test/testintersections.c
author Sam Lantinga
Sun, 04 Jan 2009 23:41:09 +0000
changeset 2997 e4f025078c1c
parent 2994 7563b99e9a49
child 3371 438ba87e9578
permissions -rw-r--r--
indent
slouken@2994
   1
slouken@2994
   2
/* Simple program: draw as many random objects on the screen as possible */
slouken@2994
   3
slouken@2994
   4
#include <stdlib.h>
slouken@2994
   5
#include <stdio.h>
slouken@2994
   6
#include <time.h>
slouken@2994
   7
slouken@2994
   8
#include "common.h"
slouken@2994
   9
slouken@2994
  10
#define SWAP(typ,a,b) do{typ t=a;a=b;b=t;}while(0)
slouken@2994
  11
#define NUM_OBJECTS	100
slouken@2994
  12
slouken@2994
  13
static CommonState *state;
slouken@2994
  14
static int num_objects;
slouken@2994
  15
static SDL_bool cycle_color;
slouken@2994
  16
static SDL_bool cycle_alpha;
slouken@2994
  17
static int cycle_direction = 1;
slouken@2994
  18
static int current_alpha = 255;
slouken@2994
  19
static int current_color = 255;
slouken@2994
  20
static SDL_BlendMode blendMode = SDL_BLENDMODE_NONE;
slouken@2994
  21
slouken@2994
  22
void
slouken@2994
  23
DrawPoints(SDL_WindowID window)
slouken@2994
  24
{
slouken@2994
  25
  int i;
slouken@2994
  26
  int x, y;
slouken@2994
  27
  int window_w, window_h;
slouken@2994
  28
slouken@2994
  29
  /* Query the sizes */
slouken@2994
  30
  SDL_GetWindowSize(window, &window_w, &window_h);
slouken@2994
  31
slouken@2994
  32
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(blendMode);
slouken@2994
  33
  for (i = 0; i < num_objects * 4; ++i) {
slouken@2994
  34
    /* Cycle the color and alpha, if desired */
slouken@2994
  35
    if (cycle_color) {
slouken@2994
  36
      current_color += cycle_direction;
slouken@2994
  37
      if (current_color < 0) {
slouken@2994
  38
        current_color = 0;
slouken@2994
  39
        cycle_direction = -cycle_direction;
slouken@2994
  40
      }
slouken@2994
  41
      if (current_color > 255) {
slouken@2994
  42
        current_color = 255;
slouken@2994
  43
        cycle_direction = -cycle_direction;
slouken@2994
  44
      }
slouken@2994
  45
    }
slouken@2994
  46
    if (cycle_alpha) {
slouken@2994
  47
      current_alpha += cycle_direction;
slouken@2994
  48
      if (current_alpha < 0) {
slouken@2994
  49
        current_alpha = 0;
slouken@2994
  50
        cycle_direction = -cycle_direction;
slouken@2994
  51
      }
slouken@2994
  52
      if (current_alpha > 255) {
slouken@2994
  53
        current_alpha = 255;
slouken@2994
  54
        cycle_direction = -cycle_direction;
slouken@2994
  55
      }
slouken@2994
  56
    }
slouken@2994
  57
    SDL_SetRenderDrawColor(255, (Uint8) current_color,
slouken@2994
  58
                (Uint8) current_color, (Uint8) current_alpha);
slouken@2994
  59
slouken@2994
  60
    x = rand() % window_w;
slouken@2994
  61
    y = rand() % window_h;
slouken@2994
  62
    SDL_RenderPoint(x, y);
slouken@2994
  63
  }
slouken@2994
  64
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(SDL_BLENDMODE_NONE);
slouken@2994
  65
}
slouken@2994
  66
slouken@2994
  67
#define MAX_LINES 16
slouken@2994
  68
int num_lines = 0;
slouken@2994
  69
SDL_Rect lines[MAX_LINES];
slouken@2997
  70
static int
slouken@2997
  71
add_line(int x1, int y1, int x2, int y2)
slouken@2997
  72
{
slouken@2997
  73
