test/testdyngles.c
author Sam Lantinga <slouken@libsdl.org>
Sat, 20 Dec 2008 18:26:06 +0000
changeset 2892 e4bafaa29c65
parent 2765 f55c87ae336b
child 3087 0b6f51c29267
permissions -rw-r--r--
Add a few test pattern lines
slouken@2765
   1
/*
slouken@2765
   2
 * Small SDL example to demonstrate dynamically loading 
slouken@2765
   3
 * OpenGL lib and functions
slouken@2765
   4
 *
slouken@2765
   5
 * (FYI it was supposed to look like snow in the wind or something...)
slouken@2765
   6
 *
slouken@2765
   7
 * Compile with :
slouken@2765
   8
 * gcc testdyngl.c `sdl-config --libs --cflags` -o testdyngl -DHAVE_OPENGL
slouken@2765
   9
 *
slouken@2765
  10
 * You can specify a different OpenGL lib on the command line, i.e. :
slouken@2765
  11
 * ./testdyngl /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2
slouken@2765
  12
 * or
slouken@2765
  13
 * ./testdyngl /usr/lib/libGL.so.1.0.4496
slouken@2765
  14
 *
slouken@2765
  15
 */
slouken@2765
  16
slouken@2765
  17
#include <stdio.h>
slouken@2765
  18
#include <stdlib.h>
slouken@2765
  19
slouken@2765
  20
#include "SDL.h"
slouken@2765
  21
slouken@2765
  22
#ifdef __IPHONEOS__
slouken@2765
  23
#define HAVE_OPENGLES
slouken@2765
  24
#endif
slouken@2765
  25
slouken@2765
  26
#ifdef HAVE_OPENGLES
slouken@2765
  27
slouken@2765
  28
#include "SDL_opengles.h"
slouken@2765
  29
slouken@2765
  30
/* Call this instead of exit(), so we can clean up SDL: atexit() is evil. */
slouken@2765
  31
static void
slouken@2765
  32
quit(int rc)
slouken@2765
  33
{
slouken@2765
  34
  SDL_Quit();
slouken@2765
  35
  exit(rc);
slouken@2765
  36
}
slouken@2765
  37
slouken@2765
  38
void *
slouken@2765
  39
get_funcaddr(const char *p)
slouken@2765
  40
{
slouken@2765
  41
  void *f = SDL_GL_GetProcAddress(p);
slouken@2765
  42
  if (f) {
slouken@2765
  43
    return f;
slouken@2765
  44
  } else {
slouken@2765
  45
    printf("Unable to get function pointer for %s\n", p);
slouken@2765
  46
    quit(1);
slouken@2765
  47
  }
slouken@2765
  48
  return NULL;
slouken@2765
  49
}
slouken@2765
  50
slouken@2765
  51
typedef struct
slouken@2765
  52
{
slouken@2765
  53
  //void (APIENTRY * glBegin) (GLenum);
slouken@2765
  54
  //void (APIENTRY * glEnd) ();
slouken@2765
  55
  //void (APIENTRY * glVertex3f) (GLfloat, GLfloat, GLfloat);
slouken@2765
  56
slouken@2765
  57
  void (APIENTRY * glEnableClientState) (GLenum array);
slouken@2765
  58
  void (APIENTRY * glVertexPointer) (GLint size, GLenum type,
slouken@2765
  59
                    GLsizei stride,
slouken@2765
  60
                    const GLvoid * pointer);
slouken@2765
  61
  void (APIENTRY * glDrawArrays) (GLenum mode, GLint first, GLsizei count);
slouken@2765
  62
slouken@2765
  63
slouken@2765
  64
  void (APIENTRY * glClearColor) (GLfloat, GLfloat, GLfloat, GLfloat);
slouken@2765
  65
  void (APIENTRY * glClear) (GLbitfield);
slouken@2765
  66
  void (APIENTRY * glDisable) (GLenum);
slouken@2765
  67
  void (APIENTRY * glEnable) (GLenum);
slouken@2765
  68
  void (APIENTRY * glColor4ub) (GLubyte, GLubyte, GLubyte, GLubyte);
slouken@2765
  69
  void (APIENTRY * glPointSize) (GLfloat);
slouken@2765
  70
  void (APIENTRY * glHint) (GLenum, GLenum);
slouken@2765
