test/testblitspeed.c
branchSDL-1.3
changeset 1668 4da1ee79c9af
parent 1662 782fd950bd46
   1.1 --- a/test/testblitspeed.c	Mon May 29 03:53:21 2006 +0000
   1.2 +++ b/test/testblitspeed.c	Mon May 29 04:04:35 2006 +0000
   1.3 @@ -16,32 +16,32 @@
   1.4 
   1.5 
   1.6 static int
   1.7 -percent (int val, int total)
   1.8 +percent(int val, int total)
   1.9 {
  1.10   return ((int) ((((float) val) / ((float) total)) * 100.0f));
  1.11 }
  1.12 
  1.13 static int
  1.14 -randRange (int lo, int hi)
  1.15 +randRange(int lo, int hi)
  1.16 {
  1.17 -  return (lo + (int) (((double) hi) * rand () / (RAND_MAX + 1.0)));
  1.18 +  return (lo + (int) (((double) hi) * rand() / (RAND_MAX + 1.0)));
  1.19 }
  1.20 
  1.21 static void
  1.22 -copy_trunc_str (char *str, size_t strsize, const char *flagstr)
  1.23 +copy_trunc_str(char *str, size_t strsize, const char *flagstr)
  1.24 {
  1.25 -  if ((strlen (str) + strlen (flagstr)) >= (strsize - 1))
  1.26 -    strcpy (str + (strsize - 5), " ...");
  1.27 +  if ((strlen(str) + strlen(flagstr)) >= (strsize - 1))
  1.28 +    strcpy(str + (strsize - 5), " ...");
  1.29   else
  1.30 -    strcat (str, flagstr);
  1.31 +    strcat(str, flagstr);
  1.32 }
  1.33 
  1.34 static void
  1.35 -__append_sdl_surface_flag (SDL_Surface * _surface, char *str,
  1.36 -              size_t strsize, Uint32 flag, const char *flagstr)
  1.37 +__append_sdl_surface_flag(SDL_Surface * _surface, char *str,
  1.38 +             size_t strsize, Uint32 flag, const char *flagstr)
  1.39 {
  1.40   if (_surface->flags & flag)
  1.41 -    copy_trunc_str (str, strsize, flagstr);
  1.42 +    copy_trunc_str(str, strsize, flagstr);
  1.43 }
  1.44 
  1.45 
  1.46 @@ -49,106 +49,106 @@
  1.47 #define print_tf_state(str, val) printf("%s: {%s}\n", str, (val) ? "true" : "false" )
  1.48 
  1.49 static void
  1.50 -output_videoinfo_details (void)
  1.51 +output_videoinfo_details(void)
  1.52 {
  1.53 -  const SDL_VideoInfo *info = SDL_GetVideoInfo ();
  1.54 -  printf ("SDL_GetVideoInfo():\n");
  1.55 +  const SDL_VideoInfo *info = SDL_GetVideoInfo();
  1.56 +  printf("SDL_GetVideoInfo():\n");
  1.57   if (info == NULL)
  1.58 -    printf (" (null.)\n");
  1.59 +    printf(" (null.)\n");
  1.60   else {
  1.61 -    print_tf_state (" hardware surface available", info->hw_available);
  1.62 -    print_tf_state (" window manager available", info->wm_available);
  1.63 -    print_tf_state (" accelerated hardware->hardware blits",
  1.64 -            info->blit_hw);
  1.65 -    print_tf_state (" accelerated hardware->hardware colorkey blits",
  1.66 -            info->blit_hw_CC);
  1.67 -    print_tf_state (" accelerated hardware->hardware alpha blits",
  1.68 -            info->blit_hw_A);
  1.69 -    print_tf_state (" accelerated software->hardware blits",
  1.70 -            info->blit_sw);
  1.71 -    print_tf_state (" accelerated software->hardware colorkey blits",
  1.72 -            info->blit_sw_CC);
  1.73 -    print_tf_state (" accelerated software->hardware alpha blits",
  1.74 -            info->blit_sw_A);
  1.75 -    print_tf_state (" accelerated color fills", info->blit_fill);
  1.76 -    printf (" video memory: (%d)\n", info->video_mem);
  1.77 +    print_tf_state(" hardware surface available", info->hw_available);
  1.78 +    print_tf_state(" window manager available", info->wm_available);
  1.79 +    print_tf_state(" accelerated hardware->hardware blits",
  1.80 +            info->blit_hw);