  if (num_lines >= MAX_LINES)
slouken@2997
  74
    return 0;
slouken@2997
  75
  if ((x1 == x2) && (y1 == y2))
slouken@2997
  76
    return 0;
slouken@2994
  77
slouken@2994
  78
  printf("adding line (%d, %d), (%d, %d)\n", x1, y1, x2, y2);
slouken@2994
  79
  lines[num_lines].x = x1;
slouken@2994
  80
  lines[num_lines].y = y1;
slouken@2994
  81
  lines[num_lines].w = x2;
slouken@2994
  82
  lines[num_lines].h = y2;
slouken@2994
  83
slouken@2994
  84
  return ++num_lines;
slouken@2994
  85
}
slouken@2994
  86
slouken@2994
  87
slouken@2994
  88
void
slouken@2994
  89
DrawLines(SDL_WindowID window)
slouken@2994
  90
{
slouken@2994
  91
  int i;
slouken@2994
  92
  int x1, y1, x2, y2;
slouken@2994
  93
  int window_w, window_h;
slouken@2994
  94
slouken@2994
  95
  /* Query the sizes */
slouken@2994
  96
  SDL_GetWindowSize(window, &window_w, &window_h);
slouken@2994
  97
slouken@2994
  98
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(blendMode);
slouken@2994
  99
  for (i = 0; i < num_lines; ++i) {
slouken@2994
  100
    SDL_SetRenderDrawColor(255, 255, 255, 255);
slouken@2994
  101
slouken@2994
  102
    if (i == -1) {
slouken@2994
  103
      SDL_RenderLine(0, 0, window_w - 1, window_h - 1);
slouken@2994
  104
      SDL_RenderLine(0, window_h - 1, window_w - 1, 0);
slouken@2994
  105
      SDL_RenderLine(0, window_h / 2, window_w - 1, window_h / 2);
slouken@2994
  106
      SDL_RenderLine(window_w / 2, 0, window_w / 2, window_h - 1);
slouken@2994
  107
    } else {
slouken@2994
  108
      SDL_RenderLine(lines[i].x, lines[i].y, lines[i].w, lines[i].h);
slouken@2994
  109
    }
slouken@2994
  110
  }
slouken@2994
  111
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(SDL_BLENDMODE_NONE);
slouken@2994
  112
}
slouken@2994
  113
slouken@2994
  114
#define MAX_RECTS 16
slouken@2994
  115
int num_rects = 0;
slouken@2994
  116
SDL_Rect rects[MAX_RECTS];
slouken@2997
  117
static int
slouken@2997
  118
add_rect(int x1, int y1, int x2, int y2)
slouken@2997
  119
{
slouken@2997
  120
  if (num_rects >= MAX_RECTS)
slouken@2997
  121
    return 0;
slouken@2997
  122
  if ((x1 == x2) || (y1 == y2))
slouken@2997
  123
    return 0;
slouken@2994
  124
slouken@2997
  125
  if (x1 > x2)
slouken@2997
  126
    SWAP(int, x1, x2);
slouken@2997
  127
  if (y1 > y2)
slouken@2997
  128
    SWAP(int, y1, y2);
slouken@2994
  129
slouken@2997
  130
  printf("adding rect (%d, %d), (%d, %d) [%dx%d]\n", x1, y1, x2, y2,
slouken@2997
  131
      x2 - x1, y2 - y1);
slouken@2994
  132
slouken@2994
  133
  rects[num_rects].x = x1;
slouken@2994
  134
  rects[num_rects].y = y1;
slouken@2994
  135
  rects[num_rects].w = x2 - x1;
slouken@2994
  136
  rects[num_rects].h = y2 - y1;
slouken@2994
  137
slouken@2994
  138
  return ++num_rects;
slouken@2994
  139
}
slouken@2994
  140
slouken@2994
  141
static void
slouken@2994
  142
DrawRects(SDL_WindowID window)
slouken@2994
  143
{
slouken@2994
  144
  int i;
slouken@2994
  145
  int window_w, window_h;
slouken@2994
  146
slouken@2994
  147
  /* Query the sizes */
slouken@2994
  148
  SDL_GetWindowSize(window, &window_w, &window_h);
slouken@2994
  149
slouken@2994
  150
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(SDL_BLENDMODE_NONE);
slouken@2994
  151
  for (i = 0; i < num_rects; ++i) {
slouken@2994
