test/testgles.c
author Sam Lantinga <slouken@libsdl.org>
Mon, 07 Mar 2011 22:06:12 -0800
changeset 5451 6535fdf7cf45
parent 5363 96799a165806
child 5520 09b500e0656d
permissions -rw-r--r--
The msimg library isn't needed anymore.
slouken@2765
   1
#include <stdlib.h>
slouken@2765
   2
#include <stdio.h>
slouken@2765
   3
#include <string.h>
slouken@2765
   4
#include <math.h>
slouken@2765
   5
slouken@2765
   6
#include "common.h"
slouken@2765
   7
slouken@4961
   8
#if defined(__IPHONEOS__) || defined(__ANDROID__)
slouken@2765
   9
#define HAVE_OPENGLES
slouken@2765
  10
#endif
slouken@2765
  11
slouken@2765
  12
#ifdef HAVE_OPENGLES
slouken@2765
  13
slouken@2765
  14
#include "SDL_opengles.h"
slouken@2765
  15
slouken@2765
  16
static CommonState *state;
slouken@3139
  17
static SDL_GLContext *context = NULL;
lestat@3408
  18
static int depth = 16;
slouken@2765
  19
slouken@2765
  20
/* Call this instead of exit(), so we can clean up SDL: atexit() is evil. */
slouken@2765
  21
static void
slouken@2765
  22
quit(int rc)
slouken@2765
  23
{
lestat@3110
  24
  int i;
lestat@3110
  25
slouken@3139
  26
  if (context != NULL) {
slouken@3139
  27
    for (i = 0; i < state->num_windows; i++) {
lestat@3110
  28
      if (context[i]) {
lestat@3110
  29
        SDL_GL_DeleteContext(context[i]);
lestat@3110
  30
      }
lestat@3110
  31
    }
lestat@3110
  32
lestat@3110
  33
    SDL_free(context);
slouken@2765
  34
  }
lestat@3110
  35
slouken@2765
  36
  CommonQuit(state);
slouken@2765
  37
  exit(rc);
slouken@2765
  38
}
slouken@2765
  39
slouken@2765
  40
static void
slouken@2765
  41
Render()
slouken@2765
  42
{
slouken@2765
  43
  static GLubyte color[8][4] = { {255, 0, 0, 0},
slouken@2765
  44
  {255, 0, 0, 255},
slouken@2765
  45
  {0, 255, 0, 255},
slouken@2765
  46
  {0, 255, 0, 255},
slouken@2765
  47
  {0, 255, 0, 255},
slouken@2765
  48
  {255, 255, 255, 255},
slouken@2765
  49
  {255, 0, 255, 255},
slouken@2765
  50
  {0, 0, 255, 255}
slouken@2765
  51
  };
slouken@2765
  52
  static GLfloat cube[8][3] = { {0.5, 0.5, -0.5},
slouken@2765
  53
  {0.5f, -0.5f, -0.5f},
slouken@2765
  54
  {-0.5f, -0.5f, -0.5f},
slouken@2765
  55
  {-0.5f, 0.5f, -0.5f},
slouken@2765
  56
  {-0.5f, 0.5f, 0.5f},
slouken@2765
  57
  {0.5f, 0.5f, 0.5f},
slouken@2765
  58
  {0.5f, -0.5f, 0.5f},
slouken@2765
  59
  {-0.5f, -0.5f, 0.5f}
slouken@2765
  60
  };
slouken@2765
  61
  static GLubyte indices[36] = { 0, 3, 4,
slouken@2765
  62
    4, 5, 0,
slouken@2765
  63
    0, 5, 6,
slouken@2765
  64
    6, 1, 0,
slouken@2765
  65
    6, 7, 2,
slouken@2765
  66
    2, 1, 6,
slouken@2765
  67
    7, 4, 3,
slouken@2765
  68
    3, 2, 7,
slouken@2765
  69
    5, 4, 7,
slouken@2765
  70
    7, 6, 5,
slouken@2765
  71
    2, 3, 1,
slouken@2765
  72
    3, 0, 1
slouken@2765
  73
  };
slouken@2765
  74
slouken@2765
  75
slouken@2765
  76
  /* Do our drawing, too. */
slouken@2765
  77
  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
slouken@2765
  78
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
slouken@2765
  79
slouken@2765
  80
  /* Draw the cube */
slouken@2765
  81
  glColorPointer(4, GL_UNSIGNED_BYTE, 0, color);
slouken@2765
  82
  glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
slouken@2765
  83
  glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, cube);
slouken@2765
  84
  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
slouken@2765
  85
  glDrawElements(GL_TRIANGLES, 36, GL_UNSIGNED_BYTE, indices);
slouken@2765
  86
slouken@2765
  87
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
slouken@2765
  88
  glRotatef(5.0, 1.0, 1.0, 1.0);
slouken@2765
  89
}
slouken@2765
  90
slouken@2765
  91
int
slouken@2765
  92
main(int argc, char *argv[])
slouken@2765
  93
{
slouken@2765
  94
  int fsaa, accel;
