test/automated/render/render.c
author Sam Lantinga <slouken@libsdl.org>
Sun, 16 Jan 2011 17:48:04 -0800
changeset 5008 35afe807b51c
parent 3685 64ce267332c6
child 5140 e743b9c3f6d6
permissions -rw-r--r--
Fixed compiler warning
slouken@3259
   1
/**
slouken@3259
   2
 * Automated SDL_Surface test.
slouken@3259
   3
 *
slouken@3259
   4
 * Written by Edgar Simo "bobbens"
slouken@3259
   5
 *
slouken@3259
   6
 * Released under Public Domain.
slouken@3259
   7
 */
slouken@3259
   8
slouken@3259
   9
slouken@3259
  10
#include "SDL.h"
slouken@3481
  11
#include "../SDL_at.h"
slouken@3259
  12
slouken@3481
  13
#include "../common/common.h"
slouken@3259
  14
slouken@3259
  15
slouken@3259
  16
/*
slouken@3259
  17
 * Pull in images for testcases.
slouken@3259
  18
 */
slouken@3481
  19
#include "../common/images.h"
slouken@3259
  20
slouken@3259
  21
slouken@3259
  22
#define SCREEN_W   80
slouken@3259
  23
#define SCREEN_H   60
slouken@3259
  24
slouken@3259
  25
#define FACE_W    img_face.width
slouken@3259
  26
#define FACE_H    img_face.height
slouken@3259
  27
slouken@3259
  28
slouken@3259
  29
/*
slouken@3259
  30
 * Prototypes.
slouken@3259
  31
 */
slouken@3477
  32
static int render_compare( const char *msg, const SurfaceImage_t *s, int allowable_error );
slouken@3259
  33
static int render_isSupported( int code );
slouken@3259
  34
static int render_hasDrawColor (void);
slouken@3259
  35
static int render_hasBlendModes (void);
slouken@3259
  36
static int render_hasTexColor (void);
slouken@3259
  37
static int render_hasTexAlpha (void);
slouken@3259
  38
static int render_clearScreen (void);
slouken@3259
  39
/* Testcases. */
slouken@3558
  40
static int render_testReadWrite (void);
slouken@3259
  41
static int render_testPrimitives (void);
slouken@3259
  42
static int render_testPrimitivesBlend (void);
slouken@3259
  43
static int render_testBlit (void);
slouken@3259
  44
static int render_testBlitColour (void);
slouken@3259
  45
static int render_testBlitAlpha (void);
slouken@3685
  46
static int render_testBlitBlendMode( SDL_Texture * tface, int mode );
slouken@3259
  47
static int render_testBlitBlend (void);
slouken@3259
  48
slouken@3259
  49
slouken@3259
  50
/**
slouken@3259
  51
 * @brief Compares screen pixels with image pixels.
slouken@3259
  52
 *
slouken@3259
  53
 *  @param msg Message on failure.
slouken@3259
  54
 *  @param s Image to compare against.
slouken@3259
  55
 *  @return 0 on success.
slouken@3259
  56
 */
slouken@3477
  57
static int render_compare( const char *msg, const SurfaceImage_t *s, int allowable_error )
slouken@3259
  58
{
slouken@3259
  59
  int ret;
slouken@3531
  60
  SDL_Rect rect;
slouken@3467
  61
  Uint8 pix[4*80*60];
slouken@3259
  62
  SDL_Surface *testsur;
slouken@3259
  63
slouken@3259
  64
  /* Read pixels. */
slouken@3531
  65
  /* Explicitly specify the rect in case the window isn't expected size... */
slouken@3531
  66
  rect.x = 0;
slouken@3531
  67
  rect.y = 0;
slouken@3531
  68
  rect.w = 80;
slouken@3531
  69
  rect.h = 60;
slouken@3531
  70
  ret = SDL_RenderReadPixels( &rect, FORMAT, pix, 80*4 );
slouken@3259
  71
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderReadPixels", ret==0) )
slouken@3259
  72
   return 1;
slouken@3259
  73
slouken@3259
  74
  /* Create surface. */
slouken@3259
  75
  testsur = SDL_CreateRGBSurfaceFrom( pix, 80, 60, 32, 80*4,
slouken@3444
  76
                    RMASK, GMASK, BMASK, AMASK);
slouken@3259
  77
  if (SDL_ATassert( "SDL_CreateRGBSurfaceFrom", testsur!=NULL ))
slouken@3259
  78
   return 1;
slouken@3259
  79
slouken@3259
  80
  /* Compare surface. */
slouken@3477
  81
  ret = surface_compare( testsur, s, allowable_error );
slouken@3259
  82
  if (SDL_ATassert( msg, ret==0 ))
slouken@3259
  83
   return 1;
slouken@3259
  84
slouken@3259
  85
  /* Clean up. */
slouken@3259
  86
  SDL_FreeSurface( testsur );
slouken@3259
  87
slouken@3259
  88
  return 0;
slouken@3259
  89
}
slouken@3259
  90
slouken@3467
  91
#if 0
slouken@3467
  92
static int dump_screen( int index )
slouken@3467
  93
{
slouken@3467
  94
  int ret;
slouken@3467
  95
  char name[1024];
slouken@3467
  96
  Uint8 pix[4*80*60];
slouken@3467
  97
  SDL_Surface *testsur;
slouken@3467
  98
  SDL_RendererInfo info;
slouken@3467
  99
slouken@3467
  100
  /* Read pixels. */
slouken@3467
  101
  ret = SDL_RenderReadPixels( NULL, FORMAT, pix, 80*4 );
slouken@3467
  102
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderReadPixels", ret==0) )
slouken@3467
  103
   return 1;
slouken@3467
  104
slouken@3467
  105
  /* Create surface. */
slouken@3467
  106
  testsur = SDL_CreateRGBSurfaceFrom( pix, 80, 60, 32, 80*4,
slouken@3467
  107
                    RMASK, GMASK, BMASK, AMASK);
slouken@3467
  108
  if (SDL_ATassert( "SDL_CreateRGBSurfaceFrom", testsur!=NULL ))
slouken@3467
  109
   return 1;
slouken@3467
  110
slouken@3467
  111
  /* Dump surface. */
slouken@3467
  112
  SDL_GetRendererInfo(&info);
slouken@3467
  113
  sprintf(name, "%s-%s-%d.bmp", SDL_GetCurrentVideoDriver(), info.name, index);
slouken@3467
  114
  SDL_SaveBMP(testsur, name);
slouken@3467
  115
slouken@3467
  116
  /* Clean up. */
slouken@3467
  117
  SDL_FreeSurface( testsur );
slouken@3467
  118
slouken@3467
  119
  return 0;
slouken@3467
  120
}
slouken@3467
  121
#endif
slouken@3259
  122
slouken@3259
  123
/**
slouken@3259
  124
 * @brief Checks to see if functionality is supported.
slouken@3259
  125
 */
slouken@3259
  126
static int render_isSupported( int code )
slouken@3259
  127
{
slouken@3259
  128
  return (code == 0);
slouken@3259
  129
}
slouken@3259
  130
slouken@3259
  131
slouken@3259
  132
/**
slouken@3259
  133
 * @brief Test to see if we can vary the draw colour.
