237     mov     eax,dword ptr [esp+10h]
  157 
  238     xor     edx,edx
  158 
  239     div     ecx
  159 
  240     mov     ebx,eax
  160 
  241     mov     eax,dword ptr [esp+0Ch]
  161 
  242     div     ecx
  162 
  243     mov     edx,ebx
  163     
  244     jmp     L2
  164       L3:shr ecx, 1
  245 L1:
  165       rcr ebx, 1
  246     mov     ecx,eax
  166       shr edx, 1
  247     mov     ebx,dword ptr [esp+14h]
  167       rcr eax, 1
  248     mov     edx,dword ptr [esp+10h]
  168       or ecx, ecx jne L3 div ebx mov esi, eax mul dword ptr[esp + 18 h]
  249     mov     eax,dword ptr [esp+0Ch]
  169     mov ecx, eax mov eax, dword ptr[esp + 14 h]
  250 L3:
  170     mul esi add edx, ecx jb L4 cmp edx, dword ptr[esp + 10 h]
  251     shr     ecx,1
  171     ja L4 jb L5 cmp eax, dword ptr[esp + 0 Ch]
  252     rcr     ebx,1
  172   jbe L5
  253     shr     edx,1
  173       L4:dec esi
  254     rcr     eax,1
  174       L5:xor edx, edx mov eax, esi L2:pop esi pop ebx ret 10 h}
  255     or     ecx,ecx
    
  256     jne     L3
    
  257     div     ebx
    
  258     mov     esi,eax
    
  259     mul     dword ptr [esp+18h]
    
  260     mov     ecx,eax
    
  261     mov     eax,dword ptr [esp+14h]
    
  262     mul     esi
    
  263     add     edx,ecx
    
  264     jb     L4
    
  265     cmp     edx,dword ptr [esp+10h]
    
  266     ja     L4
    
  267     jb     L5
    
  268     cmp     eax,dword ptr [esp+0Ch]
    
