Fixed Ryan's naughty coding. :)
authorSam Lantinga <slouken@libsdl.org>
Fri, 21 Feb 2003 17:11:56 +0000
changeset 218a21e382190a8
parent 217 74d2e4341a39
child 219 bd6222ab4598
Fixed Ryan's naughty coding. :)
effect_position.c
   1.1 --- a/effect_position.c	Fri Feb 21 16:56:52 2003 +0000
   1.2 +++ b/effect_position.c	Fri Feb 21 17:11:56 2003 +0000
   1.3 @@ -99,16 +99,19 @@
   1.4      * 1.0, and are therefore throwaways.
   1.5      */
   1.6   if (len % sizeof (Uint16) != 0) {
   1.7 -    *(ptr++) = (Uint8) (((float) *ptr) * args->distance_f);
   1.8 +    *ptr = (Uint8) (((float) *ptr) * args->distance_f);
   1.9 +    ptr++;
  1.10     len--;
  1.11   }
  1.12 
  1.13   for (i = 0; i < len; i += sizeof (Uint8) * 2) {
  1.14     /* must adjust the sample so that 0 is the center */
  1.15 -    *(ptr++) = (Uint8) ((Sint8) ((((float) (Sint8) (*ptr - 128)) 
  1.16 +    *ptr = (Uint8) ((Sint8) ((((float) (Sint8) (*ptr - 128)) 
  1.17       * args->left_f) * args->distance_f) + 128);
  1.18 -    *(ptr++) = (Uint8) ((Sint8) ((((float) (Sint8) (*ptr - 128)) 
  1.19 +    ptr++;
  1.20 +    *ptr = (Uint8) ((Sint8) ((((float) (Sint8) (*ptr - 128)) 
  1.21       * args->right_f) * args->distance_f) + 128);
  1.22 +    ptr++;
  1.23   }
  1.24 }
  1.25 
  1.26 @@ -137,9 +140,12 @@
  1.27      * be sure not to overrun the audio buffer...
  1.28      */
  1.29   while (len % sizeof (Uint32) != 0) {
  1.30 -    *(ptr++) = d[l[*ptr]];
  1.31 -    if (args->channels == 2)
  1.32 -      *(ptr++) = d[r[*ptr]];
  1.33 +    *ptr = d[l[*ptr]];
  1.34 +    ptr++;
  1.35 +    if (args->channels > 1) {
  1.36 +      *ptr = d[r[*ptr]];
  1.37 +      ptr++;
  1.38 +    }
  1.39     len -= args->channels;
  1.40   }
  1.41 
  1.42 @@ -173,13 +179,16 @@
  1.43      * 1.0, and are therefore throwaways.
  1.44      */
  1.45   if (len % sizeof (Sint16) != 0) {
  1.46 -    *(ptr++) = (Sint8) (((float) *ptr) * args->distance_f);
  1.47 +    *ptr = (Sint8) (((float) *ptr) * args->distance_f);
  1.48 +    ptr++;
  1.49     len--;
  1.50   }
  1.51 
  1.52   for (i = 0; i < len; i += sizeof (Sint8) * 2) {
  1.53 -    *(ptr++) = (Sint8)((((float) *ptr) * args->left_f) * args->distance_f);
  1.54 -    *(ptr++) = (Sint8)((((float) *ptr) * args->right_f) * args->distance_f);
  1.55 +    *ptr = (Sint8)((((float) *ptr) * args->left_f) * args->distance_f);
  1.56 +    ptr++;
  1.57 +    *ptr = (Sint8)((((float) *ptr) * args->right_f) * args->distance_f);
  1.58 +    ptr++;
  1.59   }
  1.60 }
  1.61 
  1.62 @@ -204,9 +213,12 @@
  1.63 
  1.64 
  1.65   while (len % sizeof (Uint32) != 0) {
  1.66 -    *(ptr++) = d[l[*ptr]];
  1.67 -    if (args->channels > 1)
  1.68 -      *(ptr++) = d[r[*ptr]];
  1.69 +    *ptr = d[l[*ptr]];
  1.70 +    ptr++;
  1.71 +    if (args->channels > 1) {
  1.72 +      *ptr = d[r[*ptr]];
  1.73 +      ptr++;
  1.74 +    }
  1.75     len -= args->channels;
  1.76   }
  1.77 
  1.78 @@ -239,26 +251,16 @@
  1.79   int i;
  1.80 
  1.81   for (i = 0; i < len; i += sizeof (Uint16) * 2) {
  1.82 -#if (SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN)
  1.83 -    Sint16 sampl = (Sint16) (SDL_Swap16(*(ptr+0)) - 32768);
  1.84 -    Sint16 sampr = (Sint16) (SDL_Swap16(*(ptr+1)) - 32768);
  1.85 +    Sint16 sampl = (Sint16) (SDL_SwapLE16(*(ptr+0)) - 32768);
  1.86 +    Sint16 sampr = (Sint16) (SDL_SwapLE16(*(ptr+1)) - 32768);
  1.87     
  1.88     Uint16 swapl = (Uint16) ((Sint16) (((float) sampl * args->left_f)
  1.89                   * args->distance_f) + 32768);
  1.90     Uint16 swapr = (Uint16) ((Sint16) (((float) sampr * args->right_f)
  1.91                   * args->distance_f) + 32768);
  1.92 
  1.93 -    *(ptr++) = (Uint16) SDL_Swap16(swapl);
  1.94 -    *(ptr++) = (Uint16) SDL_Swap16(swapr);
  1.95 -#else
  1.96 -    Sint16 sampl = (Sint16) (*(ptr+0) - 32768);
  1.97 -    Sint16 sampr = (Sint16) (*(ptr+1) - 32768);