slouken@3259
  134
 */
slouken@3259
  135
static int render_hasDrawColor (void)
slouken@3259
  136
{
slouken@3259
  137
  int ret, fail;
slouken@3259
  138
  Uint8 r, g, b, a;
slouken@3259
  139
slouken@3259
  140
  fail = 0;
slouken@3259
  141
slouken@3259
  142
  /* Set colour. */
slouken@3259
  143
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 100, 100, 100, 100 );
slouken@3259
  144
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  145
   fail = 1;
slouken@3259
  146
  ret = SDL_GetRenderDrawColor( &r, &g, &b, &a );
slouken@3259
  147
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  148
   fail = 1;
slouken@3259
  149
  /* Restore natural. */
slouken@3259
  150
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 0, 0, 0, SDL_ALPHA_OPAQUE );
slouken@3259
  151
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  152
   fail = 1;
slouken@3259
  153
slouken@3259
  154
  /* Something failed, consider not available. */
slouken@3259
  155
  if (fail)
slouken@3259
  156
   return 0;
slouken@3259
  157
  /* Not set properly, consider failed. */
slouken@3259
  158
  else if ((r != 100) || (g != 100) || (b != 100) || (a != 100))
slouken@3259
  159
   return 0;
slouken@3259
  160
  return 1;
slouken@3259
  161
}
slouken@3259
  162
slouken@3259
  163
slouken@3259
  164
/**
slouken@3259
  165
 * @brief Test to see if we can vary the blend mode.
slouken@3259
  166
 */
slouken@3259
  167
static int render_hasBlendModes (void)
slouken@3259
  168
{
slouken@3259
  169
  int fail;
slouken@3259
  170
  int ret;
slouken@5008
  171
  SDL_BlendMode mode;
slouken@3259
  172
slouken@3259
  173
  fail = 0;
slouken@3259
  174
slouken@3259
  175
  ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( SDL_BLENDMODE_BLEND );
slouken@3259
  176
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  177
   fail = 1;
slouken@3259
  178
  ret = SDL_GetRenderDrawBlendMode( &mode );
slouken@3259
  179
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  180
   fail = 1;
slouken@3259
  181
  ret = (mode != SDL_BLENDMODE_BLEND);
slouken@3259
  182
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  183
   fail = 1;
slouken@3259
  184
  ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( SDL_BLENDMODE_ADD );
slouken@3259
  185
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  186
   fail = 1;
slouken@3259
  187
  ret = SDL_GetRenderDrawBlendMode( &mode );
slouken@3259
  188
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  189
   fail = 1;
slouken@3259
  190
  ret = (mode != SDL_BLENDMODE_ADD);
slouken@3259
  191
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  192
   fail = 1;
slouken@3259
  193
  ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( SDL_BLENDMODE_MOD );
slouken@3259
  194
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  195
   fail = 1;
slouken@3259
  196
  ret = SDL_GetRenderDrawBlendMode( &mode );
slouken@3259
  197
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  198
   fail = 1;
slouken@3259
  199
  ret = (mode != SDL_BLENDMODE_MOD);
slouken@3259
  200
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  201
   fail = 1;
slouken@3259
  202
  ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( SDL_BLENDMODE_MASK );
slouken@3259
  203
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  204
   fail = 1;
slouken@3259
  205
  ret = SDL_GetRenderDrawBlendMode( &mode );
slouken@3259
  206
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  207
   fail = 1;
slouken@3259
  208
  ret = (mode != SDL_BLENDMODE_MASK);
slouken@3259
  209
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  210
   fail = 1;
slouken@3259
  211
  ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( SDL_BLENDMODE_NONE );
slouken@3259
  212
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  213
   fail = 1;
slouken@3259
  214
  ret = SDL_GetRenderDrawBlendMode( &mode );
slouken@3259
  215
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  216
   fail = 1;
slouken@3259
  217
  ret = (mode != SDL_BLENDMODE_NONE);
slouken@3259
  218
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  219
   fail = 1;
slouken@3259
  220
slouken@3259
  221
  return !fail;
slouken@3259
  222
}
slouken@3259
  223
slouken@3259
  224
slouken@3259
  225
/**
slouken@3259
  226
 * @brief Loads the test face.
slouken@3259
  227
 */
slouken@3685
  228
static SDL_Texture * render_loadTestFace (void)
slouken@3259
  229
{
slouken@3259
  230
  SDL_Surface *face;
slouken@3685
  231
  SDL_Texture *tface;
slouken@3259
  232
slouken@3259
  233
  /* Create face surface. */
slouken@3259
  234
  face = SDL_CreateRGBSurfaceFrom( (void*)img_face.pixel_data,
slouken@3259
  235
     img_face.width, img_face.height, 32, img_face.width*4,
slouken@3444
  236
#if (SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN)
slouken@3444
  237
     0xff000000, /* Red bit mask. */
slouken@3444
  238
     0x00ff0000, /* Green bit mask. */
slouken@3444
  239
     0x0000ff00, /* Blue bit mask. */
slouken@3444
  240
     0x000000ff /* Alpha bit mask. */
slouken@3444
  241
#else
slouken@3444
  242
     0x000000ff, /* Red bit mask. */
slouken@3444
  243
     0x0000ff00, /* Green bit mask. */
slouken@3444
  244
     0x00ff0000, /* Blue bit mask. */
slouken@3444
  245
     0xff000000 /* Alpha bit mask. */
slouken@3444
  246
#endif
slouken@3444
  247
     );
slouken@3259
  248
  if (face == NULL)
slouken@3259
  249
   return 0;
slouken@3259
  250
  tface = SDL_CreateTextureFromSurface( 0, face );
slouken@3259
  251
  SDL_FreeSurface(face);
slouken@3259
  252
slouken@3259
  253
  return tface;
slouken@3259
  254
}
slouken@3259
  255
slouken@3259
  256
slouken@3259
  257
/**
slouken@3259
  258
 * @brief Test to see if can set texture colour mode.
slouken@3259
  259
 */
slouken@3259
  260
static int render_hasTexColor (void)
slouken@3259
  261
{
slouken@3259
  262
  int fail;
slouken@3259
  263
  int ret;
slouken@3685
  264
  SDL_Texture *tface;
slouken@3259
  265
  Uint8 r, g, b;
slouken@3259
  266
slouken@3259
  267
  /* Get test face. */
slouken@3259
  268
  tface = render_loadTestFace();
slouken@3259
  269
  if (tface == 0)
slouken@3259
  270
   return 0;
slouken@3259
  271
slouken@3259
  272
  /* See if supported. */
slouken@3259
  273
  fail = 0;
slouken@3259
  274
  ret = SDL_SetTextureColorMod( tface, 100, 100, 100 );
slouken@3259
  275
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  276
   fail = 1;
slouken@3259
  277
  ret = SDL_GetTextureColorMod( tface, &r, &g, &b );
slouken@3259
  278
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  279
   fail = 1;
slouken@3259
  280
slouken@3259
  281
  /* Clean up. */
slouken@3259
  282
  SDL_DestroyTexture( tface );
slouken@3259
  283
slouken@3259
  284
  if (fail)
slouken@3259
  285
   return 0;
slouken@3259
  286
  else if ((r != 100) || (g != 100) || (b != 100))
slouken@3259
  287
   return 0;
slouken@3259
  288
  return 1;
slouken@3259
  289
}
slouken@3259
  290
slouken@3259
  291
slouken@3259
  292
/**
slouken@3259
  293
 * @brief Test to see if we can vary the alpha of the texture.