  152
    SDL_SetRenderDrawColor(255, 127, 0, 255);
slouken@2994
  153
    SDL_RenderFill(&rects[i]);
slouken@2994
  154
  }
slouken@2994
  155
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(SDL_BLENDMODE_NONE);
slouken@2994
  156
}
slouken@2994
  157
slouken@2994
  158
static void
slouken@2994
  159
DrawRectLineIntersections(SDL_WindowID window)
slouken@2994
  160
{
slouken@2994
  161
  int i, j, window_w, window_h;
slouken@2994
  162
slouken@2994
  163
  /* Query the sizes */
slouken@2994
  164
  SDL_GetWindowSize(window, &window_w, &window_h);
slouken@2994
  165
slouken@2994
  166
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(SDL_BLENDMODE_NONE);
slouken@2994
  167
slouken@2994
  168
  for (i = 0; i < num_rects; i++)
slouken@2997
  169
    for (j = 0; j < num_lines; j++) {
slouken@2997
  170
      int x1, y1, x2, y2;
slouken@2997
  171
      SDL_Rect r;
slouken@2994
  172
slouken@2997
  173
      r = rects[i];
slouken@2997
  174
      x1 = lines[j].x;
slouken@2997
  175
      y1 = lines[j].y;
slouken@2997
  176
      x2 = lines[j].w;
slouken@2997
  177
      y2 = lines[j].h;
slouken@2997
  178
slouken@2997
  179
      if (SDL_IntersectRectAndLine(&r, &x1, &y1, &x2, &y2)) {
slouken@2997
  180
        SDL_SetRenderDrawColor(0, 255, 55, 255);
slouken@2997
  181
        SDL_RenderLine(x1, y1, x2, y2);
slouken@2997
  182
      }
slouken@2994
  183
    }
slouken@2994
  184
slouken@2994
  185
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(SDL_BLENDMODE_NONE);
slouken@2994
  186
}
slouken@2994
  187
slouken@2994
  188
static void
slouken@2994
  189
DrawRectRectIntersections(SDL_WindowID window)
slouken@2994
  190
{
slouken@2994
  191
  int i, j;
slouken@2994
  192
slouken@2994
  193
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(SDL_BLENDMODE_NONE);
slouken@2994
  194
slouken@2994
  195
  for (i = 0; i < num_rects; i++)
slouken@2997
  196
    for (j = i + 1; j < num_rects; j++) {
slouken@2997
  197
      SDL_Rect r;
slouken@2997
  198
      if (SDL_IntersectRect(&rects[i], &rects[j], &r)) {
slouken@2997
  199
        SDL_SetRenderDrawColor(255, 200, 0, 255);
slouken@2997
  200
        SDL_RenderFill(&r);
slouken@2997
  201
      }
slouken@2994
  202
    }
slouken@2994
  203
slouken@2994
  204
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(SDL_BLENDMODE_NONE);
slouken@2994
  205
}
slouken@2994
  206
slouken@2994
  207
int
slouken@2994
  208
main(int argc, char *argv[])
slouken@2994
  209
{
slouken@2994
  210
  int mouse_begin_x = -1, mouse_begin_y = -1;
slouken@2994
  211
  int i, done;
slouken@2994
  212
  SDL_Event event;
slouken@2994
  213
  Uint32 then, now, frames;
slouken@2994
  214
slouken@2994
  215
  /* Initialize parameters */
slouken@2994
  216
  num_objects = NUM_OBJECTS;
slouken@2994
  217
slouken@2994
  218
  /* Initialize test framework */
slouken@2994
  219
  state = CommonCreateState(argv, SDL_INIT_VIDEO);
slouken@2994
  220
  if (!state) {
slouken@2994
  221
    return 1;
slouken@2994
  222
  }
slouken@2994
  223
  for (i = 1; i < argc;) {
slouken@2994
  224
    int consumed;
slouken@2994
  225
slouken@2994
  226
    consumed = CommonArg(state, i);
slouken@2994
  227
    if (consumed == 0) {
slouken@2994
  228
      consumed = -1;
slouken@2994
  229
      if (SDL_strcasecmp(argv[i], "--blend") == 0) {
