src/SDL_error.c
changeset 9430 92622f92bb8c
parent 8820 0e935d5b193a
child 9619 b94b6d0bff0f
   1.1 --- a/src/SDL_error.c	Tue Mar 24 02:48:16 2015 -0400
   1.2 +++ b/src/SDL_error.c	Tue Mar 24 03:12:35 2015 -0400
   1.3 @@ -120,7 +120,7 @@
   1.4   so that it supports internationalization and thread-safe errors.
   1.5 */
   1.6 static char *
   1.7 -SDL_GetErrorMsg(char *errstr, unsigned int maxlen)
   1.8 +SDL_GetErrorMsg(char *errstr, int maxlen)
   1.9 {
  1.10   SDL_error *error;
  1.11 
  1.12 @@ -163,37 +163,55 @@
  1.13           len =
  1.14             SDL_snprintf(msg, maxlen, tmp,
  1.15                    error->args[argi++].value_i);
  1.16 -          msg += len;
  1.17 -          maxlen -= len;
  1.18 +          if (len > 0) {
  1.19 +            msg += len;
  1.20 +            maxlen -= len;
  1.21 +          }
  1.22           break;
  1.23 +
  1.24         case 'f':
  1.25           len =
  1.26             SDL_snprintf(msg, maxlen, tmp,
  1.27                    error->args[argi++].value_f);
  1.28 -          msg += len;
  1.29 -          maxlen -= len;
  1.30 +          if (len > 0) {
  1.31 +            msg += len;
  1.32 +            maxlen -= len;
  1.33 +          }
  1.34           break;
  1.35 +
  1.36         case 'p':
  1.37           len =
  1.38             SDL_snprintf(msg, maxlen, tmp,
  1.39                    error->args[argi++].value_ptr);
  1.40 -          msg += len;
  1.41 -          maxlen -= len;
  1.42 +          if (len > 0) {
  1.43 +            msg += len;
  1.44 +            maxlen -= len;
  1.45 +          }
  1.46           break;
  1.47 +
  1.48         case 's':
  1.49           len =
  1.50             SDL_snprintf(msg, maxlen, tmp,
  1.51                    SDL_LookupString(error->args[argi++].
  1.52                            buf));
  1.53 -          msg += len;
  1.54 -          maxlen -= len;
  1.55 +          if (len > 0) {
  1.56 +            msg += len;
  1.57 +            maxlen -= len;
  1.58 +          }
  1.59           break;
  1.60 +
  1.61         }
  1.62       } else {
  1.63         *msg++ = *fmt++;
  1.64         maxlen -= 1;
  1.65       }
  1.66     }
  1.67 +
  1.68 +    /* slide back if we've overshot the end of our buffer. */
  1.69 +    if (maxlen < 0) {
  1.70 +      msg -= (-maxlen) + 1;
  1.71 +    }
  1.72 +
  1.73     *msg = 0;        /* NULL terminate the string */
  1.74   }
  1.75   return (errstr);