test/automated/testsdl.c
author Sam Lantinga <slouken@libsdl.org>
Sun, 22 Nov 2009 07:00:26 +0000
changeset 3482 78db4f7ae2f3
parent 3460 ba48701b0534
child 3541 0c429a5fda8a
permissions -rw-r--r--
More fixes to compile under Visual C++
slouken@3259
   1
/*
slouken@3259
   2
 * SDL test suite framework code.
slouken@3259
   3
 *
slouken@3259
   4
 * Written by Edgar Simo "bobbens"
slouken@3259
   5
 *
slouken@3259
   6
 * Released under Public Domain.
slouken@3259
   7
 */
slouken@3259
   8
slouken@3259
   9
slouken@3259
  10
#include "SDL.h"
slouken@3259
  11
#include "SDL_at.h"
slouken@3259
  12
slouken@3259
  13
#include "platform/platform.h"
slouken@3259
  14
#include "rwops/rwops.h"
slouken@3259
  15
#include "surface/surface.h"
slouken@3259
  16
#include "render/render.h"
slouken@3259
  17
#include "audio/audio.h"
slouken@3259
  18
slouken@3482
  19
#if defined(WIN32)
slouken@3482
  20
#define NO_GETOPT
slouken@3482
  21
#endif
lestat@3460
  22
#if defined(__QNXNTO__)
lestat@3460
  23
#define NO_GETOPT_LONG 1
lestat@3460
  24
#endif /* __QNXNTO__ */
lestat@3460
  25
slouken@3259
  26
#include <stdio.h> /* printf */
slouken@3259
  27
#include <stdlib.h> /* exit */
slouken@3482
  28
#ifndef NO_GETOPT
slouken@3259
  29
#include <unistd.h> /* getopt */
lestat@3460
  30
#if !defined(NO_GETOPT_LONG)
slouken@3259
  31
#include <getopt.h> /* getopt_long */
lestat@3460
  32
#endif /* !NO_GETOPT_LONG */
slouken@3482
  33
#endif /* !NO_GETOPT */
slouken@3259
  34
slouken@3259
  35
slouken@3259
  36
/*
slouken@3259
  37
 * Tests to run.
slouken@3259
  38
 */
slouken@3259
  39
static int run_manual   = 0; /**< Run manual tests. */
slouken@3259
  40
/* Manual. */
slouken@3259
  41
/* Automatic. */
slouken@3259
  42
static int run_platform  = 1; /**< Run platform tests. */
slouken@3259
  43
static int run_rwops    = 1; /**< Run RWops tests. */
slouken@3259
  44
static int run_surface   = 1; /**< Run surface tests. */
slouken@3259
  45
static int run_render   = 1; /**< Run render tests. */
slouken@3259
  46
static int run_audio    = 1; /**< Run audio tests. */
slouken@3259
  47
slouken@3259
  48
/*
slouken@3259
  49
 * Prototypes.
slouken@3259
  50
 */
slouken@3259
  51
static void print_usage( const char *name );
slouken@3259
  52
static void parse_options( int argc, char *argv[] );
slouken@3259
  53
slouken@3259
  54
slouken@3259
  55
/**
slouken@3259
  56
 * @brief Displays program usage.