slouken@3259
  294
 */
slouken@3259
  295
static int render_hasTexAlpha (void)
slouken@3259
  296
{
slouken@3259
  297
  int fail;
slouken@3259
  298
  int ret;
slouken@3685
  299
  SDL_Texture *tface;
slouken@3259
  300
  Uint8 a;
slouken@3259
  301
slouken@3259
  302
  /* Get test face. */
slouken@3259
  303
  tface = render_loadTestFace();
slouken@3259
  304
  if (tface == 0)
slouken@3259
  305
   return 0;
slouken@3259
  306
slouken@3259
  307
  /* See if supported. */
slouken@3259
  308
  fail = 0;
slouken@3259
  309
  ret = SDL_SetTextureAlphaMod( tface, 100 );
slouken@3259
  310
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  311
   fail = 1;
slouken@3259
  312
  ret = SDL_GetTextureAlphaMod( tface, &a );
slouken@3259
  313
  if (!render_isSupported(ret))
slouken@3259
  314
   fail = 1;
slouken@3259
  315
slouken@3259
  316
  /* Clean up. */
slouken@3259
  317
  SDL_DestroyTexture( tface );
slouken@3259
  318
slouken@3259
  319
  if (fail)
slouken@3259
  320
   return 0;
slouken@3259
  321
  else if (a != 100)
slouken@3259
  322
   return 0;
slouken@3259
  323
  return 1;
slouken@3259
  324
}
slouken@3259
  325
slouken@3259
  326
slouken@3259
  327
/**
slouken@3259
  328
 * @brief Clears the screen.
slouken@3259
  329
 *
slouken@3259
  330
 * @note We don't test for errors, but they shouldn't happen.
slouken@3259
  331
 */
slouken@3259
  332
static int render_clearScreen (void)
slouken@3259
  333
{
slouken@3259
  334
  int ret;
slouken@3259
  335
slouken@3259
  336
  /* Set colour. */
slouken@3259
  337
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 0, 0, 0, SDL_ALPHA_OPAQUE );
slouken@3259
  338
  /*
slouken@3259
  339
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  340
   return -1;
slouken@3259
  341
  */
slouken@3259
  342
slouken@3259
  343
  /* Clear screen. */
slouken@3596
  344
  ret = SDL_RenderFillRect( NULL );
slouken@3259
  345
  /*
slouken@3596
  346
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderFillRect", ret == 0))
slouken@3259
  347
   return -1;
slouken@3259
  348
  */
slouken@3259
  349
slouken@3259
  350
  /* Set defaults. */
slouken@3259
  351
  ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( SDL_BLENDMODE_NONE );
slouken@3259
  352
  /*
slouken@3259
  353
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawBlendMode", ret == 0))
slouken@3259
  354
   return -1;
slouken@3259
  355
  */
slouken@3259
  356
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 255, 255, 255, SDL_ALPHA_OPAQUE );
slouken@3259
  357
  /*
slouken@3259
  358
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  359
   return -1;
slouken@3259
  360
  */
slouken@3259
  361
slouken@3259
  362
  return 0;
slouken@3259
  363
}
slouken@3259
  364
slouken@3259
  365
slouken@3259
  366
/**
slouken@3558
  367
 * @brief Test reading and writing framebuffer
slouken@3558
  368
 */
slouken@3558
  369
static int render_testReadWrite (void)
slouken@3558
  370
{
slouken@3558
  371
  int ret;
slouken@3558
  372
  SDL_Rect rect;
slouken@3558
  373
slouken@3558
  374
  /* Write pixels. */
slouken@3558
  375
  rect.x = 0;
slouken@3558
  376
  rect.y = 0;
slouken@3558
  377
  rect.w = 80;
slouken@3558
  378
  rect.h = 60;
slouken@3558
  379
  ret = SDL_RenderWritePixels( &rect, SDL_PIXELFORMAT_RGB24, img_primitives.pixel_data, img_primitives.width*img_primitives.bytes_per_pixel );
slouken@3558
  380
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderWritePixels", ret==0) )
slouken@3558
  381
   return 1;
slouken@3558
  382
slouken@3558
  383
  /* See if it's the same. */
slouken@3558
  384
  if (render_compare( "Read/write output not the same.", &img_primitives, ALLOWABLE_ERROR_OPAQUE ))
slouken@3558
  385
   return -1;
slouken@3558
  386
slouken@3558
  387
  return 0;
slouken@3558
  388
}
slouken@3558
  389
slouken@3558
  390
slouken@3558
  391
/**
slouken@3259
  392
 * @brief Tests the SDL primitives for rendering.
slouken@3259
  393
 */
slouken@3259
  394
static int render_testPrimitives (void)
slouken@3259
  395
{
slouken@3259
  396
  int ret;
slouken@3259
  397
  int x, y;
slouken@3259
  398
  SDL_Rect rect;
slouken@3259
  399
slouken@3259
  400
  /* Clear surface. */
slouken@3259
  401
  if (render_clearScreen())
slouken@3259
  402
   return -1;
slouken@3259
  403
slouken@3259
  404
  /* Need drawcolour or just skip test. */
slouken@3259
  405
  if (!render_hasDrawColor())
slouken@3259
  406
   return 0;
slouken@3259
  407
slouken@3259
  408
  /* Draw a rectangle. */
slouken@3259
  409
  rect.x = 40;
slouken@3259
  410
  rect.y = 0;
slouken@3259
  411
  rect.w = 40;
slouken@3259
  412
  rect.h = 80;
slouken@3259
  413
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 13, 73, 200, SDL_ALPHA_OPAQUE );
slouken@3259
  414
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  415
   return -1;
slouken@3596
  416
  ret = SDL_RenderFillRect( &rect );
slouken@3596
  417
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderFillRect", ret == 0))
slouken@3259
  418
   return -1;
slouken@3259
  419
slouken@3259
  420
  /* Draw a rectangle. */
slouken@3259
  421
  rect.x = 10;
slouken@3259
  422
  rect.y = 10;
slouken@3259
  423
  rect.w = 60;
slouken@3259
  424
  rect.h = 40;
slouken@3259
  425
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 200, 0, 100, SDL_ALPHA_OPAQUE );
slouken@3259
  426
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  427
   return -1;
slouken@3596
  428
  ret = SDL_RenderFillRect( &rect );
slouken@3596
  429
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderFillRect", ret == 0))
slouken@3259
  430
   return -1;
slouken@3259
  431
slouken@3259
  432
  /* Draw some points like so:
slouken@3259
  433
  * X.X.X.X..
slouken@3259
  434
  * .X.X.X.X.
