test/testime.c
author dewyatt
Sun, 25 Jul 2010 13:17:31 -0400
changeset 4757 140be6839185
parent 4756 b99b1024607a
child 4763 518d1679d2d0
permissions -rw-r--r--
Correctly draw cursor based on position.
Had to add UTF-8 functions utf8_length, utf8_next, utf8_advance.
slouken@3280
   1
/* A simple program to test the Input Method support in the SDL library (1.3+) */
slouken@3338
   2
slouken@3280
   3
#include <stdlib.h>
slouken@3280
   4
#include <stdio.h>
slouken@3280
   5
#include <string.h>
slouken@3280
   6
slouken@3280
   7
#include "SDL.h"
slouken@3280
   8
#ifdef HAVE_SDL_TTF
slouken@3280
   9
#include "SDL_ttf.h"
slouken@3280
  10
#endif
slouken@3338
  11
slouken@3280
  12
#define DEFAULT_PTSIZE 30
lestat@3478
  13
#ifdef __QNXNTO__
lestat@3478
  14
  #define DEFAULT_FONT  "/usr/photon/font_repository/tt0003m_.ttf"
lestat@3478
  15
#else
lestat@3478
  16
  #define DEFAULT_FONT  "/System/Library/Fonts/华文细黑.ttf"
lestat@3478
  17
#endif
slouken@3280
  18
#define MAX_TEXT_LENGTH 256
slouken@3280
  19
slouken@3280
  20
SDL_Surface *screen;
slouken@3280
  21
slouken@3280
  22
#ifdef HAVE_SDL_TTF
slouken@3280
  23
TTF_Font *font;
slouken@3280
  24
#endif
slouken@3280
  25
SDL_Rect textRect, markedRect;
slouken@3280
  26
Uint32 lineColor, backColor;
slouken@3280
  27
SDL_Color textColor = { 0, 0, 0 };
dewyatt@4756
  28
char text[MAX_TEXT_LENGTH], markedText[SDL_TEXTEDITINGEVENT_TEXT_SIZE];
dewyatt@4757
  29
int cursor = 0;
dewyatt@4757
  30
dewyatt@4757
  31
size_t utf8_length(unsigned char c)
dewyatt@4757
  32
{
dewyatt@4757
  33
  c = (unsigned char)(0xff & c);
dewyatt@4757
  34
  if (c < 0x80)
dewyatt@4757
  35
    return 1;
dewyatt@4757
  36
  else if ((c >> 5) ==0x6)
dewyatt@4757
  37
    return 2;
dewyatt@4757
  38
  else if ((c >> 4) == 0xe)
dewyatt@4757
  39
    return 3;
dewyatt@4757
  40
  else if ((c >> 3) == 0x1e)
dewyatt@4757
  41
    return 4;
dewyatt@4757
  42
  else
dewyatt@4757
  43
    return 0;
dewyatt@4757
  44
}
dewyatt@4757
  45
dewyatt@4757
  46
char *utf8_next(char *p)
dewyatt@4757
  47
{
dewyatt@4757
  48
  size_t len = utf8_length(*p);
dewyatt@4757
  49
  size_t i = 0;
dewyatt@4757
  50
  if (!len)
dewyatt@4757
  51
    return 0;
dewyatt@4757
  52
dewyatt@4757
  53
  for (; i < len; ++i)
dewyatt@4757
  54
  {
dewyatt@4757
  55
    ++p;
dewyatt@4757
  56
    if (!*p)
dewyatt@4757
  57
      return 0;
dewyatt@4757
  58
  }
dewyatt@4757
  59
  return p;
dewyatt@4757
  60
}
dewyatt@4757
  61
dewyatt@4757
  62
char *utf8_advance(char *p, size_t distance)
dewyatt@4757
  63
{
dewyatt@4757
  64
  size_t i = 0;
dewyatt@4757
  65
  for (; i < distance && p; ++i)
dewyatt@4757
  66
  {
dewyatt@4757
  67
    p = utf8_next(p);
dewyatt@4757
  68
  }
dewyatt@4757
  69
  return p;
dewyatt@4757
  70
}
slouken@3280
  71
slouken@3280
  72
void usage()
slouken@3280
  73
{
slouken@3280
  74
  printf("usage: testime [--font fontfile] [--fullscreen]\n");
slouken@3280
  75
  exit(0);
slouken@3280
  76
}
slouken@3280
  77
slouken@3280
  78
void InitVideo(int argc, char *argv[])