slouken@3259
  57
 */
slouken@3482
  58
#ifdef NO_GETOPT
slouken@3482
  59
static void print_usage( const char *name )
slouken@3482
  60
{
slouken@3482
  61
}
slouken@3482
  62
#else
lestat@3460
  63
#if !defined(NO_GETOPT_LONG)
slouken@3259
  64
static void print_usage( const char *name )
slouken@3259
  65
{
slouken@3259
  66
  printf("Usage: %s [OPTIONS]\n", name);
slouken@3259
  67
  printf("Options are:\n");
lestat@3460
  68
  printf("  -m, --manual    enables tests that require user interaction\n");
lestat@3460
  69
  printf("  -p, --noplatform  do not run the platform tests\n");
lestat@3460
  70
  printf("  -o, --norwops    do not run the rwops tests\n");
lestat@3460
  71
  printf("  -s, --nosurface   do not run the surface tests\n");
lestat@3460
  72
  printf("  -r, --norender   do not run the render tests\n");
lestat@3460
  73
  printf("  -a, --noaudio    do not run the audio tests\n");
lestat@3460
  74
  printf("  -v, --verbose    increases verbosity level by 1 for each -v\n");
lestat@3460
  75
  printf("  -q, --quiet     only displays errors\n");
lestat@3460
  76
  printf("  -h, --help     display this message and exit\n");
slouken@3259
  77
}
lestat@3460
  78
#endif /* !NO_GETOPT_LONG */
slouken@3259
  79
lestat@3460
  80
#if defined(NO_GETOPT_LONG)
lestat@3460
  81
static void print_usage( const char *name )
lestat@3460
  82
{
lestat@3460
  83
  printf("Usage: %s [OPTIONS]\n", name);
lestat@3460
  84
  printf("Options are:\n");
lestat@3460
  85
  printf("  -m,   enables tests that require user interaction\n");
lestat@3460
  86
  printf("  -p,   do not run the platform tests\n");
lestat@3460
  87
  printf("  -o,   do not run the rwops tests\n");
lestat@3460
  88
  printf("  -s,   do not run the surface tests\n");
lestat@3460
  89
  printf("  -r,   do not run the render tests\n");
lestat@3460
  90
  printf("  -a,   do not run the audio tests\n");
lestat@3460
  91
  printf("  -v,   increases verbosity level by 1 for each -v\n");
lestat@3460
  92
  printf("  -q,   only displays errors\n");
lestat@3460
  93
  printf("  -h,   display this message and exit\n");
lestat@3460
  94
}
lestat@3460
  95
#endif /* NO_GETOPT_LONG */
slouken@3482
  96
#endif /* NO_GETOPT */
slouken@3259
  97
slouken@3259
  98
/**
slouken@3259
  99
 * @brief Handles the options.
slouken@3259
  100
 */
slouken@3482
  101
#ifdef NO_GETOPT
slouken@3482
  102
static void parse_options( int argc, char *argv[] )
slouken@3482
  103
{
slouken@3482
  104
}
slouken@3482
  105
#else
lestat@3460
  106
#if !defined(NO_GETOPT_LONG)
slouken@3259
  107
static void parse_options( int argc, char *argv[] )
slouken@3259
  108
{
slouken@3259
  109
  static struct option long_options[] = {
slouken@3259
  110
   { "manual", no_argument, 0, 'm' },
lestat@3460
  111
   { "noplatform", no_argument, 0, 'p' },
lestat@3460
  112
   { "norwops", no_argument, 0, 'o' },
lestat@3460
  113
   { "nosurface", no_argument, 0, 's' },
lestat@3460
  114
   { "norender", no_argument, 0, 'r' },
lestat@3460
  115
   { "noaudio", no_argument, 0, 'a' },
slouken@3259
  116
   { "verbose", no_argument, 0, 'v' },
slouken@3259
  117
   { "quiet", no_argument, 0, 'q' },
slouken@3259
  118
   { "help", no_argument, 0, 'h' },
slouken@3259
  119
   {NULL,0,0,0}
slouken@3259
  120
  };
slouken@3259
  121
  int option_index = 0;
slouken@3259
  122
  int c = 0;
slouken@3259
  123
  int i;
slouken@3259
  124
  const char *str;
slouken@3259
  125
slouken@3259
  126
  /* Iterate over options. */