  269     jbe     L5
    
  270 L4:
    
  271     dec     esi
    
  272 L5:
    
  273     xor     edx,edx
    
  274     mov     eax,esi
    
  275 L2:
    
  276     pop     esi
    
  277     pop     ebx
    
  278     ret     10h
    
  279   }
    
  280   /* *INDENT-ON* */
  175 }
  281 }
  176 void
  282 void
  177 __declspec (naked)
  283 __declspec (naked)
  178 _allrem ()
  284 _allrem ()
  179 {
  285 {
  180   __asm {
  286   /* *INDENT-OFF* */
  181     push ebx push edi xor edi, edi mov eax, dword ptr[esp + 10 h]
  287   __asm {
  182     or eax, eax jge L1 inc edi mov edx, dword ptr[esp + 0 Ch]
  288     push    ebx
  183     neg eax
  289     push    edi
  184       neg edx
  290     xor     edi,edi
  185       sbb eax, 0
  291     mov     eax,dword ptr [esp+10h]
  186       mov dword ptr[esp + 10 h], eax
  292     or     eax,eax
  187       mov dword ptr[esp + 0 Ch], edx L1:mov eax, dword ptr[esp + 18 h]
  293     jge     L1
  188     or eax, eax jge L2 mov edx, dword ptr[esp + 14 h]
  294     inc     edi
  189     neg eax
  295     mov     edx,dword ptr [esp+0Ch]
  190       neg edx
  296     neg     eax
  191       sbb eax, 0
  297     neg     edx
  192       mov dword ptr[esp + 18 h], eax
  298     sbb     eax,0
  193       mov dword ptr[esp + 14 h], edx
  299     mov     dword ptr [esp+10h],eax
  194       L2:or eax, eax jne L3 mov ecx, dword ptr[esp + 14 h]
  300     mov     dword ptr [esp+0Ch],edx
  195     mov eax, dword ptr[esp + 10 h]
  301 L1:
  196     xor edx, edx div ecx mov eax, dword ptr[esp + 0 Ch]
  302     mov     eax,dword ptr [esp+18h]
  197     div ecx
  303     or     eax,eax
  198       mov eax, edx
  304     jge     L2
  199       xor edx, edx
  305     mov     edx,dword ptr [esp+14h]
  200       dec edi
  306     neg     eax
  201       jns L4 jmp L8 L3:mov ebx, eax mov ecx, dword ptr[esp + 14 h]
  307     neg     edx
  202     mov edx, dword ptr[esp + 10 h]
  308     sbb     eax,0
  203     mov eax, dword ptr[esp + 0 Ch]
  309     mov     dword ptr [esp+18h],eax
  204 
  310     mov     dword ptr [esp+14h],edx
  205 
  311 L2:
  206 
  312     or     eax,eax
  207 
  313     jne     L3
  208 
  314     mov     ecx,dword ptr [esp+14h]
  209 
  315     mov     eax,dword ptr [esp+10h]
  210     
  316     xor     edx,edx
  211       L5:shr ebx, 1
  317     div     ecx
  212       rcr ecx, 1
  318     mov     eax,dword ptr [esp+0Ch]
  213       shr edx, 1
  319     div     ecx
  214       rcr eax, 1
  320     mov     eax,edx
  215       or ebx, ebx jne L5 div ecx mov ecx, eax mul dword ptr[esp + 18 h]
  321     xor     edx,edx
  216     xchg eax, ecx mul dword ptr[esp + 14 h]
  322     dec     edi
  217     add edx, ecx jb L6 cmp edx, dword ptr[esp + 10 h]
  323     jns     L4
  218     ja L6 jb L7 cmp eax, dword ptr[esp + 0 Ch]
  324     jmp     L8
  219     jbe L7 L6:sub eax, dword ptr[esp + 14 h]
  325 L3:
  220     sbb edx, dword ptr[esp + 18 h]
  326     mov     ebx,eax
  221      L7:sub eax, dword ptr[esp + 0 Ch]
  327     mov     ecx,dword ptr [esp+14h]
  222     sbb edx, dword ptr[esp + 10 h]
  328     mov     edx,dword ptr [esp+10h]
  223   dec edi
  329     mov     eax,dword ptr [esp+0Ch]
  224       jns L8 L4:neg edx neg eax sbb edx, 0 L8:pop edi pop ebx ret 10 h}
  330 L5:
    
  331     shr     ebx,1
    
  332     rcr     ecx,1
    
  333     shr     edx,1
    
  334     rcr     eax,1
    
  335     or     ebx,ebx
    
  336     jne     L5
    
  337     div     ecx
    
  338     mov     ecx,eax
    
  339     mul     dword ptr [esp+18h]
    
  340     xchg    eax,ecx
    
  341     mul     dword ptr [esp+14h]
    
  342     add     edx,ecx
    
  343     jb     L6
    
  344     cmp     edx,dword ptr [esp+10h]
    
  345     ja     L6
    
  346     jb     L7
    
  347     cmp     eax,dword ptr [esp+0Ch]
    
  348     jbe     L7
    
  349 L6:
    
  350     sub     eax,dword ptr [esp+14h]
    
  351     sbb     edx,dword ptr [esp+18h]
    
  352 L7:
    
  353     sub     eax,dword ptr [esp+0Ch]
    
  354     sbb     edx,dword ptr [esp+10h]
    
