test/testime.c
author Jiang Jiang <gzjjgod@gmail.com>
Thu, 06 Aug 2009 08:53:00 +0000
branchgsoc2009_IME
changeset 3134 f896821736fb
parent 3133 84119fe89d26
child 3136 962357f325e1
permissions -rw-r--r--
Polish test code
gzjjgod@3131
   1
/* A simple program to test the Input Method support in the SDL library (1.3+) */
gzjjgod@3131
   2
 
gzjjgod@3131
   3
#include <stdlib.h>
gzjjgod@3131
   4
#include <stdio.h>
gzjjgod@3131
   5
#include <string.h>
gzjjgod@3131
   6
gzjjgod@3131
   7
#include "SDL.h"
gzjjgod@3131
   8
#include <SDL/SDL_ttf.h>
gzjjgod@3131
   9
 
gzjjgod@3131
  10
#define DEFAULT_PTSIZE 30
gzjjgod@3131
  11
#define DEFAULT_FONT  "DroidSansFallback.ttf"
gzjjgod@3131
  12
#define MAX_TEXT_LENGTH 256
gzjjgod@3131
  13
gzjjgod@3134
  14
SDL_Surface *screen;
gzjjgod@3134
  15
TTF_Font *font;
gzjjgod@3134
  16
SDL_Rect textRect, markedRect;
gzjjgod@3134
  17
Uint32 lineColor, backColor;
gzjjgod@3134
  18
SDL_Color textColor = { 0, 0, 0 };
gzjjgod@3134
  19
char text[MAX_TEXT_LENGTH], *markedText;
gzjjgod@3134
  20
gzjjgod@3134
  21
void InitVideo(int argc, char *argv[])
gzjjgod@3131
  22
{
gzjjgod@3134
  23
  int width = 500, height = 250;
gzjjgod@3131
  24
gzjjgod@3131
  25
  SDL_putenv("SDL_VIDEO_WINDOW_POS=center");
gzjjgod@3131
  26
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
gzjjgod@3131
  27
  {
gzjjgod@3131
  28
    fprintf(stderr, "Unable to init SDL: %s\n", SDL_GetError());
gzjjgod@3134
  29
    exit(-1);
gzjjgod@3131
  30
  }
gzjjgod@3131
  31
gzjjgod@3131
  32
  /* Initialize fonts */
gzjjgod@3131
  33
  TTF_Init();
gzjjgod@3131
  34
gzjjgod@3131
  35
  font = TTF_OpenFont(DEFAULT_FONT, DEFAULT_PTSIZE);
gzjjgod@3131
  36
  if (! font)
gzjjgod@3131
  37
  {
gzjjgod@3131
  38
    fprintf(stderr, "Failed to find font: %s\n", SDL_GetError());
gzjjgod@3131
  39
    exit(-1);
gzjjgod@3131
  40
  }
gzjjgod@3131
  41
gzjjgod@3131
  42
  atexit(SDL_Quit);
gzjjgod@3131
  43
gzjjgod@3134
  44
  int flags = SDL_HWSURFACE;
gzjjgod@3134
  45
  if (argc > 1 && strcmp(argv[1], "--fullscreen") == 0)
gzjjgod@3134
  46
  {
gzjjgod@3134
  47
    SDL_DisplayMode mode;
gzjjgod@3134
  48
    SDL_GetDesktopDisplayMode(&mode);
gzjjgod@3134
  49
gzjjgod@3134
  50
    width = mode.w;
gzjjgod@3134
  51
    height = mode.h;
gzjjgod@3134
  52
    fprintf(stderr, "%dx%d\n", width, height);
gzjjgod@3134
  53
    flags |= SDL_FULLSCREEN;
gzjjgod@3134
  54
  }
gzjjgod@3134
  55
gzjjgod@3131
  56
  /* Create window */
gzjjgod@3134
  57
  screen = SDL_SetVideoMode(width, height, 32, flags);
gzjjgod@3131
  58
  if (screen == NULL)
gzjjgod@3131
  59
  {
gzjjgod@3131
  60
    fprintf(stderr, "Unable to set %dx%d video: %s\n",
gzjjgod@3131
  61
        width, height, SDL_GetError());
gzjjgod@3134
  62
    exit(-1);
gzjjgod@3134
  63
  }
gzjjgod@3134
  64
}
gzjjgod@3134
  65
gzjjgod@3134
  66
void CleanupVideo()
gzjjgod@3134
  67
{
gzjjgod@3134
  68
  TTF_CloseFont(font);
gzjjgod@3134
  69
  TTF_Quit();
gzjjgod@3134
  70
}
gzjjgod@3134
  71
gzjjgod@3134
  72
void InitInput()
gzjjgod@3134
  73
{
gzjjgod@3134
  74
  backColor = SDL_MapRGB(screen->format, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