  1.81 +    print_tf_state(" accelerated hardware->hardware colorkey blits",
  1.82 +            info->blit_hw_CC);
  1.83 +    print_tf_state(" accelerated hardware->hardware alpha blits",
  1.84 +            info->blit_hw_A);
  1.85 +    print_tf_state(" accelerated software->hardware blits",
  1.86 +            info->blit_sw);
  1.87 +    print_tf_state(" accelerated software->hardware colorkey blits",
  1.88 +            info->blit_sw_CC);
  1.89 +    print_tf_state(" accelerated software->hardware alpha blits",
  1.90 +            info->blit_sw_A);
  1.91 +    print_tf_state(" accelerated color fills", info->blit_fill);
  1.92 +    printf(" video memory: (%d)\n", info->video_mem);
  1.93   }
  1.94 
  1.95 -  printf ("\n");
  1.96 +  printf("\n");
  1.97 }
  1.98 
  1.99 static void
  1.100 -output_surface_details (const char *name, SDL_Surface * surface)
  1.101 +output_surface_details(const char *name, SDL_Surface * surface)
  1.102 {
  1.103 -  printf ("Details for %s:\n", name);
  1.104 +  printf("Details for %s:\n", name);
  1.105 
  1.106   if (surface == NULL) {
  1.107 -    printf ("-WARNING- You've got a NULL surface!");
  1.108 +    printf("-WARNING- You've got a NULL surface!");
  1.109   } else {
  1.110     char f[256];
  1.111 -    printf (" width   : %d\n", surface->w);
  1.112 -    printf (" height   : %d\n", surface->h);
  1.113 -    printf (" depth   : %d bits per pixel\n",
  1.114 -        surface->format->BitsPerPixel);
  1.115 -    printf (" pitch   : %d\n", (int) surface->pitch);
  1.116 -    printf (" alpha   : %d\n", (int) surface->format->alpha);
  1.117 -    printf (" colorkey  : 0x%X\n",
  1.118 -        (unsigned int) surface->format->colorkey);
  1.119 +    printf(" width   : %d\n", surface->w);
  1.120 +    printf(" height   : %d\n", surface->h);
  1.121 +    printf(" depth   : %d bits per pixel\n",
  1.122 +        surface->format->BitsPerPixel);
  1.123 +    printf(" pitch   : %d\n", (int) surface->pitch);
  1.124 +    printf(" alpha   : %d\n", (int) surface->format->alpha);
  1.125 +    printf(" colorkey  : 0x%X\n",
  1.126 +        (unsigned int) surface->format->colorkey);
  1.127 
  1.128 -    printf (" red bits  : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
  1.129 -        (int) surface->format->Rmask,
  1.130 -        (int) surface->format->Rshift, (int) surface->format->Rloss);
  1.131 -    printf (" green bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
  1.132 -        (int) surface->format->Gmask,
  1.133 -        (int) surface->format->Gshift, (int) surface->format->Gloss);
  1.134 -    printf (" blue bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
  1.135 -        (int) surface->format->Bmask,
  1.136 -        (int) surface->format->Bshift, (int) surface->format->Bloss);
  1.137 -    printf (" alpha bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
  1.138 -        (int) surface->format->Amask,
  1.139 -        (int) surface->format->Ashift, (int) surface->format->Aloss);
  1.140 +    printf(" red bits  : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
  1.141 +        (int) surface->format->Rmask,
  1.142 +        (int) surface->format->Rshift, (int) surface->format->Rloss);
  1.143 +    printf(" green bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
  1.144 +        (int) surface->format->Gmask,
  1.145 +        (int) surface->format->Gshift, (int) surface->format->Gloss);
  1.146 +    printf(" blue bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
  1.147 +        (int) surface->format->Bmask,