  355     dec     edi
    
  356     jns     L8
    
  357 L4:
    
  358     neg     edx
    
  359     neg     eax
    
  360     sbb     edx,0
    
  361 L8:
    
  362     pop     edi
    
  363     pop     ebx
    
  364     ret     10h
    
  365   }
    
  366   /* *INDENT-ON* */
  225 }
  367 }
  226 void
  368 void
  227 __declspec (naked)
  369 __declspec (naked)
  228 _aullrem ()
  370 _aullrem ()
  229 {
  371 {
  230   __asm {
  372   /* *INDENT-OFF* */
  231     push ebx mov eax, dword ptr[esp + 14 h]
  373   __asm {
  232     or eax, eax jne L1 mov ecx, dword ptr[esp + 10 h]
  374     push    ebx
  233     mov eax, dword ptr[esp + 0 Ch]
  375     mov     eax,dword ptr [esp+14h]
  234     xor edx, edx div ecx mov eax, dword ptr[esp + 8]
  376     or     eax,eax
  235     div ecx
  377     jne     L1
  236       mov eax, edx
  378     mov     ecx,dword ptr [esp+10h]
  237       xor edx, edx jmp L2 L1:mov ecx, eax mov ebx, dword ptr[esp + 10 h]
  379     mov     eax,dword ptr [esp+0Ch]
  238     mov edx, dword ptr[esp + 0 Ch]
  380     xor     edx,edx
  239     mov eax, dword ptr[esp + 8]
  381     div     ecx
  240 
  382     mov     eax,dword ptr [esp+8]
  241 
  383     div     ecx
  242 
  384     mov     eax,edx
  243 
  385     xor     edx,edx
  244 
  386     jmp     L2
  245 
  387 L1:
  246     
  388     mov     ecx,eax
  247       L3:shr ecx, 1
  389     mov     ebx,dword ptr [esp+10h]
  248       rcr ebx, 1
  390     mov     edx,dword ptr [esp+0Ch]
  249       shr edx, 1
  391     mov     eax,dword ptr [esp+8]
  250       rcr eax, 1
  392 L3:
  251       or ecx, ecx jne L3 div ebx mov ecx, eax mul dword ptr[esp + 14 h]
  393     shr     ecx,1
  252     xchg eax, ecx mul dword ptr[esp + 10 h]
  394     rcr     ebx,1
  253     add edx, ecx jb L4 cmp edx, dword ptr[esp + 0 Ch]
  395     shr     edx,1
  254     ja L4 jb L5 cmp eax, dword ptr[esp + 8]
  396     rcr     eax,1
  255     jbe L5 L4:sub eax, dword ptr[esp + 10 h]
  397     or     ecx,ecx
  256     sbb edx, dword ptr[esp + 14 h]
  398     jne     L3
  257      L5:sub eax, dword ptr[esp + 8]
  399     div     ebx
  258     sbb edx, dword ptr[esp + 0 Ch]
  400     mov     ecx,eax
  259   neg edx neg eax sbb edx, 0 L2:pop ebx ret 10 h}
  401     mul     dword ptr [esp+14h]
    
  402     xchg    eax,ecx
    
  403     mul     dword ptr [esp+10h]
    
  404     add     edx,ecx
    
  405     jb     L4
    
  406     cmp     edx,dword ptr [esp+0Ch]
    
  407     ja     L4
    
  408     jb     L5
    
  409     cmp     eax,dword ptr [esp+8]
    
  410     jbe     L5
    
  411 L4:
    
  412     sub     eax,dword ptr [esp+10h]
    
  413     sbb     edx,dword ptr [esp+14h]
    
  414 L5:
    
  415     sub     eax,dword ptr [esp+8]
    
  416     sbb     edx,dword ptr [esp+0Ch]
    
