src/SDL_internal.h
changeset 10925 4de9d54bbc87
parent 10737 3406a0f8b041
child 11726 27d08f1aab80
   1.1 --- a/src/SDL_internal.h	Wed Mar 01 15:05:54 2017 -0800
   1.2 +++ b/src/SDL_internal.h	Thu Mar 02 13:33:04 2017 -0500
   1.3 @@ -29,7 +29,7 @@
   1.4 /* This is for a variable-length array at the end of a struct:
   1.5   struct x { int y; char z[SDL_VARIABLE_LENGTH_ARRAY]; };
   1.6   Use this because GCC 2 needs different magic than other compilers. */
   1.7 -#if (defined(__GNUC__) && (__GNUC__ <= 2))
   1.8 +#if (defined(__GNUC__) && (__GNUC__ <= 2)) || defined(__CC_ARM)
   1.9 #define SDL_VARIABLE_LENGTH_ARRAY 1
  1.10 #else
  1.11 #define SDL_VARIABLE_LENGTH_ARRAY