slouken@2765
  95
  int value;
slouken@2765
  96
  int i, done;
slouken@2765
  97
  SDL_DisplayMode mode;
slouken@2765
  98
  SDL_Event event;
slouken@2765
  99
  Uint32 then, now, frames;
slouken@3099
  100
  int status;
slouken@2765
  101
slouken@2765
  102
  /* Initialize parameters */
slouken@2765
  103
  fsaa = 0;
slouken@2765
  104
  accel = 0;
slouken@2765
  105
slouken@2765
  106
  /* Initialize test framework */
slouken@2765
  107
  state = CommonCreateState(argv, SDL_INIT_VIDEO);
slouken@2765
  108
  if (!state) {
slouken@2765
  109
    return 1;
slouken@2765
  110
  }
slouken@2765
  111
  for (i = 1; i < argc;) {
slouken@2765
  112
    int consumed;
slouken@2765
  113
slouken@2765
  114
    consumed = CommonArg(state, i);
slouken@2765
  115
    if (consumed == 0) {
slouken@2765
  116
      if (SDL_strcasecmp(argv[i], "--fsaa") == 0) {
slouken@2765
  117
        ++fsaa;
slouken@2765
  118
        consumed = 1;
slouken@2765
  119
      } else if (SDL_strcasecmp(argv[i], "--accel") == 0) {
slouken@2765
  120
        ++accel;
slouken@2765
  121
        consumed = 1;
lestat@3408
  122
      } else if (SDL_strcasecmp(argv[i], "--zdepth") == 0) {
lestat@3408
  123
        i++;
lestat@3408
  124
        if (!argv[i]) {
lestat@3408
  125
          consumed = -1;
lestat@3408
  126
        } else {
lestat@3408
  127
          depth = SDL_atoi(argv[i]);
lestat@3408
  128
          consumed = 1;
lestat@3408
  129
        }
slouken@2765
  130
      } else {
slouken@2765
  131
        consumed = -1;
slouken@2765
  132
      }
slouken@2765
  133
    }
slouken@2765
  134
    if (consumed < 0) {
lestat@3408
  135
      fprintf(stderr, "Usage: %s %s [--fsaa] [--accel] [--zdepth %%d]\n", argv[0],
slouken@2765
  136
          CommonUsage(state));
slouken@2765
  137
      quit(1);
slouken@2765
  138
    }
slouken@2765
  139
    i += consumed;
slouken@2765
  140
  }
slouken@2765
  141
slouken@2765
  142
  /* Set OpenGL parameters */
slouken@2765
  143
  state->window_flags |= SDL_WINDOW_OPENGL;
lestat@3408
  144
  state->gl_red_size = 5;
lestat@3408
  145
  state->gl_green_size = 5;
lestat@3408
  146
  state->gl_blue_size = 5;
lestat@3408
  147
  state->gl_depth_size = depth;
slouken@2765
  148
  if (fsaa) {
lestat@3408
  149
    state->gl_multisamplebuffers=1;
lestat@3408
  150
    state->gl_multisamplesamples=fsaa;
slouken@2765
  151
  }
slouken@2765
  152
  if (accel) {
lestat@3408
  153
    state->gl_accelerated=1;
slouken@2765
  154
  }
slouken@2765
  155
  if (!CommonInit(state)) {
slouken@2765
  156
    quit(2);
slouken@2765
  157
  }
slouken@2765
  158
lestat@3398
  159
  context = SDL_calloc(state->num_windows, sizeof(context));
slouken@3139
  160
  if (context == NULL) {
slouken@3139
  161
    fprintf(stderr, "Out of memory!\n");
slouken@3139
  162
    quit(2);
lestat@3110
  163
  }
lestat@3110
  164
lestat@3110
  165
  /* Create OpenGL ES contexts */
slouken@3139
  166
  for (i = 0; i < state->num_windows; i++) {
lestat@3110
  167
    context[i] = SDL_GL_CreateContext(state->windows[i]);
lestat@3110
  168
    if (!context[i]) {
lestat@3110
  169
      fprintf(stderr, "SDL_GL_CreateContext(): %s\n", SDL_GetError());
lestat@3110
  170
      quit(2);
lestat@3110
  171
    }
slouken@2765
  172
  }
slouken@2765
  173
slouken@2765
  174
  if (state->render_flags & SDL_RENDERER_PRESENTVSYNC) {
slouken@2765
  175
    SDL_GL_SetSwapInterval(1);
slouken@2765
  176
  } else {
slouken@2765
  177
    SDL_GL_SetSwapInterval(0);
slouken@2765
  178
  }
slouken@2765
  179
slouken@5363
  180
  SDL_GetCurrentDisplayMode(0, &mode);
lestat@3408
  181
  printf("Screen bpp: %d\n", SDL_BITSPERPIXEL(mode.format));
slouken@2765
  182
  printf("\n");
slouken@2765
  183
  printf("Vendor   : %s\n", glGetString(GL_VENDOR));