  1.148 +        (int) surface->format->Bshift, (int) surface->format->Bloss);
  1.149 +    printf(" alpha bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
  1.150 +        (int) surface->format->Amask,
  1.151 +        (int) surface->format->Ashift, (int) surface->format->Aloss);
  1.152 
  1.153     f[0] = '\0';
  1.154 
  1.155     /*append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof (f), SDL_SWSURFACE); */
  1.156     if ((surface->flags & SDL_HWSURFACE) == 0)
  1.157 -      copy_trunc_str (f, sizeof (f), " SDL_SWSURFACE");
  1.158 +      copy_trunc_str(f, sizeof(f), " SDL_SWSURFACE");
  1.159 
  1.160 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_HWSURFACE);
  1.161 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_ASYNCBLIT);
  1.162 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_ANYFORMAT);
  1.163 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_HWPALETTE);
  1.164 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_DOUBLEBUF);
  1.165 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_FULLSCREEN);
  1.166 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_OPENGL);
  1.167 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_RESIZABLE);
  1.168 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_NOFRAME);
  1.169 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_HWACCEL);
  1.170 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_SRCCOLORKEY);
  1.171 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_RLEACCELOK);
  1.172 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_RLEACCEL);
  1.173 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_SRCALPHA);
  1.174 -    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_PREALLOC);
  1.175 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_HWSURFACE);
  1.176 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_ASYNCBLIT);
  1.177 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_ANYFORMAT);
  1.178 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_HWPALETTE);
  1.179 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_DOUBLEBUF);
  1.180 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_FULLSCREEN);
  1.181 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_OPENGL);
  1.182 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_RESIZABLE);
  1.183 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_NOFRAME);
  1.184 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_HWACCEL);
  1.185 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_SRCCOLORKEY);
  1.186 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_RLEACCELOK);
  1.187 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_RLEACCEL);
  1.188 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_SRCALPHA);
  1.189 +    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_PREALLOC);
  1.190 
  1.191     if (f[0] == '\0')
  1.192 -      strcpy (f, " (none)");
  1.193 +      strcpy(f, " (none)");
  1.194 
  1.195 -    printf (" flags   :%s\n", f);
  1.196 +    printf(" flags   :%s\n", f);
  1.197   }
  1.198 
  1.199 -  printf ("\n");
  1.200 +  printf("\n");
  1.201 }
  1.202 
  1.203 static void
  1.204 -output_details (void)
  1.205 +output_details(void)
  1.206 {
  1.207 -  output_videoinfo_details ();
  1.208 -  output_surface_details ("Source Surface", src);
  1.209 -  output_surface_details ("Destination Surface", dest);
  1.210 +  output_videoinfo_details();
  1.211 +  output_surface_details("Source Surface", src);
