test/testtimer.c
branchSDL-1.3
changeset 1662 782fd950bd46
parent 1659 14717b52abc0
child 1668 4da1ee79c9af
   1.1 --- a/test/testtimer.c	Sun May 21 17:27:13 2006 +0000
   1.2 +++ b/test/testtimer.c	Sun May 28 13:04:16 2006 +0000
   1.3 @@ -12,76 +12,79 @@
   1.4 
   1.5 static int ticks = 0;
   1.6 
   1.7 -static Uint32 SDLCALL ticktock(Uint32 interval)
   1.8 +static Uint32 SDLCALL
   1.9 +ticktock (Uint32 interval)
  1.10 {
  1.11 -	++ticks;
  1.12 -	return(interval);
  1.13 +  ++ticks;
  1.14 +  return (interval);
  1.15 }
  1.16 
  1.17 -static Uint32 SDLCALL callback(Uint32 interval, void *param)
  1.18 +static Uint32 SDLCALL
  1.19 +callback (Uint32 interval, void *param)
  1.20 {
  1.21 - printf("Timer %d : param = %d\n", interval, (int)(uintptr_t)param);
  1.22 - return interval;
  1.23 +  printf ("Timer %d : param = %d\n", interval, (int) (uintptr_t) param);
  1.24 +  return interval;
  1.25 }
  1.26 
  1.27 -int main(int argc, char *argv[])
  1.28 +int
  1.29 +main (int argc, char *argv[])
  1.30 {
  1.31 -	int desired;
  1.32 -	SDL_TimerID t1, t2, t3;
  1.33 +  int desired;
  1.34 +  SDL_TimerID t1, t2, t3;
  1.35 
  1.36 -	if ( SDL_Init(SDL_INIT_TIMER) < 0 ) {
  1.37 -		fprintf(stderr, "Couldn't initialize SDL: %s\n", SDL_GetError());
  1.38 -		return(1);
  1.39 -	}
  1.40 +  if (SDL_Init (SDL_INIT_TIMER) < 0) {
  1.41 +    fprintf (stderr, "Couldn't initialize SDL: %s\n", SDL_GetError ());
  1.42 +    return (1);
  1.43 +  }
  1.44 
  1.45 -	/* Start the timer */
  1.46 -	desired = 0;
  1.47 -	if ( argv[1] ) {
  1.48 -		desired = atoi(argv[1]);
  1.49 -	}
  1.50 -	if ( desired == 0 ) {
  1.51 -		desired = DEFAULT_RESOLUTION;
  1.52 -	}
  1.53 -	SDL_SetTimer(desired, ticktock);
  1.54 +  /* Start the timer */
  1.55 +  desired = 0;
  1.56 +  if (argv[1]) {
  1.57 +    desired = atoi (argv[1]);
  1.58 +  }
  1.59 +  if (desired == 0) {
  1.60 +    desired = DEFAULT_RESOLUTION;
  1.61 +  }
  1.62 +  SDL_SetTimer (desired, ticktock);
  1.63 
  1.64 -	/* Wait 10 seconds */
  1.65 -	printf("Waiting 10 seconds\n");
  1.66 -	SDL_Delay(10*1000);
  1.67 +  /* Wait 10 seconds */
  1.68 +  printf ("Waiting 10 seconds\n");
  1.69 +  SDL_Delay (10 * 1000);
  1.70 
  1.71 -	/* Stop the timer */
  1.72 -	SDL_SetTimer(0, NULL);
  1.73 +  /* Stop the timer */
  1.74 +  SDL_SetTimer (0, NULL);
  1.75 
  1.76 -	/* Print the results */
  1.77 -	if ( ticks ) {
  1.78 -		fprintf(stderr,
  1.79 -		"Timer resolution: desired = %d ms, actual = %f ms\n",
  1.80 -					desired, (double)(10*1000)/ticks);
  1.81 -	}
  1.82 -	
  1.83 -	/* Test multiple timers */
  1.84 -	printf("Testing multiple timers...\n");
  1.85 -	t1 = SDL_AddTimer(100, callback, (void*)1);
  1.86 -	if(!t1)
  1.87 -	 fprintf(stderr,"Could not create timer 1: %s\n", SDL_GetError());
  1.88 -	t2 = SDL_AddTimer(50, callback, (void*)2);
  1.89 -	if(!t2)
  1.90 -	 fprintf(stderr,"Could not create timer 2: %s\n", SDL_GetError());
  1.91 -	t3 = SDL_AddTimer(233, callback, (void*)3);
  1.92 -	if(!t3)
  1.93 -	 fprintf(stderr,"Could not create timer 3: %s\n", SDL_GetError());
  1.94 -	
  1.95 -	/* Wait 10 seconds */
  1.96 -	printf("Waiting 10 seconds\n");
  1.97 -	SDL_Delay(10*1000);
  1.98 +  /* Print the results */
  1.99 +  if (ticks) {
  1.100 +    fprintf (stderr,
  1.101 +         "Timer resolution: desired = %d ms, actual = %f ms\n",
  1.102 +         desired, (double) (10 * 1000) / ticks);
  1.103 +  }
  1.104 
  1.105 -	printf("Removing timer 1 and waiting 5 more seconds\n");
  1.106 -	SDL_RemoveTimer(t1);
  1.107 +  /* Test multiple timers */
  1.108 +  printf ("Testing multiple timers...\n");
  1.109 +  t1 = SDL_AddTimer (100, callback, (void *) 1);
  1.110 +  if (!t1)
  1.111 +    fprintf (stderr, "Could not create timer 1: %s\n", SDL_GetError ());
  1.112 +  t2 = SDL_AddTimer (50, callback, (void *) 2);
  1.113 +  if (!t2)
  1.114 +    fprintf (stderr, "Could not create timer 2: %s\n", SDL_GetError ());
  1.115 +  t3 = SDL_AddTimer (233, callback, (void *) 3);
  1.116 +  if (!t3)
  1.117 +    fprintf (stderr, "Could not create timer 3: %s\n", SDL_GetError ());
  1.118 
  1.119 -	SDL_Delay(5*1000);
  1.120 +  /* Wait 10 seconds */
  1.121 +  printf ("Waiting 10 seconds\n");
  1.122 +  SDL_Delay (10 * 1000);
  1.123 
  1.124 -	SDL_RemoveTimer(t2);
  1.125 -	SDL_RemoveTimer(t3);
  1.126 +  printf ("Removing timer 1 and waiting 5 more seconds\n");
  1.127 +  SDL_RemoveTimer (t1);
  1.128 
  1.129 -	SDL_Quit();
  1.130 -	return(0);
  1.131 +  SDL_Delay (5 * 1000);
  1.132 +
  1.133 +  SDL_RemoveTimer (t2);
  1.134 +  SDL_RemoveTimer (t3);
  1.135 +
  1.136 +  SDL_Quit ();
  1.137 +  return (0);
  1.138 }