slouken@3259
  435
  * X.X.X.X.. */
slouken@3259
  436
  for (y=0; y<3; y++) {
slouken@3259
  437
   x = y % 2;
slouken@3259
  438
   for (; x<80; x+=2) {
slouken@3259
  439
     ret = SDL_SetRenderDrawColor( x*y, x*y/2, x*y/3, SDL_ALPHA_OPAQUE );
slouken@3259
  440
     if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  441
      return -1;
slouken@3596
  442
     ret = SDL_RenderDrawPoint( x, y );
slouken@3596
  443
     if (SDL_ATassert( "SDL_RenderDrawPoint", ret == 0))
slouken@3259
  444
      return -1;
slouken@3259
  445
   }
slouken@3259
  446
  }
slouken@3259
  447
slouken@3259
  448
  /* Draw some lines. */
slouken@3259
  449
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 0, 255, 0, SDL_ALPHA_OPAQUE );
slouken@3259
  450
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  451
   return -1;
slouken@3596
  452
  ret = SDL_RenderDrawLine( 0, 30, 80, 30 );
slouken@3596
  453
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderDrawLine", ret == 0))
slouken@3259
  454
   return -1;
slouken@3259
  455
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 55, 55, 5, SDL_ALPHA_OPAQUE );
slouken@3259
  456
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  457
   return -1;
slouken@3596
  458
  ret = SDL_RenderDrawLine( 40, 30, 40, 60 );
slouken@3596
  459
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderDrawLine", ret == 0))
slouken@3259
  460
   return -1;
slouken@3259
  461
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 5, 105, 105, SDL_ALPHA_OPAQUE );
slouken@3259
  462
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  463
   return -1;
slouken@3596
  464
  ret = SDL_RenderDrawLine( 0, 0, 29, 29 );
slouken@3596
  465
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderDrawLine", ret == 0))
slouken@3471
  466
   return -1;
slouken@3596
  467
  ret = SDL_RenderDrawLine( 29, 30, 0, 59 );
slouken@3596
  468
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderDrawLine", ret == 0))
slouken@3471
  469
   return -1;
slouken@3596
  470
  ret = SDL_RenderDrawLine( 79, 0, 50, 29 );
slouken@3596
  471
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderDrawLine", ret == 0))
slouken@3471
  472
   return -1;
slouken@3596
  473
  ret = SDL_RenderDrawLine( 79, 59, 50, 30 );
slouken@3596
  474
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderDrawLine", ret == 0))
slouken@3259
  475
   return -1;
slouken@3259
  476
slouken@3259
  477
  /* See if it's the same. */
slouken@3477
  478
  if (render_compare( "Primitives output not the same.", &img_primitives, ALLOWABLE_ERROR_OPAQUE ))
slouken@3259
  479
   return -1;
slouken@3259
  480
slouken@3259
  481
  return 0;
slouken@3259
  482
}
slouken@3259
  483
slouken@3259
  484
slouken@3259
  485
/**
slouken@3259
  486
 * @brief Tests the SDL primitives with alpha for rendering.
slouken@3259
  487
 */
slouken@3259
  488
static int render_testPrimitivesBlend (void)
slouken@3259
  489
{
slouken@3259
  490
  int ret;
slouken@3259
  491
  int i, j;
slouken@3259
  492
  SDL_Rect rect;
slouken@3259
  493
slouken@3259
  494
  /* Clear surface. */
slouken@3259
  495
  if (render_clearScreen())
slouken@3259
  496
   return -1;
slouken@3259
  497
slouken@3259
  498
  /* Need drawcolour and blendmode or just skip test. */
slouken@3259
  499
  if (!render_hasDrawColor() || !render_hasBlendModes())
slouken@3259
  500
   return 0;
slouken@3259
  501
slouken@3259
  502
  /* Create some rectangles for each blend mode. */
slouken@3259
  503
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 255, 255, 255, 0 );
slouken@3259
  504
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  505
   return -1;
slouken@3259
  506
  ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( SDL_BLENDMODE_NONE );
slouken@3259
  507
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawBlendMode", ret == 0))
slouken@3259
  508
   return -1;
slouken@3596
  509
  ret = SDL_RenderFillRect( NULL );
slouken@3596
  510
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderFillRect", ret == 0))
slouken@3259
  511
   return -1;
slouken@3259
  512
  rect.x = 10;
slouken@3259
  513
  rect.y = 25;
slouken@3259
  514
  rect.w = 40;
slouken@3259
  515
  rect.h = 25;
slouken@3259
  516
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 240, 10, 10, 75 );
slouken@3259
  517
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  518
   return -1;
slouken@3259
  519
  ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( SDL_BLENDMODE_ADD );
slouken@3259
  520
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawBlendMode", ret == 0))
slouken@3259
  521
   return -1;
slouken@3596
  522
  ret = SDL_RenderFillRect( &rect );
slouken@3596
  523
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderFillRect", ret == 0))
slouken@3259
  524
   return -1;
slouken@3259
  525
  rect.x = 30;
slouken@3259
  526
  rect.y = 40;
slouken@3259
  527
  rect.w = 45;
slouken@3259
  528
  rect.h = 15;
slouken@3259
  529
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 10, 240, 10, 100 );
slouken@3259
  530
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  531
   return -1;
slouken@3259
  532
  ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( SDL_BLENDMODE_BLEND );
slouken@3259
  533
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawBlendMode", ret == 0))
slouken@3259
  534
   return -1;
slouken@3596
  535
  ret = SDL_RenderFillRect( &rect );
slouken@3596
  536
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderFillRect", ret == 0))
slouken@3259
  537
   return -1;
slouken@3259
  538
  rect.x = 25;
slouken@3259
  539
  rect.y = 25;
slouken@3259
  540
  rect.w = 25;
slouken@3259
  541
  rect.h = 25;
slouken@3259
  542
  ret = SDL_SetRenderDrawColor( 10, 10, 240, 125 );
slouken@3259
  543
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  544
   return -1;
slouken@3259
  545
  ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( SDL_BLENDMODE_MOD );
slouken@3259
  546
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawBlendMode", ret == 0))
slouken@3259
  547
   return -1;
slouken@3596
  548
  ret = SDL_RenderFillRect( &rect );
slouken@3596
  549
  if (SDL_ATassert( "SDL_RenderFillRect", ret == 0))
slouken@3259
  550
   return -1;
slouken@3259
  551
slouken@3259
  552
  /* Draw blended lines, lines for everyone. */
slouken@3259
  553
  for (i=0; i<SCREEN_W; i+=2) {
slouken@3259
  554
   ret = SDL_SetRenderDrawColor( 60+2*i, 240-2*i, 50, 3*i );
slouken@3259
  555
   if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  556
     return -1;
slouken@3259
  557
   ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode((((i/2)%3)==0) ? SDL_BLENDMODE_BLEND :
slouken@3259
  558
      (((i/2)%3)==1) ? SDL_BLENDMODE_ADD : SDL_BLENDMODE_MOD );
slouken@3259
  559
   if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawBlendMode", ret == 0))
slouken@3259
  560
     return -1;
slouken@3596
  561
   ret = SDL_RenderDrawLine( 0, 0, i, 59 );
slouken@3596
  562
   if (SDL_ATassert( "SDL_RenderDrawLine", ret == 0))
slouken@3259
  563
     return -1;
slouken@3259
  564
  }
slouken@3259
  565
  for (i=0; i<SCREEN_H; i+=2) {
slouken@3259
  566
   ret = SDL_SetRenderDrawColor( 60+2*i, 240-2*i, 50, 3*i );
slouken@3259
  567
   if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  568
     return -1;
slouken@3259
  569
   ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode((((i/2)%3)==0) ? SDL_BLENDMODE_BLEND :
slouken@3259
  570
      (((i/2)%3)==1) ? SDL_BLENDMODE_ADD : SDL_BLENDMODE_MOD );
slouken@3259
  571
   if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawBlendMode", ret == 0))
slouken@3259
  572
     return -1;
slouken@3596
  573
   ret = SDL_RenderDrawLine( 0, 0, 79, i );
slouken@3596
  574
   if (SDL_ATassert( "SDL_RenderDrawLine", ret == 0))
slouken@3259
  575
     return -1;
slouken@3259
  576
  }
slouken@3259
  577
slouken@3259
  578
  /* Draw points. */
slouken@3259
  579
  for (j=0; j<SCREEN_H; j+=3) {
slouken@3259
  580
   for (i=0; i<SCREEN_W; i+=3) {
slouken@3259
  581
     ret = SDL_SetRenderDrawColor( j*4, i*3, j*4, i*3 );
slouken@3259
  582
     if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawColor", ret == 0))
slouken@3259
  583
      return -1;
slouken@3259
  584
     ret = SDL_SetRenderDrawBlendMode( ((((i+j)/3)%3)==0) ? SDL_BLENDMODE_BLEND :
slouken@3259
  585
        ((((i+j)/3)%3)==1) ? SDL_BLENDMODE_ADD : SDL_BLENDMODE_MOD );
slouken@3259
  586
     if (SDL_ATassert( "SDL_SetRenderDrawBlendMode", ret == 0))
slouken@3259
  587
      return -1;
slouken@3596
  588
     ret = SDL_RenderDrawPoint( i, j );
slouken@3596
  589
     if (SDL_ATassert( "SDL_RenderDrawPoint", ret == 0))
slouken@3259
  590
      return -1;
slouken@3259
  591
   }
slouken@3259
  592
  }
slouken@3259
  593
slouken@3259
  594
  /* See if it's the same. */
slouken@3477
  595
  if (render_compare( "Blended primitives output not the same.", &img_blend, ALLOWABLE_ERROR_BLENDED ))
slouken@3259
  596
   return -1;
slouken@3259
  597
slouken@3259
  598
  return 0;
slouken@3259
  599
}
slouken@3259
  600
slouken@3259
  601
slouken@3259
  602
/**
slouken@3259
  603
 * @brief Tests some blitting routines.