  1.98 -
  1.99 -    *(ptr++) = (Uint16) ((Sint16) (((float) sampl * args->left_f) 
  1.100 -                  * args->distance_f) + 32768);
  1.101 -    *(ptr++) = (Uint16) ((Sint16) (((float) sampr * args->right_f) 
  1.102 -                  * args->distance_f) + 32768);
  1.103 -#endif
  1.104 +    *(ptr++) = (Uint16) SDL_SwapLE16(swapl);
  1.105 +    *(ptr++) = (Uint16) SDL_SwapLE16(swapr);
  1.106   }
  1.107 }
  1.108 
  1.109 @@ -270,17 +272,12 @@
  1.110   int i;
  1.111 
  1.112   for (i = 0; i < len; i += sizeof (Sint16) * 2) {
  1.113 -#if (SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN)
  1.114 -    Sint16 swapl = (Sint16) ((((float) SDL_Swap16(*(ptr))) *
  1.115 +    Sint16 swapl = (Sint16) ((((float) SDL_SwapLE16(*(ptr+0))) *
  1.116                   args->left_f) * args->distance_f);
  1.117 -    Sint16 swapr = (Sint16) ((((float) SDL_Swap16(*(ptr+1))) *
  1.118 +    Sint16 swapr = (Sint16) ((((float) SDL_SwapLE16(*(ptr+1))) *
  1.119                   args->right_f) * args->distance_f);
  1.120 -    *(ptr++) = (Sint16) SDL_Swap16(swapl);
  1.121 -    *(ptr++) = (Sint16) SDL_Swap16(swapr);
  1.122 -#else
  1.123 -    *(ptr++) = (Sint16) ((((float) *ptr)*args->left_f)*args->distance_f);
  1.124 -    *(ptr++) = (Sint16) ((((float) *ptr)*args->right_f)*args->distance_f);
  1.125 -#endif
  1.126 +    *(ptr++) = (Sint16) SDL_SwapLE16(swapl);
  1.127 +    *(ptr++) = (Sint16) SDL_SwapLE16(swapr);
  1.128   }
  1.129 }
  1.130 
  1.131 @@ -292,26 +289,16 @@
  1.132   int i;
  1.133 
  1.134   for (i = 0; i < len; i += sizeof (Sint16) * 2) {
  1.135 -#if (SDL_BYTEORDER == SDL_LIL_ENDIAN)
  1.136 -    Sint16 sampl = (Sint16) (SDL_Swap16(*(ptr+0)) - 32768);
  1.137 -    Sint16 sampr = (Sint16) (SDL_Swap16(*(ptr+1)) - 32768);
  1.138 +    Sint16 sampl = (Sint16) (SDL_SwapBE16(*(ptr+0)) - 32768);
  1.139 +    Sint16 sampr = (Sint16) (SDL_SwapBE16(*(ptr+1)) - 32768);
  1.140     
  1.141     Uint16 swapl = (Uint16) ((Sint16) (((float) sampl * args->left_f)
  1.142                   * args->distance_f) + 32768);
  1.143     Uint16 swapr = (Uint16) ((Sint16) (((float) sampr * args->right_f)
  1.144                   * args->distance_f) + 32768);
  1.145 
  1.146 -    *(ptr++) = (Uint16) SDL_Swap16(swapl);
  1.147 -    *(ptr++) = (Uint16) SDL_Swap16(swapr);
  1.148 -#else
  1.149 -    Sint16 sampl = (Sint16) (*(ptr+0) - 32768);
  1.150 -    Sint16 sampr = (Sint16) (*(ptr+1) - 32768);
  1.151 -
  1.152 -    *(ptr++) = (Uint16) ((Sint16) (((float) sampl * args->left_f) 
  1.153 -                  * args->distance_f) + 32768);
  1.154 -    *(ptr++) = (Uint16) ((Sint16) (((float) sampr * args->right_f) 
  1.155 -                  * args->distance_f) + 32768);
  1.156 -#endif
  1.157 +    *(ptr++) = (Uint16) SDL_SwapBE16(swapl);
  1.158 +    *(ptr++) = (Uint16) SDL_SwapBE16(swapr);
  1.159   }
  1.160 }
  1.161 
  1.162 @@ -323,17 +310,12 @@
  1.163   int i;
  1.164 
  1.165   for (i = 0; i < len; i += sizeof (Sint16) * 2) {
  1.166 -#if (SDL_BYTEORDER == SDL_LIL_ENDIAN)
  1.167 -    Sint16 swapl = (Sint16) ((((float) SDL_Swap16(*(ptr))) *
  1.168 +    Sint16 swapl = (Sint16) ((((float) SDL_SwapBE16(*(ptr+0))) *
  1.169                   args->left_f) * args->distance_f);
  1.170 -    Sint16 swapr = (Sint16) ((((float) SDL_Swap16(*(ptr+1))) *
  1.171 +    Sint16 swapr = (Sint16) ((((float) SDL_SwapBE16(*(ptr+1))) *
  1.172                   args->right_f) * args->distance_f);
  1.173 -    *(ptr++) = (Sint16) SDL_Swap16(swapl);
  1.174 -    *(ptr++) = (Sint16) SDL_Swap16(swapr);
  1.175 -#else
  1.176 -    *(ptr++) = (Sint16) ((((float) *ptr)*args->left_f)*args->distance_f);
  1.177 -    *(ptr++) = (Sint16) ((((float) *ptr)*args->right_f)*args->distance_f);
  1.178 -#endif
  1.179 +    *(ptr++) = (Sint16) SDL_SwapBE16(swapl);
  1.180 +    *(ptr++) = (Sint16) SDL_SwapBE16(swapr);
  1.181   }
  1.182 }
  1.183