slouken@2765
  184
  printf("Renderer  : %s\n", glGetString(GL_RENDERER));
slouken@2765
  185
  printf("Version  : %s\n", glGetString(GL_VERSION));
slouken@2765
  186
  printf("Extensions : %s\n", glGetString(GL_EXTENSIONS));
slouken@2765
  187
  printf("\n");
slouken@2765
  188
slouken@3139
  189
  status = SDL_GL_GetAttribute(SDL_GL_RED_SIZE, &value);
slouken@3099
  190
  if (!status) {
slouken@3099
  191
    printf("SDL_GL_RED_SIZE: requested %d, got %d\n", 5, value);
slouken@3099
  192
  } else {
slouken@3139
  193
    fprintf(stderr, "Failed to get SDL_GL_RED_SIZE: %s\n",
slouken@3139
  194
        SDL_GetError());
slouken@3099
  195
  }
slouken@3139
  196
  status = SDL_GL_GetAttribute(SDL_GL_GREEN_SIZE, &value);
slouken@3099
  197
  if (!status) {
slouken@3099
  198
    printf("SDL_GL_GREEN_SIZE: requested %d, got %d\n", 5, value);
slouken@3099
  199
  } else {
slouken@3139
  200
    fprintf(stderr, "Failed to get SDL_GL_GREEN_SIZE: %s\n",
slouken@3139
  201
        SDL_GetError());
slouken@3099
  202
  }
slouken@3139
  203
  status = SDL_GL_GetAttribute(SDL_GL_BLUE_SIZE, &value);
slouken@3099
  204
  if (!status) {
slouken@3099
  205
    printf("SDL_GL_BLUE_SIZE: requested %d, got %d\n", 5, value);
slouken@3099
  206
  } else {
slouken@3139
  207
    fprintf(stderr, "Failed to get SDL_GL_BLUE_SIZE: %s\n",
slouken@3139
  208
        SDL_GetError());
slouken@3099
  209
  }
slouken@3139
  210
  status = SDL_GL_GetAttribute(SDL_GL_DEPTH_SIZE, &value);
slouken@3099
  211
  if (!status) {
lestat@3408
  212
    printf("SDL_GL_DEPTH_SIZE: requested %d, got %d\n", depth, value);
slouken@3099
  213
  } else {
slouken@3139
  214
    fprintf(stderr, "Failed to get SDL_GL_DEPTH_SIZE: %s\n",
slouken@3139
  215
        SDL_GetError());
slouken@3099
  216
  }
slouken@2765
  217
  if (fsaa) {
slouken@3139
  218
    status = SDL_GL_GetAttribute(SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS, &value);
slouken@3099
  219
    if (!status) {
slouken@3099
  220
      printf("SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS: requested 1, got %d\n", value);
slouken@3099
  221
    } else {
slouken@3139
  222
      fprintf(stderr, "Failed to get SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS: %s\n",
slouken@3139
  223
          SDL_GetError());
slouken@3099
  224
    }
slouken@3139
  225
    status = SDL_GL_GetAttribute(SDL_GL_MULTISAMPLESAMPLES, &value);
slouken@3099
  226
    if (!status) {
slouken@3139
  227
      printf("SDL_GL_MULTISAMPLESAMPLES: requested %d, got %d\n", fsaa,
slouken@3139
  228
          value);
slouken@3099
  229
    } else {
slouken@3139
  230
      fprintf(stderr, "Failed to get SDL_GL_MULTISAMPLESAMPLES: %s\n",
slouken@3139
  231
          SDL_GetError());
slouken@3099
  232
    }
slouken@2765
  233
  }
slouken@2765
  234
  if (accel) {
slouken@3139
  235
    status = SDL_GL_GetAttribute(SDL_GL_ACCELERATED_VISUAL, &value);
slouken@3139
  236
    if (!status) {
slouken@3099
  237
      printf("SDL_GL_ACCELERATED_VISUAL: requested 1, got %d\n", value);
slouken@3099
  238
    } else {
slouken@3139
  239
      fprintf(stderr, "Failed to get SDL_GL_ACCELERATED_VISUAL: %s\n",
slouken@3139
  240
          SDL_GetError());
slouken@3099
  241
    }
slouken@2765
  242
  }
slouken@2765
  243
lestat@3110
  244
  /* Set rendering settings for each context */
lestat@3110
  245
  for (i = 0; i < state->num_windows; ++i) {
slouken@5363
  246
    float aspectAdjust;
slouken@5363
  247
slouken@3139
  248
    status = SDL_GL_MakeCurrent(state->windows[i], context[i]);
slouken@3139
  249
    if (status) {
lestat@3110
  250
      printf("SDL_GL_MakeCurrent(): %s\n", SDL_GetError());
lestat@3110
  251
lestat@3110
  252
      /* Continue for next window */
lestat@3110
  253
      continue;