slouken@3259
  604
 */
slouken@3259
  605
static int render_testBlit (void)
slouken@3259
  606
{
slouken@3259
  607
  int ret;
slouken@3259
  608
  SDL_Rect rect;
slouken@3685
  609
  SDL_Texture *tface;
slouken@3259
  610
  int i, j, ni, nj;
slouken@3259
  611
slouken@3259
  612
  /* Clear surface. */
slouken@3259
  613
  if (render_clearScreen())
slouken@3259
  614
   return -1;
slouken@3259
  615
slouken@3259
  616
  /* Need drawcolour or just skip test. */
slouken@3259
  617
  if (!render_hasDrawColor())
slouken@3259
  618
   return 0;
slouken@3259
  619
slouken@3259
  620
  /* Create face surface. */
slouken@3445
  621
  tface = render_loadTestFace();
slouken@3445
  622
  if (SDL_ATassert( "render_loadTestFace()", tface != 0))
slouken@3259
  623
   return -1;
slouken@3259
  624
slouken@3259
  625
  /* Constant values. */
slouken@3445
  626
  rect.w = img_face.width;
slouken@3445
  627
  rect.h = img_face.height;
slouken@3445
  628
  ni   = SCREEN_W - img_face.width;
slouken@3445
  629
  nj   = SCREEN_H - img_face.height;
slouken@3259
  630
slouken@3259
  631
  /* Loop blit. */
slouken@3259
  632
  for (j=0; j <= nj; j+=4) {
slouken@3259
  633
   for (i=0; i <= ni; i+=4) {
slouken@3259
  634
     /* Blitting. */
slouken@3259
  635
     rect.x = i;
slouken@3259
  636
     rect.y = j;
slouken@3259
  637
     ret = SDL_RenderCopy( tface, NULL, &rect );
slouken@3259
  638
     if (SDL_ATassert( "SDL_RenderCopy", ret == 0))
slouken@3259
  639
      return -1;
slouken@3259
  640
   }
slouken@3259
  641
  }
slouken@3259
  642
slouken@3259
  643
  /* Clean up. */
slouken@3259
  644
  SDL_DestroyTexture( tface );
slouken@3259
  645
slouken@3259
  646
  /* See if it's the same. */
slouken@3477
  647
  if (render_compare( "Blit output not the same.", &img_blit, ALLOWABLE_ERROR_OPAQUE ))
slouken@3259
  648
   return -1;
slouken@3259
  649
slouken@3259
  650
  return 0;
slouken@3259
  651
}
slouken@3259
  652
slouken@3259
  653
slouken@3259
  654
/**
slouken@3259
  655
 * @brief Blits doing colour tests.
slouken@3259
  656
 */
slouken@3259
  657
static int render_testBlitColour (void)
slouken@3259
  658
{
slouken@3259
  659
  int ret;
slouken@3259
  660
  SDL_Rect rect;
slouken@3685
  661
  SDL_Texture *tface;
slouken@3259
  662
  int i, j, ni, nj;
slouken@3259
  663
slouken@3259
  664
  /* Clear surface. */
slouken@3259
  665
  if (render_clearScreen())
slouken@3259
  666
   return -1;
slouken@3259
  667
slouken@3259
  668
  /* Need drawcolour or just skip test. */
slouken@3259
  669
  if (!render_hasTexColor())
slouken@3259
  670
   return 0;
slouken@3259
  671
slouken@3259
  672
  /* Create face surface. */
slouken@3445
  673
  tface = render_loadTestFace();
slouken@3445
  674
  if (SDL_ATassert( "render_loadTestFace()", tface != 0))
slouken@3259
  675
   return -1;
slouken@3259
  676
slouken@3259
  677
  /* Constant values. */
slouken@3445
  678
  rect.w = img_face.width;
slouken@3445
  679
  rect.h = img_face.height;
slouken@3445
  680
  ni   = SCREEN_W - img_face.width;
slouken@3445
  681
  nj   = SCREEN_H - img_face.height;
slouken@3259
  682
slouken@3259
  683
  /* Test blitting with colour mod. */
slouken@3259
  684
  for (j=0; j <= nj; j+=4) {
slouken@3259
  685
   for (i=0; i <= ni; i+=4) {
slouken@3259
  686
     /* Set colour mod. */
slouken@3259
  687
     ret = SDL_SetTextureColorMod( tface, (255/nj)*j, (255/ni)*i, (255/nj)*j );
slouken@3259
  688
     if (SDL_ATassert( "SDL_SetTextureColorMod", ret == 0))
slouken@3259
  689
      return -1;
slouken@3259
  690
slouken@3259
  691
     /* Blitting. */
slouken@3259
  692
     rect.x = i;
slouken@3259
  693
     rect.y = j;
slouken@3259
  694
     ret = SDL_RenderCopy( tface, NULL, &rect );
slouken@3259
  695
     if (SDL_ATassert( "SDL_RenderCopy", ret == 0))
slouken@3259
  696
      return -1;
slouken@3259
  697
   }
slouken@3259
  698
  }
slouken@3259
  699
slouken@3259
  700
  /* Clean up. */
slouken@3259
  701
  SDL_DestroyTexture( tface );
slouken@3259
  702
slouken@3259
  703
  /* See if it's the same. */
slouken@3259
  704
  if (render_compare( "Blit output not the same (using SDL_SetTextureColorMod).",
slouken@3477
  705
      &img_blitColour, ALLOWABLE_ERROR_OPAQUE ))
slouken@3259
  706
   return -1;
slouken@3259
  707
slouken@3259
  708
  return 0;
slouken@3259
  709
}
slouken@3259
  710
slouken@3259
  711
slouken@3259
  712
/**
slouken@3259
  713
 * @brief Tests blitting with alpha.