gzjjgod@3134
  75
  lineColor = SDL_MapRGB(screen->format, 0x0, 0x0, 0x0);
gzjjgod@3134
  76
gzjjgod@3134
  77
  /* Prepare a rect for text input */
gzjjgod@3134
  78
  textRect.x = textRect.y = 100;
gzjjgod@3134
  79
  textRect.w = screen->w - 2 * textRect.x;
gzjjgod@3134
  80
  textRect.h = 50;
gzjjgod@3134
  81
gzjjgod@3134
  82
  text[0] = 0;
gzjjgod@3134
  83
  markedRect = textRect;
gzjjgod@3134
  84
  markedText = NULL;
gzjjgod@3134
  85
}
gzjjgod@3134
  86
gzjjgod@3134
  87
static void RenderText(SDL_Surface *sur,
gzjjgod@3134
  88
            TTF_Font *font,
gzjjgod@3134
  89
            const char *text,
gzjjgod@3134
  90
            int x, int y,
gzjjgod@3134
  91
            SDL_Color color)
gzjjgod@3134
  92
{
gzjjgod@3134
  93
  SDL_Surface *textSur = TTF_RenderUTF8_Blended(font, text, color);
gzjjgod@3134
  94
  SDL_Rect dest = { x, y, textSur->w, textSur->h };
gzjjgod@3134
  95
gzjjgod@3134
  96
  SDL_BlitSurface(textSur, NULL, sur, &dest);
gzjjgod@3134
  97
  SDL_FreeSurface(textSur);
gzjjgod@3134
  98
}
gzjjgod@3134
  99
gzjjgod@3134
  100
void Redraw()
gzjjgod@3134
  101
{
gzjjgod@3134
  102
  int w = 0, h = textRect.h;
gzjjgod@3134
  103
  SDL_Rect cursorRect, underlineRect;
gzjjgod@3134
  104
gzjjgod@3134
  105
  SDL_FillRect(screen, &textRect, backColor);
gzjjgod@3134
  106
gzjjgod@3134
  107
  if (strlen(text))
gzjjgod@3134
  108
  {
gzjjgod@3134
  109
    RenderText(screen, font, text, textRect.x, textRect.y, textColor);
gzjjgod@3134
  110
    TTF_SizeUTF8(font, text, &w, &h);
gzjjgod@3131
  111
  }
gzjjgod@3131
  112
gzjjgod@3134
  113
  markedRect.x = textRect.x + w;
gzjjgod@3134
  114
  markedRect.w = textRect.w - w;
gzjjgod@3134
  115
  if (markedRect.w < 0)
gzjjgod@3134
  116
  {
gzjjgod@3134
  117
    SDL_Flip(screen);
gzjjgod@3134
  118
    return;
gzjjgod@3134
  119
  }
gzjjgod@3131
  120
gzjjgod@3134
  121
  SDL_FillRect(screen, &markedRect, backColor);
gzjjgod@3134
  122
gzjjgod@3134
  123
  if (markedText)
gzjjgod@3134
  124
  {
gzjjgod@3134
  125
    RenderText(screen, font, markedText, markedRect.x, markedRect.y, textColor);
gzjjgod@3134
  126
    TTF_SizeUTF8(font, markedText, &w, &h);
gzjjgod@3134
  127
gzjjgod@3134
  128
    underlineRect = markedRect;
gzjjgod@3134
  129
    underlineRect.y += (h - 2);
gzjjgod@3134
  130
    underlineRect.h = 2;
gzjjgod@3134
  131
    underlineRect.w = w;
gzjjgod@3134
  132
    SDL_FillRect(screen, &underlineRect, lineColor);
gzjjgod@3134
  133
  }
gzjjgod@3134
  134
gzjjgod@3134
  135
  cursorRect = markedRect;
gzjjgod@3134
  136
  cursorRect.w = 2;
gzjjgod@3134
  137
  cursorRect.h = h;
gzjjgod@3134
  138
  SDL_FillRect(screen, &cursorRect, lineColor);
gzjjgod@3131
  139
gzjjgod@3131
  140
  SDL_Flip(screen);
gzjjgod@3131
  141
gzjjgod@3134
  142
  SDL_StartTextInput(&markedRect);
gzjjgod@3134
  143
}
gzjjgod@3134
  144
gzjjgod@3134
  145
void
gzjjgod@3134
  146
HotKey_ToggleFullScreen(void)
gzjjgod@3134
  147
{
gzjjgod@3134
  148
  SDL_Surface *screen;
gzjjgod@3134
  149
gzjjgod@3134
  150
  screen = SDL_GetVideoSurface();
gzjjgod@3134
  151