  71
  void (APIENTRY * glBlendFunc) (GLenum, GLenum);
slouken@2765
  72
  void (APIENTRY * glMatrixMode) (GLenum);
slouken@2765
  73
  void (APIENTRY * glLoadIdentity) ();
slouken@2765
  74
  void (APIENTRY * glOrthof) (GLfloat, GLfloat, GLfloat, GLfloat,
slouken@2765
  75
                GLfloat, GLfloat);
slouken@2765
  76
  void (APIENTRY * glRotatef) (GLfloat, GLfloat, GLfloat, GLfloat);
slouken@2765
  77
  void (APIENTRY * glViewport) (GLint, GLint, GLsizei, GLsizei);
slouken@2765
  78
  void (APIENTRY * glFogf) (GLenum, GLfloat);
slouken@2765
  79
}
slouken@2765
  80
glfuncs;
slouken@2765
  81
slouken@2765
  82
void
slouken@2765
  83
init_glfuncs(glfuncs * f)
slouken@2765
  84
{
slouken@2765
  85
  f->glEnableClientState = get_funcaddr("glEnableClientState");
slouken@2765
  86
  f->glVertexPointer = get_funcaddr("glVertexPointer");
slouken@2765
  87
  f->glDrawArrays = get_funcaddr("glDrawArrays");
slouken@2765
  88
  f->glClearColor = get_funcaddr("glClearColor");
slouken@2765
  89
  f->glClear = get_funcaddr("glClear");
slouken@2765
  90
  f->glDisable = get_funcaddr("glDisable");
slouken@2765
  91
  f->glEnable = get_funcaddr("glEnable");
slouken@2765
  92
  f->glColor4ub = get_funcaddr("glColor4ub");
slouken@2765
  93
  f->glPointSize = get_funcaddr("glPointSize");
slouken@2765
  94
  f->glHint = get_funcaddr("glHint");
slouken@2765
  95
  f->glBlendFunc = get_funcaddr("glBlendFunc");
slouken@2765
  96
  f->glMatrixMode = get_funcaddr("glMatrixMode");
slouken@2765
  97
  f->glLoadIdentity = get_funcaddr("glLoadIdentity");
slouken@2765
  98
  f->glOrthof = get_funcaddr("glOrthof");
slouken@2765
  99
  f->glRotatef = get_funcaddr("glRotatef");
slouken@2765
  100
  f->glViewport = get_funcaddr("glViewport");
slouken@2765
  101
  f->glFogf = get_funcaddr("glFogf");
slouken@2765
  102
}
slouken@2765
  103
slouken@2765
  104
#define NB_PIXELS 1000
slouken@2765
  105
slouken@2765
  106
int
slouken@2765
  107
main(int argc, char *argv[])
slouken@2765
  108
{
slouken@2765
  109
  glfuncs f;
slouken@2765
  110
  int i;
slouken@2765
  111
  SDL_Event event;
slouken@2765
  112
  int done = 0;
slouken@2765
  113
  GLfloat pixels[NB_PIXELS * 3];
slouken@2765
  114
  const char *gl_library = NULL;   /* Use the default GL library */
slouken@2765
  115
slouken@2765
  116
  int video_w, video_h;
slouken@2765
  117
slouken@2765
  118
  /* you may want to change these according to the platform */
slouken@2765
  119
  video_w = 320;
slouken@2765
  120
  video_h = 480;
slouken@2765
  121
slouken@2765
  122
  if (argv[1]) {
slouken@2765
  123
    gl_library = argv[1];
slouken@2765
  124
  }
slouken@2765
  125
slouken@2765
  126
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
slouken@2765
  127
    printf("Unable to init SDL : %s\n", SDL_GetError());
slouken@2765
  128
    return (1);
slouken@2765
  129
  }
slouken@2765
  130
slouken@2765
  131
  if (SDL_GL_LoadLibrary(gl_library) < 0) {
slouken@2765
  132
    printf("Unable to dynamically open GL lib : %s\n", SDL_GetError());
slouken@2765
  133
    quit(1);
slouken@2765
  134
  }
slouken@2765
  135
slouken@2765
  136
  if (SDL_SetVideoMode(video_h, video_w, 0, SDL_OPENGL) == NULL) {
slouken@2765
  137