  1.212 +  output_surface_details("Destination Surface", dest);
  1.213 }
  1.214 
  1.215 static Uint32
  1.216 -blit (SDL_Surface * dst, SDL_Surface * src, int x, int y)
  1.217 +blit(SDL_Surface * dst, SDL_Surface * src, int x, int y)
  1.218 {
  1.219   Uint32 start = 0;
  1.220   SDL_Rect srcRect;
  1.221 @@ -161,38 +161,38 @@
  1.222   dstRect.w = srcRect.w = src->w;   /* SDL will clip as appropriate. */
  1.223   dstRect.h = srcRect.h = src->h;
  1.224 
  1.225 -  start = SDL_GetTicks ();
  1.226 -  SDL_BlitSurface (src, &srcRect, dst, &dstRect);
  1.227 -  return (SDL_GetTicks () - start);
  1.228 +  start = SDL_GetTicks();
  1.229 +  SDL_BlitSurface(src, &srcRect, dst, &dstRect);
  1.230 +  return (SDL_GetTicks() - start);
  1.231 }
  1.232 
  1.233 static void
  1.234 -blitCentered (SDL_Surface * dst, SDL_Surface * src)
  1.235 +blitCentered(SDL_Surface * dst, SDL_Surface * src)
  1.236 {
  1.237   int x = (dst->w - src->w) / 2;
  1.238   int y = (dst->h - src->h) / 2;
  1.239 -  blit (dst, src, x, y);
  1.240 +  blit(dst, src, x, y);
  1.241 }
  1.242 
  1.243 static int
  1.244 -atoi_hex (const char *str)
  1.245 +atoi_hex(const char *str)
  1.246 {
  1.247   if (str == NULL)
  1.248     return 0;
  1.249 
  1.250 -  if (strlen (str) > 2) {
  1.251 +  if (strlen(str) > 2) {
  1.252     int retval = 0;
  1.253     if ((str[0] == '0') && (str[1] == 'x'))
  1.254 -      sscanf (str + 2, "%X", &retval);
  1.255 +      sscanf(str + 2, "%X", &retval);
  1.256     return (retval);
  1.257   }
  1.258 
  1.259 -  return (atoi (str));
  1.260 +  return (atoi(str));
  1.261 }
  1.262 
  1.263 
  1.264 static int
  1.265 -setup_test (int argc, char **argv)
  1.266 +setup_test(int argc, char **argv)
  1.267 {
  1.268   const char *dumpfile = NULL;
  1.269   SDL_Surface *bmp = NULL;
  1.270 @@ -224,60 +224,60 @@
  1.271   for (i = 1; i < argc; i++) {
  1.272     const char *arg = argv[i];
  1.273 
  1.274 -    if (strcmp (arg, "--dstbpp") == 0)
  1.275 -      dstbpp = atoi (argv[++i]);
  1.276 -    else if (strcmp (arg, "--dstrmask") == 0)
  1.277 -      dstrmask = atoi_hex (argv[++i]);
  1.278 -    else if (strcmp (arg, "--dstgmask") == 0)
  1.279 -      dstgmask = atoi_hex (argv[++i]);
  1.280 -    else if (strcmp (arg, "--dstbmask") == 0)
  1.281 -      dstbmask = atoi_hex (argv[++i]);
  1.282 -    else if (strcmp (arg, "--dstamask") == 0)
  1.283 -      dstamask = atoi_hex (argv[++i]);
  1.284 -    else if (strcmp (arg, "--dstwidth") == 0)
  1.285 -      dstw = atoi (argv[++i]);
  1.286 -    else if (strcmp (arg, "--dstheight") == 0)
  1.287 -      dsth = atoi (argv[++i]);
  1.288 -    else if (strcmp (arg, "--dsthwsurface") == 0)
  1.289 +    if (strcmp(arg, "--dstbpp") == 0)
  1.290 +      dstbpp = atoi(argv[++i]);
  1.291 +    else if (strcmp(arg, "--dstrmask") == 0)
  1.292 +      dstrmask = atoi_hex(argv[++i]);
  1.293 +    else if (strcmp(arg, "--dstgmask") == 0)
  1.294 +      dstgmask = atoi_hex(argv[++i]);
  1.295 +    else if (strcmp(arg, "--dstbmask") == 0)
  1.296 +      dstbmask = atoi_hex(argv[++i]);
  1.297 +    else if (strcmp(arg, "--dstamask") == 0)
  1.298 +      dstamask = atoi_hex(argv[++i]);
  1.299 +    else if (strcmp(arg, "--dstwidth") == 0)
  1.300 +      dstw = atoi(argv[++i]);
  1.301 +    else if (strcmp(arg, "--dstheight") == 0)
  1.302 +      dsth = atoi(argv[++i]);
  1.303 +    else if (strcmp(arg, "--dsthwsurface") == 0)
  1.304       dstflags |= SDL_HWSURFACE;
  1.305 -    else if (strcmp (arg, "--srcbpp") == 0)