slouken@3280
  79
{
lestat@3478
  80
  int width = 640, height = 480;
slouken@3280
  81
  int flags = SDL_HWSURFACE;
slouken@3280
  82
  const char *fontname = DEFAULT_FONT;
slouken@3280
  83
  int fullscreen = 0;
slouken@3280
  84
slouken@3280
  85
  for (argc--, argv++; argc > 0; argc--, argv++)
slouken@3280
  86
  {
slouken@3280
  87
    if (strcmp(argv[0], "--help") == 0)
slouken@3280
  88
      usage();
slouken@3280
  89
slouken@3280
  90
    else if (strcmp(argv[0], "--fullscreen") == 0)
slouken@3280
  91
      fullscreen = 1;
slouken@3280
  92
slouken@3280
  93
    else if (strcmp(argv[0], "--font") == 0)
slouken@3280
  94
    {
slouken@3280
  95
      argc--;
slouken@3280
  96
      argv++;
slouken@3280
  97
slouken@3280
  98
      if (argc > 0)
slouken@3280
  99
        fontname = argv[0];
slouken@3280
  100
      else
slouken@3280
  101
        usage();
slouken@3280
  102
    }
slouken@3280
  103
  }
slouken@3280
  104
icculus@3581
  105
  SDL_setenv("SDL_VIDEO_WINDOW_POS", "center", 1);
slouken@3280
  106
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
slouken@3280
  107
  {
bob@3281
  108
    fprintf(stderr, "Unable to init SDL: %s\n", SDL_GetError());
slouken@3280
  109
    exit(-1);
slouken@3280
  110
  }
slouken@3280
  111
slouken@3280
  112
#ifdef HAVE_SDL_TTF
slouken@3280
  113
  /* Initialize fonts */
slouken@3280
  114
  TTF_Init();
slouken@3280
  115
slouken@3280
  116
  font = TTF_OpenFont(fontname, DEFAULT_PTSIZE);
slouken@3280
  117
  if (! font)
slouken@3280
  118
  {
bob@3281
  119
    fprintf(stderr, "Failed to find font: %s\n", TTF_GetError());
slouken@3280
  120
    exit(-1);
slouken@3280
  121
  }
slouken@3280
  122
#endif
slouken@3280
  123
slouken@3280
  124
  printf("Using font: %s\n", fontname);
slouken@3280
  125
  atexit(SDL_Quit);
slouken@3280
  126
slouken@3280
  127
  if (fullscreen)
slouken@3280
  128
  {
slouken@3280
  129
    SDL_DisplayMode mode;
slouken@3280
  130
    SDL_GetDesktopDisplayMode(&mode);
slouken@3280
  131
slouken@3280
  132
    width = mode.w;
slouken@3280
  133
    height = mode.h;
slouken@3280
  134
    fprintf(stderr, "%dx%d\n", width, height);
slouken@3280
  135
    flags |= SDL_FULLSCREEN;
slouken@3280
  136
  }
slouken@3280
  137
slouken@3280
  138
  /* Create window */
slouken@3280
  139
  screen = SDL_SetVideoMode(width, height, 32, flags);
slouken@3280
  140
  if (screen == NULL)
slouken@3280
  141
  {
slouken@3280
  142
    fprintf(stderr, "Unable to set %dx%d video: %s\n",
slouken@3280
  143
        width, height, SDL_GetError());
slouken@3280
  144
    exit(-1);
slouken@3280
  145
  }
slouken@3280
  146
}
slouken@3280
  147
slouken@3280
  148
void CleanupVideo()
slouken@3280
  149
{
slouken@3280
  150
  SDL_StopTextInput();
slouken@3280
  151
#ifdef HAVE_SDL_TTF
slouken@3280
  152
  TTF_CloseFont(font);
slouken@3280
  153
  TTF_Quit();
slouken@3280
  154
#endif
slouken@3280
  155
}
slouken@3280
  156
slouken@3280
  157
void InitInput()
slouken@3280
  158
{
slouken@3280
  159