  if (SDL_WM_ToggleFullScreen(screen)) {
gzjjgod@3134
  152
    printf("Toggled fullscreen mode - now %s\n",
gzjjgod@3134
  153
        (screen->flags & SDL_FULLSCREEN) ? "fullscreen" : "windowed");
gzjjgod@3134
  154
  } else {
gzjjgod@3134
  155
    printf("Unable to toggle fullscreen mode\n");
gzjjgod@3134
  156
  }
gzjjgod@3134
  157
}
gzjjgod@3134
  158
gzjjgod@3134
  159
int main(int argc, char *argv[])
gzjjgod@3134
  160
{
gzjjgod@3134
  161
  InitVideo(argc, argv);
gzjjgod@3134
  162
  InitInput();
gzjjgod@3134
  163
  Redraw();
gzjjgod@3134
  164
gzjjgod@3131
  165
  SDL_Event event;
gzjjgod@3134
  166
  int done = 0;
gzjjgod@3131
  167
gzjjgod@3131
  168
  while (! done && SDL_WaitEvent(&event))
gzjjgod@3131
  169
  {
gzjjgod@3131
  170
    switch (event.type)
gzjjgod@3131
  171
    {
gzjjgod@3131
  172
    case SDL_KEYDOWN:
gzjjgod@3134
  173
      if (event.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE) {
gzjjgod@3134
  174
        done = 1;
gzjjgod@3134
  175
        break;
gzjjgod@3134
  176
      }
gzjjgod@3134
  177
gzjjgod@3131
  178
      fprintf(stderr,
gzjjgod@3131
  179
          "Keyboard %d: scancode 0x%08X = %s, keycode 0x%08X = %s\n",
gzjjgod@3131
  180
          event.key.which, event.key.keysym.scancode,
gzjjgod@3131
  181
          SDL_GetScancodeName(event.key.keysym.scancode),
gzjjgod@3131
  182
          event.key.keysym.sym, SDL_GetKeyName(event.key.keysym.sym));
gzjjgod@3131
  183
      break;
gzjjgod@3131
  184
gzjjgod@3131
  185
    case SDL_TEXTINPUT:
gzjjgod@3134
  186
      if (strlen(event.text.text) == 0 || event.text.text[0] == '\n' ||
gzjjgod@3134
  187
        markedRect.w < 0)
gzjjgod@3134
  188
        break;
gzjjgod@3134
  189
gzjjgod@3131
  190
      fprintf(stderr, "Keyboard %d: text input \"%s\"\n",
gzjjgod@3131
  191
          event.text.which, event.text.text);
gzjjgod@3131
  192
gzjjgod@3134
  193
      if (strlen(text) + strlen(event.text.text) < sizeof(text))
gzjjgod@3134
  194
        strcpy(text + strlen(text), event.text.text);
gzjjgod@3131
  195
gzjjgod@3131
  196
      fprintf(stderr, "text inputed: %s\n", text);
gzjjgod@3131
  197
gzjjgod@3134
  198
      // After text inputed, we can clear up markedText because it
gzjjgod@3134
  199
      // is committed
gzjjgod@3134
  200
      markedText = NULL;
gzjjgod@3134
  201
      Redraw();
gzjjgod@3131
  202
      break;
gzjjgod@3131
  203
gzjjgod@3132
  204
    case SDL_TEXTEDITING:
gzjjgod@3132
  205
      fprintf(stderr, "text editing \"%s\", selected range (%d, %d)\n",
gzjjgod@3132
  206
          event.edit.text, event.edit.start, event.edit.length);
gzjjgod@3132
  207
gzjjgod@3134
  208
      markedText = event.edit.text;
gzjjgod@3134
  209
      Redraw();
gzjjgod@3132
  210
      break;
gzjjgod@3132
  211
gzjjgod@3131
  212
    case SDL_QUIT:
gzjjgod@3131
  213
      done = 1;
gzjjgod@3131
  214
      break;
gzjjgod@3131
  215
gzjjgod@3131
  216
    default:
gzjjgod@3131
  217
      break;
gzjjgod@3131
  218
    }
gzjjgod@3131
  219
  }
gzjjgod@3131
  220
gzjjgod@3134
  221
  CleanupVideo();
gzjjgod@3131
  222
  return 0;
gzjjgod@3131
  223
}
gzjjgod@3131
  224