  1.306 -      srcbpp = atoi (argv[++i]);
  1.307 -    else if (strcmp (arg, "--srcrmask") == 0)
  1.308 -      srcrmask = atoi_hex (argv[++i]);
  1.309 -    else if (strcmp (arg, "--srcgmask") == 0)
  1.310 -      srcgmask = atoi_hex (argv[++i]);
  1.311 -    else if (strcmp (arg, "--srcbmask") == 0)
  1.312 -      srcbmask = atoi_hex (argv[++i]);
  1.313 -    else if (strcmp (arg, "--srcamask") == 0)
  1.314 -      srcamask = atoi_hex (argv[++i]);
  1.315 -    else if (strcmp (arg, "--srcwidth") == 0)
  1.316 -      srcw = atoi (argv[++i]);
  1.317 -    else if (strcmp (arg, "--srcheight") == 0)
  1.318 -      srch = atoi (argv[++i]);
  1.319 -    else if (strcmp (arg, "--srchwsurface") == 0)
  1.320 +    else if (strcmp(arg, "--srcbpp") == 0)
  1.321 +      srcbpp = atoi(argv[++i]);
  1.322 +    else if (strcmp(arg, "--srcrmask") == 0)
  1.323 +      srcrmask = atoi_hex(argv[++i]);
  1.324 +    else if (strcmp(arg, "--srcgmask") == 0)
  1.325 +      srcgmask = atoi_hex(argv[++i]);
  1.326 +    else if (strcmp(arg, "--srcbmask") == 0)
  1.327 +      srcbmask = atoi_hex(argv[++i]);
  1.328 +    else if (strcmp(arg, "--srcamask") == 0)
  1.329 +      srcamask = atoi_hex(argv[++i]);
  1.330 +    else if (strcmp(arg, "--srcwidth") == 0)
  1.331 +      srcw = atoi(argv[++i]);
  1.332 +    else if (strcmp(arg, "--srcheight") == 0)
  1.333 +      srch = atoi(argv[++i]);
  1.334 +    else if (strcmp(arg, "--srchwsurface") == 0)
  1.335       srcflags |= SDL_HWSURFACE;
  1.336 -    else if (strcmp (arg, "--seconds") == 0)
  1.337 -      testSeconds = atoi (argv[++i]);
  1.338 -    else if (strcmp (arg, "--screen") == 0)
  1.339 +    else if (strcmp(arg, "--seconds") == 0)
  1.340 +      testSeconds = atoi(argv[++i]);
  1.341 +    else if (strcmp(arg, "--screen") == 0)
  1.342       screenSurface = 1;
  1.343 -    else if (strcmp (arg, "--dumpfile") == 0)
  1.344 +    else if (strcmp(arg, "--dumpfile") == 0)
  1.345       dumpfile = argv[++i];
  1.346     /* !!! FIXME: set colorkey. */
  1.347     else if (0) {      /* !!! FIXME: we handle some commandlines elsewhere now */
  1.348 -      fprintf (stderr, "Unknown commandline option: %s\n", arg);
  1.349 +      fprintf(stderr, "Unknown commandline option: %s\n", arg);
  1.350       return (0);
  1.351     }
  1.352   }
  1.353 
  1.354 -  if (SDL_Init (SDL_INIT_VIDEO) == -1) {
  1.355 -    fprintf (stderr, "SDL_Init failed: %s\n", SDL_GetError ());
  1.356 +  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) == -1) {
  1.357 +    fprintf(stderr, "SDL_Init failed: %s\n", SDL_GetError());
  1.358     return (0);
  1.359   }
  1.360 
  1.361 -  bmp = SDL_LoadBMP ("sample.bmp");
  1.362 +  bmp = SDL_LoadBMP("sample.bmp");
  1.363   if (bmp == NULL) {
  1.364 -    fprintf (stderr, "SDL_LoadBMP failed: %s\n", SDL_GetError ());
  1.365 -    SDL_Quit ();
  1.366 +    fprintf(stderr, "SDL_LoadBMP failed: %s\n", SDL_GetError());
  1.367 +    SDL_Quit();
  1.368     return (0);
  1.369   }
  1.370 
  1.371 @@ -287,25 +287,23 @@
  1.372     srcflags |= SDL_SWSURFACE;
  1.373 
  1.374   if (screenSurface)
  1.375 -    dest = SDL_SetVideoMode (dstw, dsth, dstbpp, dstflags);
  1.376 +    dest = SDL_SetVideoMode(dstw, dsth, dstbpp, dstflags);
  1.377   else {
  1.378 -    dest = SDL_CreateRGBSurface (dstflags, dstw, dsth, dstbpp,
  1.379 -                   dstrmask, dstgmask, dstbmask, dstamask);
  1.380 +    dest = SDL_CreateRGBSurface(dstflags, dstw, dsth, dstbpp,