slouken@3259
  714
 */
slouken@3259
  715
static int render_testBlitAlpha (void)
slouken@3259
  716
{
slouken@3259
  717
  int ret;
slouken@3259
  718
  SDL_Rect rect;
slouken@3685
  719
  SDL_Texture *tface;
slouken@3259
  720
  int i, j, ni, nj;
slouken@3259
  721
slouken@3259
  722
  /* Clear surface. */
slouken@3259
  723
  if (render_clearScreen())
slouken@3259
  724
   return -1;
slouken@3259
  725
slouken@3259
  726
  /* Need alpha or just skip test. */
slouken@3259
  727
  if (!render_hasTexAlpha())
slouken@3259
  728
   return 0;
slouken@3259
  729
slouken@3259
  730
  /* Create face surface. */
slouken@3445
  731
  tface = render_loadTestFace();
slouken@3445
  732
  if (SDL_ATassert( "render_loadTestFace()", tface != 0))
slouken@3259
  733
   return -1;
slouken@3259
  734
slouken@3259
  735
  /* Constant values. */
slouken@3445
  736
  rect.w = img_face.width;
slouken@3445
  737
  rect.h = img_face.height;
slouken@3445
  738
  ni   = SCREEN_W - img_face.width;
slouken@3445
  739
  nj   = SCREEN_H - img_face.height;
slouken@3259
  740
slouken@3259
  741
  /* Clear surface. */
slouken@3259
  742
  if (render_clearScreen())
slouken@3259
  743
   return -1;
slouken@3259
  744
slouken@3259
  745
  /* Test blitting with alpha mod. */
slouken@3259
  746
  for (j=0; j <= nj; j+=4) {
slouken@3259
  747
   for (i=0; i <= ni; i+=4) {
slouken@3259
  748
     /* Set alpha mod. */
slouken@3259
  749
     ret = SDL_SetTextureAlphaMod( tface, (255/ni)*i );
slouken@3259
  750
     if (SDL_ATassert( "SDL_SetTextureAlphaMod", ret == 0))
slouken@3259
  751
      return -1;
slouken@3259
  752
slouken@3259
  753
     /* Blitting. */
slouken@3259
  754
     rect.x = i;
slouken@3259
  755
     rect.y = j;
slouken@3259
  756
     ret = SDL_RenderCopy( tface, NULL, &rect );
slouken@3259
  757
     if (SDL_ATassert( "SDL_RenderCopy", ret == 0))
slouken@3259
  758
      return -1;
slouken@3259
  759
   }
slouken@3259
  760
  }
slouken@3259
  761
slouken@3259
  762
  /* Clean up. */
slouken@3259
  763
  SDL_DestroyTexture( tface );
slouken@3259
  764
slouken@3259
  765
  /* See if it's the same. */
slouken@3259
  766
  if (render_compare( "Blit output not the same (using SDL_SetSurfaceAlphaMod).",
slouken@3477
  767
      &img_blitAlpha, ALLOWABLE_ERROR_BLENDED ))
slouken@3259
  768
   return -1;
slouken@3259
  769
slouken@3259
  770
  return 0;
slouken@3259
  771
}
slouken@3259
  772
slouken@3259
  773
slouken@3259
  774
/**
slouken@3259
  775
 * @brief Tests a blend mode.
slouken@3259
  776
 */
slouken@3685
  777
static int render_testBlitBlendMode( SDL_Texture * tface, int mode )
slouken@3259
  778
{
slouken@3259
  779
  int ret;
slouken@3259
  780
  int i, j, ni, nj;
slouken@3259
  781
  SDL_Rect rect;
slouken@3259
  782
slouken@3259
  783
  /* Clear surface. */
slouken@3259
  784
  if (render_clearScreen())
slouken@3259
  785
   return -1;
slouken@3259
  786
slouken@3259
  787
  /* Steps to take. */
slouken@3259
  788
  ni   = SCREEN_W - FACE_W;
slouken@3259
  789
  nj   = SCREEN_H - FACE_H;
slouken@3259
  790
slouken@3259
  791
  /* Constant values. */
slouken@3259
  792
  rect.w = FACE_W;
slouken@3259
  793
  rect.h = FACE_H;
slouken@3259
  794
slouken@3259
  795
  /* Test blend mode. */
slouken@3259
  796
  for (j=0; j <= nj; j+=4) {
slouken@3259
  797
   for (i=0; i <= ni; i+=4) {
slouken@3259
  798
     /* Set blend mode. */
slouken@3453
  799
     ret = SDL_SetTextureBlendMode( tface, mode );
slouken@3453
  800
     if (SDL_ATassert( "SDL_SetTextureBlendMode", ret == 0))
slouken@3259
  801
      return -1;
slouken@3259
  802
slouken@3259
  803
     /* Blitting. */
slouken@3259
  804
     rect.x = i;
slouken@3259
  805
     rect.y = j;
slouken@3259
  806
     ret = SDL_RenderCopy( tface, NULL, &rect );
slouken@3259
  807
     if (SDL_ATassert( "SDL_RenderCopy", ret == 0))
slouken@3259
  808
      return -1;
slouken@3259
  809
   }
slouken@3259
  810
  }
slouken@3259
  811
slouken@3259
  812
  return 0;
slouken@3259
  813
}
slouken@3259
  814
slouken@3259
  815
slouken@3259
  816
/**
slouken@3259
  817
 * @brief Tests some more blitting routines.
slouken@3259
  818
 */
slouken@3259
  819
static int render_testBlitBlend (void)
slouken@3259
  820
{
slouken@3259
  821
  int ret;
slouken@3259
  822
  SDL_Rect rect;
slouken@3685
  823
  SDL_Texture *tface;
slouken@3259
  824
  int i, j, ni, nj;
slouken@3259
  825
  int mode;
slouken@3259
  826
slouken@3259
  827
  /* Clear surface. */
slouken@3259
  828
  if (render_clearScreen())
slouken@3259
  829
   return -1;
slouken@3259
  830
slouken@3259
  831
  /* Need drawcolour and blendmode or just skip test. */
slouken@3259
  832
  if (!render_hasBlendModes() || !render_hasTexColor() || !render_hasTexAlpha())
slouken@3259
  833
   return 0;
slouken@3259
  834
slouken@3259
  835
  /* Create face surface. */
slouken@3445
  836
  tface = render_loadTestFace();
slouken@3445
  837
  if (SDL_ATassert( "render_loadTestFace()", tface != 0))
slouken@3259
  838
   return -1;
slouken@3259
  839
slouken@3259
  840
  /* Steps to take. */
slouken@3259
  841
  ni   = SCREEN_W - FACE_W;
slouken@3259
  842
  nj   = SCREEN_H - FACE_H;
slouken@3259
  843
slouken@3259
  844
  /* Constant values. */
slouken@3445
  845
  rect.w = img_face.width;
slouken@3445
  846
  rect.h = img_face.height;
slouken@3259
  847
slouken@3259
  848
  /* Set alpha mod. */
slouken@3453
  849
  ret = SDL_SetTextureAlphaMod( tface, 100 );
slouken@3453
  850
  if (SDL_ATassert( "SDL_SetTextureAlphaMod", ret == 0))
slouken@3259
  851
   return -1;
slouken@3259
  852
slouken@3259
  853
  /* Test None. */
slouken@3259
  854
  if (render_testBlitBlendMode( tface, SDL_BLENDMODE_NONE ))
slouken@3259
  855
   return -1;
slouken@3259
  856
  /* See if it's the same. */
slouken@3259
  857
  if (render_compare( "Blit blending output not the same (using SDL_BLENDMODE_NONE).",
slouken@3477
  858
      &img_blendNone, ALLOWABLE_ERROR_OPAQUE ))
slouken@3259
  859
   return -1;
slouken@3259
  860
slouken@3259
  861