slouken@2994
  230
        if (argv[i + 1]) {
slouken@2994
  231
          if (SDL_strcasecmp(argv[i + 1], "none") == 0) {
slouken@2994
  232
            blendMode = SDL_BLENDMODE_NONE;
slouken@2994
  233
            consumed = 2;
slouken@2994
  234
          } else if (SDL_strcasecmp(argv[i + 1], "mask") == 0) {
slouken@2994
  235
            blendMode = SDL_BLENDMODE_MASK;
slouken@2994
  236
            consumed = 2;
slouken@2994
  237
          } else if (SDL_strcasecmp(argv[i + 1], "blend") == 0) {
slouken@2994
  238
            blendMode = SDL_BLENDMODE_BLEND;
slouken@2994
  239
            consumed = 2;
slouken@2994
  240
          } else if (SDL_strcasecmp(argv[i + 1], "add") == 0) {
slouken@2994
  241
            blendMode = SDL_BLENDMODE_ADD;
slouken@2994
  242
            consumed = 2;
slouken@2994
  243
          } else if (SDL_strcasecmp(argv[i + 1], "mod") == 0) {
slouken@2994
  244
            blendMode = SDL_BLENDMODE_MOD;
slouken@2994
  245
            consumed = 2;
slouken@2994
  246
          }
slouken@2994
  247
        }
slouken@2994
  248
      } else if (SDL_strcasecmp(argv[i], "--cyclecolor") == 0) {
slouken@2994
  249
        cycle_color = SDL_TRUE;
slouken@2994
  250
        consumed = 1;
slouken@2994
  251
      } else if (SDL_strcasecmp(argv[i], "--cyclealpha") == 0) {
slouken@2994
  252
        cycle_alpha = SDL_TRUE;
slouken@2994
  253
        consumed = 1;
slouken@2994
  254
      } else if (SDL_isdigit(*argv[i])) {
slouken@2994
  255
        num_objects = SDL_atoi(argv[i]);
slouken@2994
  256
        consumed = 1;
slouken@2994
  257
      }
slouken@2994
  258
    }
slouken@2994
  259
    if (consumed < 0) {
slouken@2994
  260
      fprintf(stderr,
slouken@2994
  261
          "Usage: %s %s [--blend none|mask|blend|add|mod] [--cyclecolor] [--cyclealpha]\n",
slouken@2994
  262
          argv[0], CommonUsage(state));
slouken@2994
  263
      return 1;
slouken@2994
  264
    }
slouken@2994
  265
    i += consumed;
slouken@2994
  266
  }
slouken@2994
  267
  if (!CommonInit(state)) {
slouken@2994
  268
    return 2;
slouken@2994
  269
  }
slouken@2994
  270
slouken@2994
  271
  /* Create the windows and initialize the renderers */
slouken@2994
  272
  for (i = 0; i < state->num_windows; ++i) {
slouken@2994
  273
    SDL_SelectRenderer(state->windows[i]);
slouken@2994
  274
    SDL_SetRenderDrawColor(0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xFF);
slouken@2994
  275
    SDL_RenderFill(NULL);
slouken@2994
  276
  }
slouken@2994
  277
slouken@2994
  278
  srand(time(NULL));
slouken@2994
  279
slouken@2994
  280
  /* Main render loop */
slouken@2994
  281
  frames = 0;
slouken@2994
  282
  then = SDL_GetTicks();
slouken@2994
  283
  done = 0;
slouken@2994
  284
  while (!done) {
slouken@2994
  285
    /* Check for events */
slouken@2994
  286
    ++frames;
slouken@2994
  287
    while (SDL_PollEvent(&event)) {
slouken@2994
  288
      CommonEvent(state, &event, &done);
slouken@2994
  289
      switch (event.type) {
slouken@2994
  290
      case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
slouken@2994
  291
        if (event.button.which == 0) {
slouken@2994
  292
          mouse_begin_x = event.button.x;
slouken@2994
  293
          mouse_begin_y = event.button.y;