  1.381 +                  dstrmask, dstgmask, dstbmask, dstamask);
  1.382   }
  1.383 
  1.384   if (dest == NULL) {
  1.385 -    fprintf (stderr, "dest surface creation failed: %s\n",
  1.386 -         SDL_GetError ());
  1.387 -    SDL_Quit ();
  1.388 +    fprintf(stderr, "dest surface creation failed: %s\n", SDL_GetError());
  1.389 +    SDL_Quit();
  1.390     return (0);
  1.391   }
  1.392 
  1.393 -  src = SDL_CreateRGBSurface (srcflags, srcw, srch, srcbpp,
  1.394 -                srcrmask, srcgmask, srcbmask, srcamask);
  1.395 +  src = SDL_CreateRGBSurface(srcflags, srcw, srch, srcbpp,
  1.396 +                srcrmask, srcgmask, srcbmask, srcamask);
  1.397   if (src == NULL) {
  1.398 -    fprintf (stderr, "src surface creation failed: %s\n",
  1.399 -         SDL_GetError ());
  1.400 -    SDL_Quit ();
  1.401 +    fprintf(stderr, "src surface creation failed: %s\n", SDL_GetError());
  1.402 +    SDL_Quit();
  1.403     return (0);
  1.404   }
  1.405 
  1.406 @@ -320,54 +318,54 @@
  1.407   for (i = 1; i < argc; i++) {
  1.408     const char *arg = argv[i];
  1.409 
  1.410 -    if (strcmp (arg, "--srcalpha") == 0)
  1.411 -      srcalpha = atoi (argv[++i]);
  1.412 -    else if (strcmp (arg, "--dstalpha") == 0)
  1.413 -      dstalpha = atoi (argv[++i]);
  1.414 -    else if (strcmp (arg, "--srcsrcalpha") == 0)
  1.415 +    if (strcmp(arg, "--srcalpha") == 0)
  1.416 +      srcalpha = atoi(argv[++i]);
  1.417 +    else if (strcmp(arg, "--dstalpha") == 0)
  1.418 +      dstalpha = atoi(argv[++i]);
  1.419 +    else if (strcmp(arg, "--srcsrcalpha") == 0)
  1.420       srcalphaflags |= SDL_SRCALPHA;
  1.421 -    else if (strcmp (arg, "--srcnosrcalpha") == 0)
  1.422 +    else if (strcmp(arg, "--srcnosrcalpha") == 0)
  1.423       srcalphaflags &= ~SDL_SRCALPHA;
  1.424 -    else if (strcmp (arg, "--srcrleaccel") == 0)
  1.425 +    else if (strcmp(arg, "--srcrleaccel") == 0)
  1.426       srcalphaflags |= SDL_RLEACCEL;
  1.427 -    else if (strcmp (arg, "--srcnorleaccel") == 0)
  1.428 +    else if (strcmp(arg, "--srcnorleaccel") == 0)
  1.429       srcalphaflags &= ~SDL_RLEACCEL;
  1.430 -    else if (strcmp (arg, "--dstsrcalpha") == 0)
  1.431 +    else if (strcmp(arg, "--dstsrcalpha") == 0)
  1.432       dstalphaflags |= SDL_SRCALPHA;
  1.433 -    else if (strcmp (arg, "--dstnosrcalpha") == 0)
  1.434 +    else if (strcmp(arg, "--dstnosrcalpha") == 0)
  1.435       dstalphaflags &= ~SDL_SRCALPHA;
  1.436 -    else if (strcmp (arg, "--dstrleaccel") == 0)
  1.437 +    else if (strcmp(arg, "--dstrleaccel") == 0)
  1.438       dstalphaflags |= SDL_RLEACCEL;
  1.439 -    else if (strcmp (arg, "--dstnorleaccel") == 0)
  1.440 +    else if (strcmp(arg, "--dstnorleaccel") == 0)
  1.441       dstalphaflags &= ~SDL_RLEACCEL;
  1.442   }
  1.443   if ((dstalphaflags != origdstalphaflags)
  1.444     || (dstalpha != dest->format->alpha))
  1.445 -    SDL_SetAlpha (dest, dstalphaflags, (Uint8) dstalpha);
  1.446 +    SDL_SetAlpha(dest, dstalphaflags, (Uint8) dstalpha);
  1.447   if ((srcalphaflags != origsrcalphaflags)
  1.448     || (srcalpha != src->format->alpha))
  1.449 -    SDL_SetAlpha (src, srcalphaflags, (Uint8) srcalpha);
  1.450 +    SDL_SetAlpha(src, srcalphaflags, (Uint8) srcalpha);
  1.451 
  1.452   /* set some sane defaults so we can see if the blit code is broken... */
  1.453 -  SDL_FillRect (dest, NULL, SDL_MapRGB (dest->format, 0, 0, 0));
  1.454 -  SDL_FillRect (src, NULL, SDL_MapRGB (src->format, 0, 0, 0));