  417     neg     edx
    
  418     neg     eax
    
  419     sbb     edx,0
    
  420 L2:
    
  421     pop     ebx
    
  422     ret     10h
    
  423   }
    
  424   /* *INDENT-ON* */
  260 }
  425 }
  261 void
  426 void
  262 __declspec (naked)
  427 __declspec (naked)
  263 _alldvrm ()
  428 _alldvrm ()
  264 {
  429 {
  265   __asm {
  430   /* *INDENT-OFF* */
  266     push edi
  431   __asm {
  267       push esi
  432     push    edi
  268       push ebp xor edi, edi xor ebp, ebp mov eax, dword ptr[esp + 14 h]
  433     push    esi
  269     or eax, eax jge L1 inc edi inc ebp mov edx, dword ptr[esp + 10 h]
  434     push    ebp
  270     neg eax
  435     xor     edi,edi
  271       neg edx
  436     xor     ebp,ebp
  272       sbb eax, 0
  437     mov     eax,dword ptr [esp+14h]
  273       mov dword ptr[esp + 14 h], eax
  438     or     eax,eax
  274       mov dword ptr[esp + 10 h], edx L1:mov eax, dword ptr[esp + 1 Ch]
  439     jge     L1
  275     or eax, eax jge L2 inc edi mov edx, dword ptr[esp + 18 h]
  440     inc     edi
  276     neg eax
  441     inc     ebp
  277       neg edx
  442     mov     edx,dword ptr [esp+10h]
  278       sbb eax, 0
  443     neg     eax
  279       mov dword ptr[esp + 1 Ch], eax
  444     neg     edx
  280       mov dword ptr[esp + 18 h], edx
  445     sbb     eax,0
  281       L2:or eax, eax jne L3 mov ecx, dword ptr[esp + 18 h]
  446     mov     dword ptr [esp+14h],eax
  282     mov eax, dword ptr[esp + 14 h]
  447     mov     dword ptr [esp+10h],edx
  283     xor edx, edx div ecx mov ebx, eax mov eax, dword ptr[esp + 10 h]
  448 L1:
  284     div ecx mov esi, eax mov eax, ebx mul dword ptr[esp + 18 h]
  449     mov     eax,dword ptr [esp+1Ch]
  285     mov ecx, eax mov eax, esi mul dword ptr[esp + 18 h]
  450     or     eax,eax
  286     add edx, ecx jmp L4 L3:mov ebx, eax mov ecx, dword ptr[esp + 18 h]
  451     jge     L2
  287     mov edx, dword ptr[esp + 14 h]
  452     inc     edi
  288     mov eax, dword ptr[esp + 10 h]
  453     mov     edx,dword ptr [esp+18h]
  289 
  454     neg     eax
  290 
  455     neg     edx
  291 
  456     sbb     eax,0
  292 
  457     mov     dword ptr [esp+1Ch],eax
  293 
  458     mov     dword ptr [esp+18h],edx
  294 
  459 L2:
  295     
  460     or     eax,eax
  296       L5:shr ebx, 1
  461     jne     L3
  297       rcr ecx, 1
  462     mov     ecx,dword ptr [esp+18h]
  298       shr edx, 1
  463     mov     eax,dword ptr [esp+14h]
  299       rcr eax, 1
  464     xor     edx,edx
  300       or ebx, ebx jne L5 div ecx mov esi, eax mul dword ptr[esp + 1 Ch]
  465     div     ecx
  301     mov ecx, eax mov eax, dword ptr[esp + 18 h]
  466     mov     ebx,eax
  302     mul esi add edx, ecx jb L6 cmp edx, dword ptr[esp + 14 h]
  467     mov     eax,dword ptr [esp+10h]
  303     ja L6 jb L7 cmp eax, dword ptr[esp + 10 h]
  468     div     ecx
  304     jbe L7 L6:dec esi sub eax, dword ptr[esp + 18 h]
  469     mov     esi,eax
  305     sbb edx, dword ptr[esp + 1 Ch]
  470     mov     eax,ebx
  306      L7:xor ebx, ebx L4:sub eax, dword ptr[esp + 10 h]
  471     mul     dword ptr [esp+18h]
  307     sbb edx, dword ptr[esp + 14 h]
  472     mov     ecx,eax
  308   dec ebp
  473     mov     eax,esi
  309       jns L9
  474     mul     dword ptr [esp+18h]
  310       neg edx
  475     add     edx,ecx
  311       neg eax
  476     jmp     L4
  312       sbb edx, 0
  477 L3:
  313       L9:mov ecx, edx
  478     mov     ebx,eax
  314       mov edx, ebx
  479     mov     ecx,dword ptr [esp+18h]
  315       mov ebx, ecx
  480     mov     edx,dword ptr [esp+14h]
  316       mov ecx, eax
  481     mov     eax,dword ptr [esp+10h]
  317       mov eax, esi
  482 L5:
  318       dec edi
  483     shr     ebx,1
  319       jne L8
  484     rcr     ecx,1
  320       neg edx neg eax sbb edx, 0 L8:pop ebp pop esi pop edi ret 10 h}
  485     shr     edx,1
    
  486     rcr     eax,1
    
  487     or     ebx,ebx
    
  488     jne     L5
    
  489     div     ecx
    
  490     mov     esi,eax
    
  491     mul     dword ptr [esp+1Ch]
    
  492     mov     ecx,eax
    
  493     mov     eax,dword ptr [esp+18h]
    
  494     mul     esi
    
  495     add     edx,ecx
    
  496     jb     L6
    
  497     cmp     edx,dword ptr [esp+14h]
    
  498     ja     L6
    
  499     jb     L7
    
  500     cmp     eax,dword ptr [esp+10h]
    