  backColor = SDL_MapRGB(screen->format, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
slouken@3280
  160
  lineColor = SDL_MapRGB(screen->format, 0x0, 0x0, 0x0);
slouken@3280
  161
slouken@3280
  162
  /* Prepare a rect for text input */
slouken@3280
  163
  textRect.x = textRect.y = 100;
slouken@3280
  164
  textRect.w = screen->w - 2 * textRect.x;
slouken@3280
  165
  textRect.h = 50;
slouken@3280
  166
slouken@3280
  167
  text[0] = 0;
slouken@3280
  168
  markedRect = textRect;
dewyatt@4756
  169
  markedText[0] = 0;
slouken@3280
  170
slouken@3280
  171
  SDL_StartTextInput();
slouken@3280
  172
}
slouken@3280
  173
slouken@3280
  174
#ifdef HAVE_SDL_TTF
slouken@3280
  175
static void RenderText(SDL_Surface *sur,
slouken@3280
  176
            TTF_Font *font,
slouken@3280
  177
            const char *text,
slouken@3280
  178
            int x, int y,
slouken@3280
  179
            SDL_Color color)
slouken@3280
  180
{
slouken@3280
  181
  SDL_Surface *textSur = TTF_RenderUTF8_Blended(font, text, color);
slouken@3280
  182
  SDL_Rect dest = { x, y, textSur->w, textSur->h };
slouken@3280
  183
slouken@3280
  184
  SDL_BlitSurface(textSur, NULL, sur, &dest);
slouken@3280
  185
  SDL_FreeSurface(textSur);
slouken@3280
  186
}
slouken@3280
  187
#endif
slouken@3280
  188
slouken@3280
  189
void Redraw()
slouken@3280
  190
{
slouken@3280
  191
  int w = 0, h = textRect.h;
slouken@3280
  192
  SDL_Rect cursorRect, underlineRect;
slouken@3280
  193
slouken@3280
  194
  SDL_FillRect(screen, &textRect, backColor);
slouken@3280
  195
slouken@3280
  196
#ifdef HAVE_SDL_TTF
slouken@3280
  197
  if (strlen(text))
slouken@3280
  198
  {
slouken@3280
  199
    RenderText(screen, font, text, textRect.x, textRect.y, textColor);
slouken@3280
  200
    TTF_SizeUTF8(font, text, &w, &h);
slouken@3280
  201
  }
slouken@3280
  202
#endif
slouken@3280
  203
slouken@3280
  204
  markedRect.x = textRect.x + w;
slouken@3280
  205
  markedRect.w = textRect.w - w;
slouken@3280
  206
  if (markedRect.w < 0)
slouken@3280
  207
  {
slouken@3280
  208
    SDL_Flip(screen);
slouken@3280
  209
    // Stop text input because we cannot hold any more characters
slouken@3280
  210
    SDL_StopTextInput();
slouken@3280
  211
    return;
slouken@3280
  212
  }
lestat@3478
  213
  else
lestat@3478
  214
  {
lestat@3478
  215
    SDL_StartTextInput();
lestat@3478
  216
  }
slouken@3280
  217
slouken@3280
  218
  cursorRect = markedRect;
slouken@3280
  219
  cursorRect.w = 2;
slouken@3280
  220
  cursorRect.h = h;
slouken@3280
  221
slouken@3280
  222
  SDL_FillRect(screen, &markedRect, backColor);
dewyatt@4756
  223
  if (markedText[0])
slouken@3280
  224
  {
slouken@3280
  225
#ifdef HAVE_SDL_TTF
dewyatt@4757
  226
    if (cursor)
dewyatt@4757
  227
    {
dewyatt@4757
  228
      char *p = utf8_advance(markedText, cursor);
dewyatt@4757
  229
      char c = 0;
dewyatt@4757
  230
      if (!p)
dewyatt@4757
  231
        p = &markedText[strlen(markedText)];
dewyatt@4757
  232
dewyatt@4757
  233
      c = *p;
dewyatt@4757
  234