slouken@3259
  127
  while ((c = getopt_long( argc, argv,
lestat@3460
  128
        "mposravqh",
slouken@3259
  129
        long_options, &option_index)) != -1) {
slouken@3259
  130
slouken@3259
  131
   /* Handle options. */
slouken@3259
  132
   switch (c) {
slouken@3259
  133
     case 0:
slouken@3259
  134
      str = long_options[option_index].name;
slouken@3259
  135
      if (strcmp(str,"noplatform")==0)
slouken@3259
  136
        run_platform = 0;
slouken@3259
  137
      else if (strcmp(str,"norwops")==0)
slouken@3259
  138
        run_rwops = 0;
slouken@3259
  139
      else if (strcmp(str,"nosurface")==0)
slouken@3259
  140
        run_surface = 0;
slouken@3259
  141
      else if (strcmp(str,"norender")==0)
slouken@3259
  142
        run_render = 0;
slouken@3259
  143
      else if (strcmp(str,"noaudio")==0)
slouken@3259
  144
        run_audio = 0;
slouken@3259
  145
      break;
slouken@3259
  146
slouken@3259
  147
     /* Manual. */
slouken@3259
  148
     case 'm':
slouken@3259
  149
      run_manual = 1;
slouken@3259
  150
      break;
slouken@3259
  151
lestat@3460
  152
     /* No platform. */
lestat@3460
  153
     case 'p':
lestat@3460
  154
      run_platform = 0;
lestat@3460
  155
      break;
lestat@3460
  156
lestat@3460
  157
     /* No rwops. */
lestat@3460
  158
     case 'o':
lestat@3460
  159
      run_rwops = 0;
lestat@3460
  160
      break;
lestat@3460
  161
lestat@3460
  162
     /* No surface. */
lestat@3460
  163
     case 's':
lestat@3460
  164
      run_surface = 0;
lestat@3460
  165
      break;
lestat@3460
  166
lestat@3460
  167
     /* No render. */
lestat@3460
  168
     case 'r':
lestat@3460
  169
      run_render = 0;
lestat@3460
  170
      break;
lestat@3460
  171
lestat@3460
  172
     /* No audio. */
lestat@3460
  173
     case 'a':
lestat@3460
  174
      run_audio = 0;
lestat@3460
  175
      break;
lestat@3460
  176
slouken@3259
  177
     /* Verbosity. */
slouken@3259
  178
     case 'v':
slouken@3259
  179
      SDL_ATgeti( SDL_AT_VERBOSE, &i );
slouken@3259
  180
      SDL_ATseti( SDL_AT_VERBOSE, i+1 );
slouken@3259
  181
      break;
slouken@3259
  182
slouken@3259
  183
     /* Quiet. */
slouken@3259
  184
     case 'q':
slouken@3259
  185
      SDL_ATseti( SDL_AT_QUIET, 1 );
slouken@3259
  186
      break;
slouken@3259
  187
slouken@3259
  188
     /* Help. */
slouken@3259
  189
     case 'h':
slouken@3259
  190
      print_usage( argv[0] );
slouken@3259
  191
      exit(EXIT_SUCCESS);
slouken@3259
  192
   }
slouken@3259
  193
  }
lestat@3460
  194
}
lestat@3460
  195
#endif /* !NO_GETOPT_LONG */
slouken@3259
  196
lestat@3460
  197
#if defined(NO_GETOPT_LONG)
lestat@3460
  198
static void parse_options( int argc, char *argv[] )
lestat@3460
  199
{
lestat@3460
  200
  static char* short_options="mposravqh";
lestat@3460
  201
  int c = 0;
lestat@3460
  202
  int i;
lestat@3460
  203
lestat@3460
  204
  /* Iterate over options. */
lestat@3460
  205
  while ((c = getopt(argc, argv, short_options)) != -1) {
lestat@3460
  206
   /* Handle options. */
lestat@3460
  207
   switch (c) {
lestat@3460
  208
     /* Manual. */
lestat@3460
  209
     case 'm':
lestat@3460
  210
      run_manual = 1;
lestat@3460
  211
      break;
lestat@3460
  212
lestat@3460
  213
     /* No platform. */
lestat@3460
  214
     case 'p':
lestat@3460
  215
      run_platform = 0;
lestat@3460
  216
      break;
lestat@3460
  217
lestat@3460
  218
     /* No rwops. */