  501     jbe     L7
    
  502 L6:
    
  503     dec     esi
    
  504     sub     eax,dword ptr [esp+18h]
    
  505     sbb     edx,dword ptr [esp+1Ch]
    
  506 L7:
    
  507     xor     ebx,ebx
    
  508 L4:
    
  509     sub     eax,dword ptr [esp+10h]
    
  510     sbb     edx,dword ptr [esp+14h]
    
  511     dec     ebp
    
  512     jns     L9
    
  513     neg     edx
    
  514     neg     eax
    
  515     sbb     edx,0
    
  516 L9:
    
  517     mov     ecx,edx
    
  518     mov     edx,ebx
    
  519     mov     ebx,ecx
    
  520     mov     ecx,eax
    
  521     mov     eax,esi
    
  522     dec     edi
    
  523     jne     L8
    
  524     neg     edx
    
  525     neg     eax
    
  526     sbb     edx,0
    
  527 L8:
    
  528     pop     ebp
    
  529     pop     esi
    
  530     pop     edi
    
  531     ret     10h
    
  532   }
    
  533   /* *INDENT-ON* */
  321 }
  534 }
  322 void
  535 void
  323 __declspec (naked)
  536 __declspec (naked)
  324 _aulldvrm ()
  537 _aulldvrm ()
  325 {
  538 {
  326   __asm {
  539   /* *INDENT-OFF* */
  327     push esi mov eax, dword ptr[esp + 14 h]
  540   __asm {
  328     or eax, eax jne L1 mov ecx, dword ptr[esp + 10 h]
  541     push    esi
  329     mov eax, dword ptr[esp + 0 Ch]
  542     mov     eax,dword ptr [esp+14h]
  330     xor edx, edx div ecx mov ebx, eax mov eax, dword ptr[esp + 8]
  543     or     eax,eax
  331     div ecx mov esi, eax mov eax, ebx mul dword ptr[esp + 10 h]
  544     jne     L1
  332     mov ecx, eax mov eax, esi mul dword ptr[esp + 10 h]
  545     mov     ecx,dword ptr [esp+10h]
  333     add edx, ecx jmp L2 L1:mov ecx, eax mov ebx, dword ptr[esp + 10 h]
  546     mov     eax,dword ptr [esp+0Ch]
  334     mov edx, dword ptr[esp + 0 Ch]
  547     xor     edx,edx
  335     mov eax, dword ptr[esp + 8]
  548     div     ecx
  336 
  549     mov     ebx,eax
  337 
  550     mov     eax,dword ptr [esp+8]
  338 
  551     div     ecx
  339 
  552     mov     esi,eax
  340 
  553     mov     eax,ebx
  341 
  554     mul     dword ptr [esp+10h]
  342     
  555     mov     ecx,eax
  343       L3:shr ecx, 1
  556     mov     eax,esi
  344       rcr ebx, 1
  557     mul     dword ptr [esp+10h]
  345       shr edx, 1
  558     add     edx,ecx
  346       rcr eax, 1
  559     jmp     L2
  347       or ecx, ecx jne L3 div ebx mov esi, eax mul dword ptr[esp + 14 h]
  560 L1:
  348     mov ecx, eax mov eax, dword ptr[esp + 10 h]
  561     mov     ecx,eax
  349     mul esi add edx, ecx jb L4 cmp edx, dword ptr[esp + 0 Ch]
  562     mov     ebx,dword ptr [esp+10h]
  350     ja L4 jb L5 cmp eax, dword ptr[esp + 8]
  563     mov     edx,dword ptr [esp+0Ch]
  351     jbe L5 L4:dec esi sub eax, dword ptr[esp + 10 h]
  564     mov     eax,dword ptr [esp+8]
  352     sbb edx, dword ptr[esp + 14 h]
  565 L3:
  353      L5:xor ebx, ebx L2:sub eax, dword ptr[esp + 8]
  566     shr     ecx,1
  354     sbb edx, dword ptr[esp + 0 Ch]
  567     rcr     ebx,1
  355   neg edx
  568     shr     edx,1
  356       neg eax
  569     rcr     eax,1
  357       sbb edx, 0
  570     or     ecx,ecx
  358       mov ecx, edx
  571     jne     L3
  359       mov edx, ebx
  572     div     ebx
  360       mov ebx, ecx mov ecx, eax mov eax, esi pop esi ret 10 h}
  573     mov     esi,eax
    