      *p = 0;
dewyatt@4757
  235
      TTF_SizeUTF8(font, markedText, &w, 0);
dewyatt@4757
  236
      cursorRect.x += w;
dewyatt@4757
  237
      *p = c;
dewyatt@4757
  238
    }
slouken@3280
  239
    RenderText(screen, font, markedText, markedRect.x, markedRect.y, textColor);
slouken@3280
  240
    TTF_SizeUTF8(font, markedText, &w, &h);
slouken@3280
  241
#endif
slouken@3280
  242
slouken@3280
  243
    underlineRect = markedRect;
slouken@3280
  244
    underlineRect.y += (h - 2);
slouken@3280
  245
    underlineRect.h = 2;
slouken@3280
  246
    underlineRect.w = w;
slouken@3280
  247
slouken@3280
  248
    SDL_FillRect(screen, &underlineRect, lineColor);
slouken@3280
  249
  }
slouken@3280
  250
slouken@3280
  251
  SDL_FillRect(screen, &cursorRect, lineColor);
slouken@3280
  252
slouken@3280
  253
  SDL_Flip(screen);
slouken@3280
  254
slouken@3280
  255
  SDL_SetTextInputRect(&markedRect);
slouken@3280
  256
}
slouken@3280
  257
slouken@3280
  258
void
slouken@3280
  259
HotKey_ToggleFullScreen(void)
slouken@3280
  260
{
slouken@3280
  261
  SDL_Surface *screen;
slouken@3280
  262
slouken@3280
  263
  screen = SDL_GetVideoSurface();
slouken@3280
  264
  if (SDL_WM_ToggleFullScreen(screen)) {
slouken@3280
  265
    printf("Toggled fullscreen mode - now %s\n",
slouken@3280
  266
        (screen->flags & SDL_FULLSCREEN) ? "fullscreen" : "windowed");
slouken@3280
  267
  } else {
slouken@3280
  268
    printf("Unable to toggle fullscreen mode\n");
slouken@3280
  269
  }
slouken@3280
  270
}
slouken@3280
  271
slouken@3280
  272
int main(int argc, char *argv[])
slouken@3280
  273
{
slouken@3338
  274
  SDL_Event event;
slouken@3338
  275
  int done = 0;
slouken@3338
  276
slouken@3280
  277
  InitVideo(argc, argv);
slouken@3280
  278
  InitInput();
slouken@3280
  279
  Redraw();
slouken@3280
  280
slouken@3280
  281
  while (! done && SDL_WaitEvent(&event))
slouken@3280
  282
  {
slouken@3280
  283
    switch (event.type)
slouken@3280
  284
    {
slouken@3280
  285
    case SDL_KEYDOWN:
lestat@3478
  286
      switch (event.key.keysym.sym)
lestat@3478
  287
      {
lestat@3478
  288
        case SDLK_ESCAPE:
lestat@3478
  289
           done = 1;
lestat@3478
  290
           break;
lestat@3478
  291
        case SDLK_RETURN:
lestat@3478
  292
           text[0]=0x00;
lestat@3478
  293
           Redraw();
lestat@3478
  294
           break;
lestat@3478
  295
        case SDLK_BACKSPACE:
lestat@3478
  296
           {
lestat@3478
  297
             int textlen=SDL_strlen(text);
lestat@3478
  298
lestat@3478
  299
             do {
lestat@3478
  300
               if (textlen==0)
lestat@3478
  301
               {
lestat@3478
  302
                 break;
lestat@3478
  303
               }
lestat@3478
  304
               if ((text[textlen-1] & 0x80) == 0x00)
lestat@3478
  305
               {
lestat@3478
  306
                 /* One byte */
lestat@3478
  307
                 text[textlen-1]=0x00;
lestat@3478
  308
                 break;
lestat@3478
  309
               }