lestat@3460
  219
     case 'o':
lestat@3460
  220
      run_rwops = 0;
lestat@3460
  221
      break;
lestat@3460
  222
lestat@3460
  223
     /* No surface. */
lestat@3460
  224
     case 's':
lestat@3460
  225
      run_surface = 0;
lestat@3460
  226
      break;
lestat@3460
  227
lestat@3460
  228
     /* No render. */
lestat@3460
  229
     case 'r':
lestat@3460
  230
      run_render = 0;
lestat@3460
  231
      break;
lestat@3460
  232
lestat@3460
  233
     /* No audio. */
lestat@3460
  234
     case 'a':
lestat@3460
  235
      run_audio = 0;
lestat@3460
  236
      break;
lestat@3460
  237
lestat@3460
  238
     /* Verbosity. */
lestat@3460
  239
     case 'v':
lestat@3460
  240
      SDL_ATgeti( SDL_AT_VERBOSE, &i );
lestat@3460
  241
      SDL_ATseti( SDL_AT_VERBOSE, i+1 );
lestat@3460
  242
      break;
lestat@3460
  243
lestat@3460
  244
     /* Quiet. */
lestat@3460
  245
     case 'q':
lestat@3460
  246
      SDL_ATseti( SDL_AT_QUIET, 1 );
lestat@3460
  247
      break;
lestat@3460
  248
lestat@3460
  249
     /* Help. */
lestat@3460
  250
     case 'h':
lestat@3460
  251
      print_usage( argv[0] );
lestat@3460
  252
      exit(EXIT_SUCCESS);
lestat@3460
  253
   }
lestat@3460
  254
  }
slouken@3259
  255
}
lestat@3460
  256
#endif /* NO_GETOPT_LONG */
slouken@3482
  257
#endif /* NO_GETOPT */
slouken@3259
  258
slouken@3259
  259
/**
slouken@3259
  260
 * @brief Main entry point.
slouken@3259
  261
 */
slouken@3259
  262
int main( int argc, char *argv[] )
slouken@3259
  263
{
slouken@3259
  264
  int failed;
slouken@3259
  265
  int rev;
slouken@3259
  266
  SDL_version ver;
slouken@3259
  267
slouken@3259
  268
  /* Get options. */
slouken@3259
  269
  parse_options( argc, argv );
slouken@3259
  270
slouken@3259
  271
  /* Defaults. */
slouken@3259
  272
  failed = 0;
slouken@3259
  273
slouken@3259
  274
  /* Print some text if verbose. */
slouken@3259
  275
  SDL_GetVersion( &ver );
slouken@3259
  276
  rev = SDL_GetRevision();
slouken@3259
  277
  SDL_ATprintVerbose( 1, "Running tests with SDL %d.%d.%d revision %d\n",
slouken@3259
  278
     ver.major, ver.minor, ver.patch, rev );
slouken@3259
  279
slouken@3259
  280
  /* Automatic tests. */
slouken@3259
  281
  if (run_platform)
slouken@3259
  282
   failed += test_platform();
slouken@3259
  283
  if (run_rwops)
slouken@3259
  284
   failed += test_rwops();
slouken@3259
  285
  if (run_surface)
slouken@3259
  286
   failed += test_surface();
slouken@3259
  287
  if (run_render)
slouken@3259
  288
   failed += test_render();
slouken@3259
  289
  if (run_audio)
slouken@3259
  290
   failed += test_audio();
slouken@3259
  291
slouken@3259
  292
  /* Manual tests. */
slouken@3259
  293
  if (run_manual) {
slouken@3259
  294
  }
slouken@3259
  295
slouken@3259
  296
  /* Display more information if failed. */
slouken@3259
  297
  if (failed > 0) {
slouken@3259
  298
   SDL_ATprintErr( "Tests run with SDL %d.%d.%d revision %d\n",
slouken@3259
  299
      ver.major, ver.minor, ver.patch, rev );
slouken@3259
  300
   SDL_ATprintErr( "System is running %s and is %s endian\n",
slouken@3319
  301
      SDL_GetPlatform(),
slouken@3482
  302
#if SDL_BYTEORDER == SDL_LIL_ENDIAN
slouken@3259
  303
      "little"
slouken@3259
  304
#else
slouken@3259
  305
      "big"
slouken@3259
  306
#endif
slouken@3259
  307
      );
slouken@3259
  308
  }
slouken@3259
  309
slouken@3259
  310
  return failed;
slouken@3259
  311
}
slouken@3259
  312