    printf("Unable to open video mode : %s\n", SDL_GetError());
slouken@2765
  138
    quit(1);
slouken@2765
  139
  }
slouken@2765
  140
slouken@2765
  141
  /* Set the window manager title bar */
slouken@2765
  142
  SDL_WM_SetCaption("SDL Dynamic OpenGL Loading Test", "testdyngl");
slouken@2765
  143
slouken@2765
  144
  init_glfuncs(&f);
slouken@2765
  145
slouken@2765
  146
  for (i = 0; i < NB_PIXELS; i++) {
slouken@2765
  147
    pixels[3 * i] = rand() % 250 - 125;
slouken@2765
  148
    pixels[3 * i + 1] = rand() % 250 - 125;
slouken@2765
  149
    pixels[3 * i + 2] = rand() % 250 - 125;
slouken@2765
  150
  }
slouken@2765
  151
slouken@2765
  152
  f.glViewport(0, 0, video_w, video_h);
slouken@2765
  153
slouken@2765
  154
  f.glMatrixMode(GL_PROJECTION);
slouken@2765
  155
  f.glLoadIdentity();
slouken@2765
  156
  f.glOrthof(-100, 100, -100, 100, -500, 500);
slouken@2765
  157
slouken@2765
  158
  f.glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
slouken@2765
  159
  f.glLoadIdentity();
slouken@2765
  160
slouken@2765
  161
  f.glEnable(GL_DEPTH_TEST);
slouken@2765
  162
  f.glDisable(GL_TEXTURE_2D);
slouken@2765
  163
  f.glEnable(GL_BLEND);
slouken@2765
  164
  f.glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
slouken@2765
  165
slouken@2765
  166
  f.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
slouken@2765
  167
  f.glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
slouken@2765
  168
slouken@2765
  169
  f.glEnable(GL_POINT_SMOOTH);
slouken@2765
  170
  f.glHint(GL_POINT_SMOOTH_HINT, GL_NICEST);
slouken@2765
  171
  f.glPointSize(5.0f);
slouken@2765
  172
  f.glEnable(GL_FOG);
slouken@2765
  173
  f.glFogf(GL_FOG_START, -500);
slouken@2765
  174
  f.glFogf(GL_FOG_END, 500);
slouken@2765
  175
  f.glFogf(GL_FOG_DENSITY, 0.005);
slouken@2765
  176
slouken@2765
  177
  do {
slouken@2765
  178
    f.glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
slouken@2765
  179
slouken@2765
  180
    f.glRotatef(2.0, 1.0, 1.0, 1.0);
slouken@2765
  181
    f.glRotatef(1.0, 0.0, 1.0, 1.0);
slouken@2765
  182
slouken@2765
  183
    f.glColor4ub(255, 255, 255, 255);
slouken@2765
  184
slouken@2765
  185
    f.glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
slouken@2765
  186
    f.glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, pixels);
slouken@2765
  187
    f.glDrawArrays(GL_POINTS, 0, NB_PIXELS);
slouken@2765
  188
slouken@2765
  189
    SDL_GL_SwapBuffers();
slouken@2765
  190
slouken@2765
  191
    while (SDL_PollEvent(&event)) {
slouken@2765
  192
      if (event.type == SDL_KEYDOWN)
slouken@2765
  193
        done = 1;
slouken@2765
  194
    }
slouken@2765
  195
slouken@2765
  196
    SDL_Delay(20);
slouken@2765
  197
  }
slouken@2765
  198
  while (!done);
slouken@2765
  199
slouken@2765
  200
  SDL_Quit();
slouken@2765
  201
  return 0;
slouken@2765
  202
}
slouken@2765
  203
slouken@2765
  204
#else /* HAVE_OPENGLES */
slouken@2765
  205
slouken@2765
  206
int
slouken@2765
  207
main(int argc, char *argv[])
slouken@2765
  208
{
slouken@2765
  209
  printf("No OpenGL support on this system\n");
slouken@2765
  210
  return 1;
slouken@2765
  211
}
slouken@2765
  212
slouken@2765
  213
#endif /* HAVE_OPENGLES */