lestat@3478
  310
               if ((text[textlen-1] & 0xC0) == 0x80)
lestat@3478
  311
               {
lestat@3478
  312
                 /* Byte from the multibyte sequence */
lestat@3478
  313
                 text[textlen-1]=0x00;
lestat@3478
  314
                 textlen--;
lestat@3478
  315
               }
lestat@3478
  316
               if ((text[textlen-1] & 0xC0) == 0xC0)
lestat@3478
  317
               {
lestat@3478
  318
                 /* First byte of multibyte sequence */
lestat@3478
  319
                 text[textlen-1]=0x00;
lestat@3478
  320
                 break;
lestat@3478
  321
               }
lestat@3478
  322
             } while(1);
lestat@3478
  323
lestat@3478
  324
             Redraw();
lestat@3478
  325
           }
lestat@3478
  326
           break;
lestat@3478
  327
      }
lestat@3478
  328
lestat@3478
  329
      if (done)
lestat@3478
  330
      {
slouken@3280
  331
        break;
slouken@3280
  332
      }
slouken@3280
  333
slouken@3280
  334
      fprintf(stderr,
slouken@4465
  335
          "Keyboard: scancode 0x%08X = %s, keycode 0x%08X = %s\n",
slouken@4465
  336
          event.key.keysym.scancode,
slouken@3280
  337
          SDL_GetScancodeName(event.key.keysym.scancode),
slouken@3280
  338
          event.key.keysym.sym, SDL_GetKeyName(event.key.keysym.sym));
slouken@3280
  339
      break;
slouken@3280
  340
slouken@3280
  341
    case SDL_TEXTINPUT:
lestat@3478
  342
      if (SDL_strlen(event.text.text) == 0 || event.text.text[0] == '\n' ||
slouken@3280
  343
        markedRect.w < 0)
slouken@3280
  344
        break;
slouken@3280
  345
slouken@4465
  346
      fprintf(stderr, "Keyboard: text input \"%s\"\n", event.text.text);
slouken@3280
  347
lestat@3478
  348
      if (SDL_strlen(text) + SDL_strlen(event.text.text) < sizeof(text))
dewyatt@4756
  349
        strcat(text, event.text.text);
slouken@3280
  350
slouken@3280
  351
      fprintf(stderr, "text inputed: %s\n", text);
slouken@3280
  352
slouken@3280
  353
      // After text inputed, we can clear up markedText because it
slouken@3280
  354
      // is committed
dewyatt@4756
  355
      markedText[0] = 0;
slouken@3280
  356
      Redraw();
slouken@3280
  357
      break;
slouken@3280
  358
slouken@3280
  359
    case SDL_TEXTEDITING:
slouken@3280
  360
      fprintf(stderr, "text editing \"%s\", selected range (%d, %d)\n",
slouken@3280
  361
          event.edit.text, event.edit.start, event.edit.length);
slouken@3280
  362
dewyatt@4756
  363
      strcpy(markedText, event.edit.text);
dewyatt@4757
  364
      cursor = event.edit.start;
slouken@3280
  365
      Redraw();
slouken@3280
  366
      break;
slouken@3280
  367
slouken@3280
  368
    case SDL_QUIT:
slouken@3280
  369
      done = 1;
slouken@3280
  370
      break;
slouken@3280
  371
slouken@3280
  372
    default:
slouken@3280
  373
      break;
slouken@3280
  374
    }
slouken@3280
  375
  }
slouken@3280
  376
slouken@3280
  377
  CleanupVideo();
slouken@3280
  378
  return 0;
slouken@3280
  379
}