  /* Test Mask. */
slouken@3259
  862
  if (render_testBlitBlendMode( tface, SDL_BLENDMODE_MASK ))
slouken@3259
  863
   return -1;
slouken@3259
  864
  if (render_compare( "Blit blending output not the same (using SDL_BLENDMODE_MASK).",
slouken@3477
  865
      &img_blendMask, ALLOWABLE_ERROR_OPAQUE ))
slouken@3259
  866
   return -1;
slouken@3259
  867
slouken@3259
  868
  /* Test Blend. */
slouken@3259
  869
  if (render_testBlitBlendMode( tface, SDL_BLENDMODE_BLEND ))
slouken@3259
  870
   return -1;
slouken@3259
  871
  if (render_compare( "Blit blending output not the same (using SDL_BLENDMODE_BLEND).",
slouken@3477
  872
      &img_blendBlend, ALLOWABLE_ERROR_BLENDED ))
slouken@3259
  873
   return -1;
slouken@3259
  874
slouken@3259
  875
  /* Test Add. */
slouken@3259
  876
  if (render_testBlitBlendMode( tface, SDL_BLENDMODE_ADD ))
slouken@3259
  877
   return -1;
slouken@3259
  878
  if (render_compare( "Blit blending output not the same (using SDL_BLENDMODE_ADD).",
slouken@3477
  879
      &img_blendAdd, ALLOWABLE_ERROR_BLENDED ))
slouken@3259
  880
   return -1;
slouken@3259
  881
slouken@3259
  882
  /* Test Mod. */
slouken@3259
  883
  if (render_testBlitBlendMode( tface, SDL_BLENDMODE_MOD ))
slouken@3259
  884
   return -1;
slouken@3259
  885
  if (render_compare( "Blit blending output not the same (using SDL_BLENDMODE_MOD).",
slouken@3477
  886
      &img_blendMod, ALLOWABLE_ERROR_BLENDED ))
slouken@3259
  887
   return -1;
slouken@3259
  888
slouken@3259
  889
  /* Clear surface. */
slouken@3259
  890
  if (render_clearScreen())
slouken@3259
  891
   return -1;
slouken@3259
  892
slouken@3259
  893
  /* Loop blit. */
slouken@3259
  894
  for (j=0; j <= nj; j+=4) {
slouken@3259
  895
   for (i=0; i <= ni; i+=4) {
slouken@3259
  896
slouken@3259
  897
     /* Set colour mod. */
slouken@3453
  898
     ret = SDL_SetTextureColorMod( tface, (255/nj)*j, (255/ni)*i, (255/nj)*j );
slouken@3453
  899
     if (SDL_ATassert( "SDL_SetTextureColorMod", ret == 0))
slouken@3453
  900
      return -1;
slouken@3453
  901
slouken@3453
  902
     /* Set alpha mod. */
slouken@3453
  903
     ret = SDL_SetTextureAlphaMod( tface, (100/ni)*i );
slouken@3453
  904
     if (SDL_ATassert( "SDL_SetTextureAlphaMod", ret == 0))
slouken@3259
  905
      return -1;
slouken@3259
  906
slouken@3259
  907
     /* Crazy blending mode magic. */
slouken@3259
  908
     mode = (i/4*j/4) % 4;
slouken@3259
  909
     if (mode==0) mode = SDL_BLENDMODE_MASK;
slouken@3259
  910
     else if (mode==1) mode = SDL_BLENDMODE_BLEND;
slouken@3259
  911
     else if (mode==2) mode = SDL_BLENDMODE_ADD;
slouken@3259
  912
     else if (mode==3) mode = SDL_BLENDMODE_MOD;
slouken@3453
  913
     ret = SDL_SetTextureBlendMode( tface, mode );
slouken@3453
  914
     if (SDL_ATassert( "SDL_SetTextureBlendMode", ret == 0))
slouken@3259
  915
      return -1;
slouken@3259
  916
slouken@3259
  917
     /* Blitting. */
slouken@3259
  918
     rect.x = i;
slouken@3259
  919
     rect.y = j;
slouken@3259
  920
     ret = SDL_RenderCopy( tface, NULL, &rect );
slouken@3259
  921
     if (SDL_ATassert( "SDL_RenderCopy", ret == 0))
slouken@3259
  922
      return -1;
slouken@3259
  923
   }
slouken@3259
  924
  }
slouken@3259
  925
slouken@3259
  926
  /* Clean up. */
slouken@3259
  927
  SDL_DestroyTexture( tface );
slouken@3259
  928
slouken@3259
  929
  /* Check to see if matches. */
slouken@3259
  930
  if (render_compare( "Blit blending output not the same (using SDL_BLENDMODE_*).",
slouken@3477
  931
      &img_blendAll, ALLOWABLE_ERROR_BLENDED ))
slouken@3259
  932
   return -1;
slouken@3259
  933
slouken@3259
  934
  return 0;
slouken@3259
  935
}
slouken@3259
  936
slouken@3259
  937
slouken@3259
  938
/**
slouken@3259
  939
 * @brief Runs all the tests on the surface.
slouken@3259
  940
 *
slouken@3259
  941
 *  @return 0 on success.
slouken@3259
  942
 */
slouken@3259
  943
int render_runTests (void)
slouken@3259
  944
{
slouken@3259
  945
  int ret;
lestat@3464
  946
slouken@3259
  947
  /* No error. */
slouken@3259
  948
  ret = 0;
slouken@3259
  949
slouken@3259
  950
  /* Test functionality first. */
slouken@3259
  951
  if (render_hasDrawColor())
slouken@3259
  952
   SDL_ATprintVerbose( 1, "   Draw Color supported\n" );
slouken@3259
  953
  if (render_hasBlendModes())
slouken@3259
  954
   SDL_ATprintVerbose( 1, "   Blend Modes supported\n" );
slouken@3259
  955
  if (render_hasTexColor())
slouken@3259
  956
   SDL_ATprintVerbose( 1, "   Texture Color Mod supported\n" );
slouken@3259
  957
  if (render_hasTexAlpha())
slouken@3259
  958
   SDL_ATprintVerbose( 1, "   Texture Alpha Mod supported\n" );
slouken@3259
  959
slouken@3259
  960
  /* Software surface blitting. */
slouken@3558
  961
  ret = render_testReadWrite();
slouken@3558
  962
  if (ret)
slouken@3558
  963
   return -1;
slouken@3259
  964
  ret = render_testPrimitives();
slouken@3259
  965
  if (ret)
slouken@3259
  966
   return -1;
slouken@3259
  967
  ret = render_testPrimitivesBlend();
slouken@3259
  968
  if (ret)
slouken@3259
  969
   return -1;
slouken@3259
  970
  ret = render_testBlit();
slouken@3259
  971
  if (ret)
slouken@3259
  972
   return -1;
slouken@3259
  973
  ret = render_testBlitColour();
slouken@3259
  974
  if (ret)
slouken@3259
  975
   return -1;
slouken@3259
  976
  ret = render_testBlitAlpha();
slouken@3259
  977
  if (ret)
slouken@3259
  978
   return -1;
slouken@3259
  979
  ret = render_testBlitBlend();
slouken@3259
  980
slouken@3259
  981
  return ret;
slouken@3259
  982
}
slouken@3259
  983
slouken@3259
  984
slouken@3259
  985
/**
slouken@3259
  986
 * @brief Entry point.
slouken@3259
  987
 *
slouken@3259
  988
 * This testsuite is tricky, we're creating a testsuite per driver, the thing
slouken@3259
  989
 * is we do quite a of stuff outside of the actual testcase which *could*
slouken@3259
  990
 * give issues. Don't like that very much, but no way around without creating
slouken@3259
  991
 * superfluous testsuites.