  574     mul     dword ptr [esp+14h]
    
  575     mov     ecx,eax
    
  576     mov     eax,dword ptr [esp+10h]
    
  577     mul     esi
    
  578     add     edx,ecx
    
  579     jb     L4
    
  580     cmp     edx,dword ptr [esp+0Ch]
    
  581     ja     L4
    
  582     jb     L5
    
  583     cmp     eax,dword ptr [esp+8]
    
  584     jbe     L5
    
  585 L4:
    
  586     dec     esi
    
  587     sub     eax,dword ptr [esp+10h]
    
  588     sbb     edx,dword ptr [esp+14h]
    
  589 L5:
    
  590     xor     ebx,ebx
    
  591 L2:
    
  592     sub     eax,dword ptr [esp+8]
    
  593     sbb     edx,dword ptr [esp+0Ch]
    
  594     neg     edx
    
  595     neg     eax
    
  596     sbb     edx,0
    
  597     mov     ecx,edx
    
  598     mov     edx,ebx
    
  599     mov     ebx,ecx
    
  600     mov     ecx,eax
    
  601     mov     eax,esi
    
  602     pop     esi
    
  603     ret     10h
    
  604   }
    
  605   /* *INDENT-ON* */
  361 }
  606 }
  362 void
  607 void
  363 __declspec (naked)
  608 __declspec (naked)
  364 _allshl ()
  609 _allshl ()
  365 {
  610 {
  366   __asm {
  611   /* *INDENT-OFF* */
  367   cmp cl, 40 h
  612   __asm {
  368       jae RETZERO
  613     cmp     cl,40h
  369       cmp cl, 20 h
  614     jae     RETZERO
  370       jae MORE32
  615     cmp     cl,20h
  371       shld edx, eax, cl
  616     jae     MORE32
  372       shl eax, cl
  617     shld    edx,eax,cl
  373       ret
  618     shl     eax,cl
  374       MORE32:mov edx, eax
  619     ret
  375       xor eax, eax
  620 MORE32:
  376       and cl, 1F h
  621     mov     edx,eax
  377       shl edx, cl ret RETZERO:xor eax, eax xor edx, edx ret}
  622     xor     eax,eax
    
  623     and     cl,1Fh
    
  624     shl     edx,cl
    
  625     ret
    
  626 RETZERO:
    
  627     xor     eax,eax
    
  628     xor     edx,edx
    
  629     ret
    
  630   }
    
  631   /* *INDENT-ON* */
  378 }
  632 }
  379 void
  633 void
  380 __declspec (naked)
  634 __declspec (naked)
  381 _aullshr ()
  635 _aullshr ()
  382 {
  636 {
  383   __asm {
  637   /* *INDENT-OFF* */
  384   cmp cl, 40 h
  638   __asm {
  385       jae RETZERO
  639     cmp     cl,40h
  386       cmp cl, 20 h
  640     jae     RETZERO
  387       jae MORE32
  641     cmp     cl,20h
  388       shrd eax, edx, cl
  642     jae     MORE32
  389       shr edx, cl
  643     shrd    eax,edx,cl
  390       ret
  644     shr     edx,cl
  391       MORE32:mov eax, edx
  645     ret
  392       xor edx, edx
  646 MORE32:
  393       and cl, 1F h
  647     mov     eax,edx
  394       shr eax, cl ret RETZERO:xor eax, eax xor edx, edx ret}
  648     xor     edx,edx
  395 }
  649     and     cl,1Fh
  396 
  650     shr     eax,cl
  397 #endif             /* MSC_VER */
  651     ret
  398 
  652 RETZERO:
  399 #endif             /* !HAVE_LIBC */
  653     xor     eax,eax
    
  654     xor     edx,edx
    
  655     ret
    
  656   }
    
  657   /* *INDENT-ON* */
    
  658 }
    
  659 
    
  660 #endif /* MSC_VER */
    
  661 
    
  662 #endif /* !HAVE_LIBC */
    
  663 
  400 /* vi: set ts=4 sw=4 expandtab: */
  664 /* vi: set ts=4 sw=4 expandtab: */