lestat@3110
  254
    }
lestat@3110
  255
slouken@5363
  256
    aspectAdjust = (4.0f / 3.0f) / ((float)state->window_w / state->window_h);
lestat@3397
  257
    glViewport(0, 0, state->window_w, state->window_h);
lestat@3110
  258
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
lestat@3110
  259
    glLoadIdentity();
slouken@5363
  260
    glOrthof(-2.0, 2.0, -2.0 * aspectAdjust, 2.0 * aspectAdjust, -20.0, 20.0);
lestat@3110
  261
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
lestat@3110
  262
    glLoadIdentity();
lestat@3110
  263
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
lestat@3110
  264
    glDepthFunc(GL_LESS);
lestat@3110
  265
    glShadeModel(GL_SMOOTH);
lestat@3110
  266
  }
slouken@2765
  267
slouken@2765
  268
  /* Main render loop */
slouken@2765
  269
  frames = 0;
slouken@2765
  270
  then = SDL_GetTicks();
slouken@2765
  271
  done = 0;
slouken@2765
  272
  while (!done) {
slouken@2765
  273
    /* Check for events */
slouken@2765
  274
    ++frames;
slouken@2765
  275
    while (SDL_PollEvent(&event)) {
lestat@3194
  276
      switch (event.type) {
lestat@3194
  277
      case SDL_WINDOWEVENT:
lestat@3194
  278
        switch (event.window.event) {
lestat@3194
  279
          case SDL_WINDOWEVENT_RESIZED:
lestat@3194
  280
            for (i = 0; i < state->num_windows; ++i) {
slouken@5363
  281
              if (event.window.windowID == SDL_GetWindowID(state->windows[i])) {
lestat@3194
  282
                status = SDL_GL_MakeCurrent(state->windows[i], context[i]);
lestat@3194
  283
                if (status) {
lestat@3194
  284
                  printf("SDL_GL_MakeCurrent(): %s\n", SDL_GetError());
lestat@3194
  285
                  break;
lestat@3194
  286
                }
lestat@3194
  287
                /* Change view port to the new window dimensions */
lestat@3194
  288
                glViewport(0, 0, event.window.data1, event.window.data2);
lestat@3194
  289
                /* Update window content */
lestat@3194
  290
                Render();
lestat@3194
  291
                SDL_GL_SwapWindow(state->windows[i]);
lestat@3194
  292
                break;
lestat@3194
  293
              }
lestat@3194
  294
            }
lestat@3194
  295
            break;
lestat@3194
  296
        }
lestat@3194
  297
      }
slouken@2765
  298
      CommonEvent(state, &event, &done);
slouken@2765
  299
    }
slouken@2765
  300
    for (i = 0; i < state->num_windows; ++i) {
slouken@3139
  301
      status = SDL_GL_MakeCurrent(state->windows[i], context[i]);
slouken@3139
  302
      if (status) {
slouken@3139
  303
        printf("SDL_GL_MakeCurrent(): %s\n", SDL_GetError());
lestat@3110
  304
slouken@3139
  305
        /* Continue for next window */
slouken@3139
  306
        continue;
lestat@3110
  307
      }
slouken@2765
  308
      Render();
slouken@2765
  309
      SDL_GL_SwapWindow(state->windows[i]);
slouken@2765
  310
    }
slouken@2765
  311
  }
slouken@2765
  312
slouken@2765
  313
  /* Print out some timing information */
slouken@2765
  314
  now = SDL_GetTicks();
slouken@2765
  315
  if (now > then) {
slouken@2765
  316
    printf("%2.2f frames per second\n",
slouken@2765
  317
        ((double) frames * 1000) / (now - then));
slouken@2765
  318
  }
slouken@2765
  319
  quit(0);
slouken@2765
  320
  return 0;
slouken@2765
  321
}
slouken@2765
  322
slouken@2765
  323
#else /* HAVE_OPENGLES */
slouken@2765
  324
slouken@2765
  325
int
slouken@2765
  326
main(int argc, char *argv[])
slouken@2765
  327
{
slouken@2765
  328
  printf("No OpenGL ES support on this system\n");
slouken@2765
  329
  return 1;
slouken@2765
  330
}
slouken@2765
  331
slouken@2765
  332
#endif /* HAVE_OPENGLES */
slouken@5363
  333
slouken@5363
  334
/* vi: set ts=4 sw=4 expandtab: */