slouken@2994
  294
        }
slouken@2994
  295
        break;
slouken@2994
  296
      case SDL_MOUSEBUTTONUP:
slouken@2994
  297
        if (event.button.which == 0) {
slouken@2994
  298
          if (event.button.button == 3)
slouken@2997
  299
            add_line(mouse_begin_x, mouse_begin_y, event.button.x,
slouken@2997
  300
                 event.button.y);
slouken@2994
  301
          if (event.button.button == 1)
slouken@2997
  302
            add_rect(mouse_begin_x, mouse_begin_y, event.button.x,
slouken@2997
  303
                 event.button.y);
slouken@2994
  304
        }
slouken@2994
  305
        break;
slouken@2994
  306
      case SDL_KEYDOWN:
slouken@2994
  307
        switch (event.key.keysym.sym) {
slouken@2997
  308
        case 'l':
slouken@2997
  309
          if (event.key.keysym.mod & KMOD_SHIFT)
slouken@2997
  310
            num_lines = 0;
slouken@2997
  311
          else
slouken@2997
  312
            add_line(rand() % 640, rand() % 480, rand() % 640,
slouken@2997
  313
                 rand() % 480);
slouken@2997
  314
          break;
slouken@2997
  315
        case 'r':
slouken@2997
  316
          if (event.key.keysym.mod & KMOD_SHIFT)
slouken@2997
  317
            num_rects = 0;
slouken@2997
  318
          else
slouken@2997
  319
            add_rect(rand() % 640, rand() % 480, rand() % 640,
slouken@2997
  320
                 rand() % 480);
slouken@2997
  321
          break;
slouken@2994
  322
        }
slouken@2994
  323
        break;
slouken@2994
  324
      case SDL_WINDOWEVENT:
slouken@2994
  325
        switch (event.window.event) {
slouken@2994
  326
        case SDL_WINDOWEVENT_EXPOSED:
slouken@2994
  327
          SDL_SelectRenderer(event.window.windowID);
slouken@2994
  328
          SDL_SetRenderDrawColor(0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xFF);
slouken@2994
  329
          SDL_RenderFill(NULL);
slouken@2994
  330
          break;
slouken@2994
  331
        }
slouken@2994
  332
        break;
slouken@2994
  333
      default:
slouken@2994
  334
        break;
slouken@2994
  335
      }
slouken@2994
  336
    }
slouken@2994
  337
    for (i = 0; i < state->num_windows; ++i) {
slouken@2994
  338
      SDL_SelectRenderer(state->windows[i]);
slouken@2994
  339
      SDL_SetRenderDrawColor(0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xFF);
slouken@2994
  340
      SDL_RenderFill(NULL);
slouken@2994
  341
slouken@2994
  342
      DrawRects(state->windows[i]);
slouken@2994
  343
      DrawPoints(state->windows[i]);
slouken@2994
  344
      DrawRectRectIntersections(state->windows[i]);
slouken@2994
  345
      DrawLines(state->windows[i]);
slouken@2994
  346
      DrawRectLineIntersections(state->windows[i]);
slouken@2994
  347
slouken@2994
  348
      SDL_RenderPresent();
slouken@2994
  349
    }
slouken@2994
  350
  }
slouken@2994
  351
slouken@2994
  352
  /* Print out some timing information */
slouken@2994
  353
  now = SDL_GetTicks();
slouken@2994
  354
  if (now > then) {
slouken@2994
  355
    double fps = ((double) frames * 1000) / (now - then);
slouken@2994
  356
    printf("%2.2f frames per second\n", fps);
slouken@2994
  357
  }
slouken@2994
  358
  return 0;
slouken@2994
  359
}
slouken@2994
  360
slouken@2994
  361
/* vi: set ts=4 sw=4 expandtab: */