  1.455 +  SDL_FillRect(dest, NULL, SDL_MapRGB(dest->format, 0, 0, 0));
  1.456 +  SDL_FillRect(src, NULL, SDL_MapRGB(src->format, 0, 0, 0));
  1.457 
  1.458 -  blitCentered (src, bmp);
  1.459 -  SDL_FreeSurface (bmp);
  1.460 +  blitCentered(src, bmp);
  1.461 +  SDL_FreeSurface(bmp);
  1.462 
  1.463   if (dumpfile)
  1.464 -    SDL_SaveBMP (src, dumpfile);  /* make sure initial convert is sane. */
  1.465 +    SDL_SaveBMP(src, dumpfile);   /* make sure initial convert is sane. */
  1.466 
  1.467 -  output_details ();
  1.468 +  output_details();
  1.469 
  1.470   return (1);
  1.471 }
  1.472 
  1.473 
  1.474 static void
  1.475 -test_blit_speed (void)
  1.476 +test_blit_speed(void)
  1.477 {
  1.478 -  Uint32 clearColor = SDL_MapRGB (dest->format, 0, 0, 0);
  1.479 +  Uint32 clearColor = SDL_MapRGB(dest->format, 0, 0, 0);
  1.480   Uint32 iterations = 0;
  1.481   Uint32 elasped = 0;
  1.482   Uint32 end = 0;
  1.483 @@ -376,49 +374,49 @@
  1.484   int testms = testSeconds * 1000;
  1.485   int wmax = (dest->w - src->w);
  1.486   int hmax = (dest->h - src->h);
  1.487 -  int isScreen = (SDL_GetVideoSurface () == dest);
  1.488 +  int isScreen = (SDL_GetVideoSurface() == dest);
  1.489   SDL_Event event;
  1.490 
  1.491 -  printf ("Testing blit speed for %d seconds...\n", testSeconds);
  1.492 +  printf("Testing blit speed for %d seconds...\n", testSeconds);
  1.493 
  1.494 -  now = SDL_GetTicks ();
  1.495 +  now = SDL_GetTicks();
  1.496   end = now + testms;
  1.497 
  1.498   do {
  1.499     /* pump the event queue occasionally to keep OS happy... */
  1.500     if (now - last > 1000) {
  1.501       last = now;
  1.502 -      while (SDL_PollEvent (&event)) {  /* no-op. */
  1.503 +      while (SDL_PollEvent(&event)) {   /* no-op. */
  1.504       }
  1.505     }
  1.506 
  1.507     iterations++;
  1.508 -    elasped += blit (dest, src, randRange (0, wmax), randRange (0, hmax));
  1.509 +    elasped += blit(dest, src, randRange(0, wmax), randRange(0, hmax));
  1.510     if (isScreen) {
  1.511 -      SDL_Flip (dest);  /* show it! */
  1.512 -      SDL_FillRect (dest, NULL, clearColor);   /* blank it for next time! */
  1.513 +      SDL_Flip(dest);   /* show it! */
  1.514 +      SDL_FillRect(dest, NULL, clearColor);    /* blank it for next time! */
  1.515     }
  1.516 
  1.517 -    now = SDL_GetTicks ();
  1.518 +    now = SDL_GetTicks();
  1.519   }
  1.520   while (now < end);
  1.521 
  1.522 -  printf ("Non-blitting crap accounted for %d percent of this run.\n",
  1.523 -      percent (testms - elasped, testms));
  1.524 +  printf("Non-blitting crap accounted for %d percent of this run.\n",
  1.525 +      percent(testms - elasped, testms));
  1.526 
  1.527 -  printf ("%d blits took %d ms (%d fps).\n",
  1.528 -      (int) iterations,
  1.529 -      (int) elasped,
  1.530 -      (int) (((float) iterations) / (((float) elasped) / 1000.0f)));
  1.531 +  printf("%d blits took %d ms (%d fps).\n",
  1.532 +      (int) iterations,
  1.533 +      (int) elasped,
  1.534 +      (int) (((float) iterations) / (((float) elasped) / 1000.0f)));
  1.535 }
  1.536 
  1.537 int
  1.538 -main (int argc, char **argv)
  1.539 +main(int argc, char **argv)
  1.540 {
  1.541 -  int initialized = setup_test (argc, argv);
  1.542 +  int initialized = setup_test(argc, argv);
  1.543   if (initialized) {
  1.544 -    test_blit_speed ();
  1.545 -    SDL_Quit ();
  1.546 +    test_blit_speed();
  1.547 +    SDL_Quit();
  1.548   }
  1.549   return (!initialized);
  1.550 }