src/haptic/SDL_haptic.c
changeset 5360 220d3af9121f
parent 4472 791b3256fb22
child 5362 074fc8730031
   1.1 --- a/src/haptic/SDL_haptic.c	Sun Feb 20 10:42:51 2011 -0800
   1.2 +++ b/src/haptic/SDL_haptic.c	Sun Feb 20 10:54:44 2011 -0800
   1.3 @@ -143,6 +143,7 @@
   1.4 
   1.5   /* Initialize the haptic device */
   1.6   SDL_memset(haptic, 0, (sizeof *haptic));
   1.7 +  haptic->rumble_id = -1;
   1.8   haptic->index = device_index;
   1.9   if (SDL_SYS_HapticOpen(haptic) < 0) {
  1.10     SDL_free(haptic);
  1.11 @@ -292,6 +293,7 @@
  1.12 
  1.13   /* Initialize the haptic device */
  1.14   SDL_memset(haptic, 0, sizeof(SDL_Haptic));
  1.15 +  haptic->rumble_id = -1;
  1.16   if (SDL_SYS_HapticOpenFromJoystick(haptic, joystick) < 0) {
  1.17     SDL_free(haptic);
  1.18     return NULL;
  1.19 @@ -706,3 +708,110 @@
  1.20 
  1.21   return SDL_SYS_HapticStopAll(haptic);
  1.22 }
  1.23 +
  1.24 +static int
  1.25 +SDL_HapticRumbleCreate(SDL_HapticEffect * efx)
  1.26 +{
  1.27 +  SDL_memset(efx, 0, sizeof(SDL_HapticEffect));
  1.28 +  efx->type = SDL_HAPTIC_SINE;
  1.29 +  efx->periodic.period = 1000;
  1.30 +  efx->periodic.magnitude = 0x4000;
  1.31 +  efx->periodic.length = 5000;
  1.32 +  efx->periodic.attack_length = 0;
  1.33 +  efx->periodic.fade_length = 0;
  1.34 +}
  1.35 +
  1.36 +/*
  1.37 + * Checks to see if rumble is supported.
  1.38 + */
  1.39 +int
  1.40 +SDL_HapticRumbleSupported(SDL_Haptic * haptic)
  1.41 +{
  1.42 +  SDL_HapticEffect efx;
  1.43 +
  1.44 +  if (!ValidHaptic(haptic)) {
  1.45 +    return -1;
  1.46 +  }
  1.47 +
  1.48 +  SDL_HapticRumbleCreate(&efx);
  1.49 +  return SDL_HapticEffectSupported(haptic, &efx);
  1.50 +}
  1.51 +
  1.52 +/*
  1.53 + * Initializes the haptic device for simple rumble playback.
  1.54 + */
  1.55 +int
  1.56 +SDL_HapticRumbleInit(SDL_Haptic * haptic)
  1.57 +{
  1.58 +  if (!ValidHaptic(haptic)) {
  1.59 +    return -1;
  1.60 +  }
  1.61 +
  1.62 +  /* Already allocated. */
  1.63 +  if (haptic->rumble_id >= 0) {
  1.64 +    return 0;
  1.65 +  }
  1.66 +
  1.67 +  /* Copy over. */
  1.68 +  SDL_HapticRumbleCreate(&haptic->rumble_effect);
  1.69 +  haptic->rumble_id = SDL_HapticNewEffect(haptic, &haptic->rumble_effect);
  1.70 +  if (haptic->rumble_id >= 0) {
  1.71 +    return 0;
  1.72 +  }
  1.73 +  return -1;
  1.74 +}
  1.75 +
  1.76 +/*
  1.77 + * Runs simple rumble on a haptic device
  1.78 + */
  1.79 +int
  1.80 +SDL_HapticRumblePlay(SDL_Haptic * haptic, float strength, Uint32 length)
  1.81 +{
  1.82 +  int ret;
  1.83 +  SDL_HapticPeriodic *efx;
  1.84 +
  1.85 +  if (!ValidHaptic(haptic)) {
  1.86 +    return -1;
  1.87 +  }
  1.88 +
  1.89 +  if (haptic->rumble_id < 0) {
  1.90 +    SDL_SetError("Haptic: Rumble effect not initialized on haptic device");
  1.91 +    return -1;
  1.92 +  }
  1.93 +
  1.94 +  /* Clamp strength. */
  1.95 +  if (strength > 1.0f) {
  1.96 +    strength = 1.0f;
  1.97 +  }
  1.98 +  else if (strength < 0.0f) {
  1.99 +    strength = 0.0f;
  1.100 +  }
  1.101 +
  1.102 +  /* New effect. */
  1.103 +  efx = &haptic->rumble_effect.periodic;
  1.104 +  efx->magnitude = (Sint16)(32767.0f*strength);
  1.105 +  efx->length = length;
  1.106 +  ret = SDL_HapticUpdateEffect(haptic, haptic->rumble_id, &haptic->rumble_effect);
  1.107 +
  1.108 +  return SDL_HapticRunEffect(haptic, haptic->rumble_id, 1);
  1.109 +}
  1.110 +
  1.111 +/*
  1.112 + * Stops the simple rumble on a haptic device.
  1.113 + */
  1.114 +int
  1.115 +SDL_HapticRumbleStop(SDL_Haptic * haptic)
  1.116 +{
  1.117 +  if (!ValidHaptic(haptic)) {
  1.118 +    return -1;
  1.119 +  }
  1.120 +
  1.121 +  if (haptic->rumble_id < 0) {
  1.122 +    SDL_SetError("Haptic: Rumble effect not initialized on haptic device");
  1.123 +    return -1;
  1.124 +  }
  1.125 +
  1.126 +  return SDL_HapticStopEffect(haptic, haptic->rumble_id);
  1.127 +}
  1.128 +
  1.129 +