test/testrendertarget.c
changeset 7639 9406b7dd2f2d
parent 7517 965d57022c01
child 7781 3023b0270c94
   1.1 --- a/test/testrendertarget.c	Mon Aug 12 22:00:21 2013 -0700
   1.2 +++ b/test/testrendertarget.c	Wed Aug 14 23:30:10 2013 -0700
   1.3 @@ -46,7 +46,7 @@
   1.4   /* Load the sprite image */
   1.5   temp = SDL_LoadBMP(file);
   1.6   if (temp == NULL) {
   1.7 -    fprintf(stderr, "Couldn't load %s: %s", file, SDL_GetError());
   1.8 +    SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, "Couldn't load %s: %s", file, SDL_GetError());
   1.9     return NULL;
  1.10   }
  1.11 
  1.12 @@ -77,7 +77,7 @@
  1.13   /* Create textures from the image */
  1.14   texture = SDL_CreateTextureFromSurface(renderer, temp);
  1.15   if (!texture) {
  1.16 -    fprintf(stderr, "Couldn't create texture: %s\n", SDL_GetError());
  1.17 +    SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, "Couldn't create texture: %s\n", SDL_GetError());
  1.18     SDL_FreeSurface(temp);
  1.19     return NULL;
  1.20   }
  1.21 @@ -114,7 +114,7 @@
  1.22     SDL_RenderCopy(s->renderer, A, NULL, NULL);
  1.23     SDL_RenderReadPixels(s->renderer, NULL, SDL_PIXELFORMAT_ARGB8888, &P, sizeof(P));
  1.24 
  1.25 -    printf("Blended pixel: 0x%8.8X\n", P);
  1.26 +    SDL_Log("Blended pixel: 0x%8.8X\n", P);
  1.27 
  1.28     SDL_DestroyTexture(A);
  1.29     SDL_DestroyTexture(B);
  1.30 @@ -218,6 +218,9 @@
  1.31   Uint32 then, now;
  1.32   SDL_bool test_composite = SDL_FALSE;
  1.33 
  1.34 +  /* Enable standard application logging */
  1.35 +  SDL_LogSetPriority(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, SDL_LOG_PRIORITY_INFO);
  1.36 +
  1.37   /* Initialize test framework */
  1.38   state = SDLTest_CommonCreateState(argv, SDL_INIT_VIDEO);
  1.39   if (!state) {
  1.40 @@ -235,8 +238,7 @@
  1.41       }
  1.42     }
  1.43     if (consumed < 0) {
  1.44 -      fprintf(stderr,
  1.45 -          "Usage: %s %s [--composite]\n",
  1.46 +      SDL_Log("Usage: %s %s [--composite]\n",
  1.47           argv[0], SDLTest_CommonUsage(state));
  1.48       quit(1);
  1.49     }
  1.50 @@ -289,7 +291,7 @@
  1.51   now = SDL_GetTicks();
  1.52   if (now > then) {
  1.53     double fps = ((double) frames * 1000) / (now - then);
  1.54 -    printf("%2.2f frames per second\n", fps);
  1.55 +    SDL_Log("%2.2f frames per second\n", fps);
  1.56   }
  1.57 
  1.58   SDL_stack_free(drawstates);