slouken@3259
  992
 */
slouken@3259
  993
#ifdef TEST_STANDALONE
slouken@3259
  994
int main( int argc, const char *argv[] )
slouken@3259
  995
{
slouken@3259
  996
  (void) argc;
slouken@3259
  997
  (void) argv;
slouken@3259
  998
#else /* TEST_STANDALONE */
slouken@3259
  999
int test_render (void)
slouken@3259
 1000
{
slouken@3259
 1001
#endif /* TEST_STANDALONE */
slouken@3259
 1002
  int failed;
slouken@3259
 1003
  int i, j, nd, nr;
slouken@3259
 1004
  int ret;
slouken@3259
 1005
  const char *driver, *str;
slouken@3259
 1006
  char msg[256];
slouken@3685
 1007
  SDL_Window *w;
slouken@3259
 1008
  SDL_RendererInfo renderer;
slouken@3259
 1009
slouken@3259
 1010
  /* Initializes the SDL subsystems. */
slouken@3259
 1011
  ret = SDL_Init(0);
slouken@3259
 1012
  if (ret != 0)
slouken@3259
 1013
   return -1;
slouken@3259
 1014
slouken@3259
 1015
  /* Get number of drivers. */
slouken@3259
 1016
  nd = SDL_GetNumVideoDrivers();
slouken@3259
 1017
  if (nd < 0)
slouken@3259
 1018
   goto err;
slouken@3259
 1019
  SDL_ATprintVerbose( 1, "%d Video Drivers found\n", nd );
slouken@3259
 1020
slouken@3259
 1021
  /* Now run on the video mode. */
slouken@3259
 1022
  ret = SDL_InitSubSystem( SDL_INIT_VIDEO );
slouken@3259
 1023
  if (ret != 0)
slouken@3259
 1024
   goto err;
slouken@3259
 1025
slouken@3259
 1026
  /*
slouken@3259
 1027
  * Surface on video mode tests.
slouken@3259
 1028
  */
slouken@3259
 1029
  /* Run for all video modes. */
slouken@3259
 1030
  failed = 0;
slouken@3259
 1031
  for (i=0; i<nd; i++) {
slouken@3259
 1032
   /* Get video mode. */
slouken@3259
 1033
   driver = SDL_GetVideoDriver(i);
slouken@3259
 1034
   if (driver == NULL)
slouken@3259
 1035
     goto err;
slouken@3259
 1036
   SDL_ATprintVerbose( 1, " %d) %s\n", i+1, driver );
slouken@3259
 1037
slouken@3259
 1038
   /*
slouken@3259
 1039
    * Initialize testsuite.
slouken@3259
 1040
    */
slouken@3482
 1041
   SDL_snprintf( msg, sizeof(msg) , "Rendering with %s driver", driver );
slouken@3259
 1042
   SDL_ATinit( msg );
slouken@3259
 1043
slouken@3259
 1044
   /*
slouken@3259
 1045
    * Initialize.
slouken@3259
 1046
    */
slouken@3259
 1047
   SDL_ATbegin( "Initializing video mode" );
slouken@3259
 1048
   /* Initialize video mode. */
slouken@3259
 1049
   ret = SDL_VideoInit( driver, 0 );
slouken@3259
 1050
   if (SDL_ATvassert( ret==0, "SDL_VideoInit( %s, 0 )", driver ))
slouken@3449
 1051
     goto err_cleanup;
slouken@3259
 1052
   /* Check to see if it's the one we want. */
slouken@3259
 1053
   str = SDL_GetCurrentVideoDriver();
slouken@3482
 1054
   if (SDL_ATassert( "SDL_GetCurrentVideoDriver", SDL_strcmp(driver,str)==0))
slouken@3449
 1055
     goto err_cleanup;
slouken@3259
 1056
   /* Create window. */
slouken@3685
 1057
   w = SDL_CreateWindow( msg, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED,
slouken@3471
 1058
      80, 60, SDL_WINDOW_SHOWN );
slouken@3685
 1059
   if (SDL_ATassert( "SDL_CreateWindow", w!=NULL ))
slouken@3449
 1060
     goto err_cleanup;
slouken@3259
 1061
   /* Check title. */
slouken@3685
 1062
   str = SDL_GetWindowTitle( w );
slouken@3482
 1063
   if (SDL_ATassert( "SDL_GetWindowTitle", SDL_strcmp(msg,str)==0))
slouken@3449
 1064
     goto err_cleanup;
slouken@3259
 1065
   /* Get renderers. */
slouken@3259
 1066
   nr = SDL_GetNumRenderDrivers();
slouken@3259
 1067
   if (SDL_ATassert("SDL_GetNumRenderDrivers", nr>=0))
slouken@3449
 1068
     goto err_cleanup;
slouken@3259
 1069
   SDL_ATprintVerbose( 1, "  %d Render Drivers\n", nr );
slouken@3259
 1070
   SDL_ATend();
slouken@3259
 1071
   for (j=0; j<nr; j++) {
slouken@3259
 1072
lestat@3464
 1073
     /* We have to recreate window each time, because opengl and opengles renderers */
lestat@3464
 1074
     /* both add SDL_WINDOW_OPENGL flag for window, that was last used       */
slouken@3685
 1075
     SDL_DestroyWindow(w);
slouken@3685
 1076
     w = SDL_CreateWindow( msg, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED,
slouken@3471
 1077
        80, 60, SDL_WINDOW_SHOWN );
slouken@3685
 1078
     if (SDL_ATassert( "SDL_CreateWindow", w!=NULL ))
lestat@3464
 1079
      goto err_cleanup;
lestat@3464
 1080
slouken@3259
 1081
     /* Get renderer info. */
slouken@3259
 1082
     ret = SDL_GetRenderDriverInfo( j, &renderer );
slouken@3259
 1083
     if (ret != 0)
slouken@3449
 1084
      goto err_cleanup;
slouken@3471
 1085
slouken@3259
 1086
     /* Set testcase name. */
slouken@3482
 1087
     SDL_snprintf( msg, sizeof(msg), "Renderer %s", renderer.name );
slouken@3259
 1088
     SDL_ATprintVerbose( 1, "  %d) %s\n", j+1, renderer.name );
slouken@3259
 1089
     SDL_ATbegin( msg );
slouken@3471
 1090
slouken@3259
 1091
     /* Set renderer. */
slouken@3685
 1092
     ret = SDL_CreateRenderer( w, j, 0 );
slouken@3259
 1093
     if (SDL_ATassert( "SDL_CreateRenderer", ret==0 ))
slouken@3449
 1094
      goto err_cleanup;
slouken@3259
 1095
slouken@3259
 1096
     /*
slouken@3259
 1097
     * Run tests.
slouken@3259
 1098
     */
slouken@3259
 1099
     ret = render_runTests();
lestat@3464
 1100
slouken@3259
 1101
     if (ret)
slouken@3259
 1102
      continue;
slouken@3259
 1103
     SDL_ATend();
slouken@3259
 1104
   }
slouken@3259
 1105
slouken@3259
 1106
   /* Exit the current renderer. */
slouken@3259
 1107
   SDL_VideoQuit();
slouken@3259
 1108
slouken@3259
 1109
   /*
slouken@3259
 1110
    * Finish testsuite.
slouken@3259
 1111
    */
slouken@3259
 1112
   failed += SDL_ATfinish();
slouken@3259
 1113
  }
slouken@3259
 1114
slouken@3259
 1115
  /* Exit SDL. */
slouken@3259
 1116
  SDL_Quit();
slouken@3259
 1117
slouken@3259
 1118
  return failed;
slouken@3259
 1119
slouken@3449
 1120
err_cleanup:
slouken@3449
 1121
  SDL_ATfinish();
slouken@3449
 1122
slouken@3259
 1123
err:
slouken@3259
 1124
  return 1;
slouken@3259
 1125
}
slouken@3259
 1126