test/testime.c
author Jiang Jiang <gzjjgod@gmail.com>
Wed, 01 Jul 2009 07:33:58 +0000
branchgsoc2009_IME
changeset 3132 88861448961f
parent 3131 009bd8f81947
child 3133 84119fe89d26
permissions -rw-r--r--
Add SDL_TEXTEDTING event to inform application about marked text.
gzjjgod@3131
   1
/* A simple program to test the Input Method support in the SDL library (1.3+) */
gzjjgod@3131
   2
 
gzjjgod@3131
   3
#include <stdlib.h>
gzjjgod@3131
   4
#include <stdio.h>
gzjjgod@3131
   5
#include <string.h>
gzjjgod@3131
   6
gzjjgod@3131
   7
#include "SDL.h"
gzjjgod@3131
   8
#include <SDL/SDL_ttf.h>
gzjjgod@3131
   9
 
gzjjgod@3131
  10
#define DEFAULT_PTSIZE 30
gzjjgod@3131
  11
#define DEFAULT_FONT  "DroidSansFallback.ttf"
gzjjgod@3131
  12
#define MAX_TEXT_LENGTH 256
gzjjgod@3131
  13
gzjjgod@3131
  14
static void render_text(SDL_Surface *sur,
gzjjgod@3131
  15
            TTF_Font *font,
gzjjgod@3131
  16
            const char *text,
gzjjgod@3131
  17
            int x, int y,
gzjjgod@3131
  18
            SDL_Color color)
gzjjgod@3131
  19
{
gzjjgod@3131
  20
  SDL_Surface *textSur = TTF_RenderUTF8_Blended(font, text, color);
gzjjgod@3131
  21
  SDL_Rect dest = { x, y, textSur->w, textSur->h };
gzjjgod@3131
  22
gzjjgod@3131
  23
  SDL_BlitSurface(textSur, NULL, sur, &dest);
gzjjgod@3131
  24
  SDL_FreeSurface(textSur);
gzjjgod@3131
  25
}
gzjjgod@3131
  26
gzjjgod@3131
  27
int main(int argc, char *argv[])
gzjjgod@3131
  28
{
gzjjgod@3131
  29
  int width, height;
gzjjgod@3131
  30
  SDL_Surface *screen;
gzjjgod@3131
  31
  TTF_Font *font;
gzjjgod@3131
  32
gzjjgod@3131
  33
  width = 500, height = 250;
gzjjgod@3131
  34
gzjjgod@3131
  35
  SDL_putenv("SDL_VIDEO_WINDOW_POS=center");
gzjjgod@3131
  36
gzjjgod@3131
  37
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
gzjjgod@3131
  38
  {
gzjjgod@3131
  39
    fprintf(stderr, "Unable to init SDL: %s\n", SDL_GetError());
gzjjgod@3131
  40
    return -1;
gzjjgod@3131
  41
  }
gzjjgod@3131
  42
gzjjgod@3131
  43
  /* Initialize fonts */
gzjjgod@3131
  44
  TTF_Init();
gzjjgod@3131
  45
gzjjgod@3131
  46
  font = TTF_OpenFont(DEFAULT_FONT, DEFAULT_PTSIZE);
gzjjgod@3131
  47
  if (! font)
gzjjgod@3131
  48
  {
gzjjgod@3131
  49
    fprintf(stderr, "Failed to find font: %s\n", SDL_GetError());
gzjjgod@3131
  50
    exit(-1);
gzjjgod@3131
  51
  }
gzjjgod@3131
  52
gzjjgod@3131
  53
  atexit(SDL_Quit);
gzjjgod@3131
  54
gzjjgod@3131
  55
  /* Create window */
gzjjgod@3131
  56
  screen = SDL_SetVideoMode(width, height, 32,
gzjjgod@3131
  57
               SDL_HWSURFACE | SDL_DOUBLEBUF);
gzjjgod@3131
  58
  if (screen == NULL)
gzjjgod@3131
  59
  {
gzjjgod@3131
  60
    fprintf(stderr, "Unable to set %dx%d video: %s\n",
gzjjgod@3131
  61
        width, height, SDL_GetError());
gzjjgod@3131
  62
    return -1;
gzjjgod@3131
  63
  }
gzjjgod@3131
  64
gzjjgod@3131
  65
  /* Prepare a rect for text input */
gzjjgod@3131
  66
  SDL_Rect textRect = { 100, 80, 300, 50 }, markedRect;
gzjjgod@3131
  67
  Uint32 backColor = SDL_MapRGB(screen->format, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
gzjjgod@3131
  68
  SDL_Color textColor = { 0, 0, 0 };
gzjjgod@3131
  69
  SDL_FillRect(screen, &textRect, backColor);
gzjjgod@3131
  70
gzjjgod@3131
  71
  markedRect = textRect;
gzjjgod@3131
  72
  SDL_StartTextInput(&markedRect);
gzjjgod@3131
  73
gzjjgod@3131
  74
  SDL_Flip(screen);
gzjjgod@3131
  75
gzjjgod@3131
  76
  SDL_Event event;
gzjjgod@3131
  77
  int done = 0, inputed = 0;
gzjjgod@3131
  78
  int w, h;
gzjjgod@3131
  79
  char text[MAX_TEXT_LENGTH];
gzjjgod@3131
  80
gzjjgod@3131
  81
  while (! done && SDL_WaitEvent(&event))
gzjjgod@3131
  82
  {
gzjjgod@3131
  83
    switch (event.type)
gzjjgod@3131
  84
    {
gzjjgod@3131
  85
    case SDL_KEYDOWN:
gzjjgod@3131
  86
      fprintf(stderr,
gzjjgod@3131
  87
          "Keyboard %d: scancode 0x%08X = %s, keycode 0x%08X = %s\n",
gzjjgod@3131
  88
          event.key.which, event.key.keysym.scancode,
gzjjgod@3131
  89
          SDL_GetScancodeName(event.key.keysym.scancode),
gzjjgod@3131
  90
          event.key.keysym.sym, SDL_GetKeyName(event.key.keysym.sym));
gzjjgod@3131
  91
      break;
gzjjgod@3131
  92
gzjjgod@3131
  93
    case SDL_TEXTINPUT:
gzjjgod@3131
  94
      fprintf(stderr, "Keyboard %d: text input \"%s\"\n",
gzjjgod@3131
  95
          event.text.which, event.text.text);
gzjjgod@3131
  96
gzjjgod@3131
  97
      if (inputed < sizeof(text))
gzjjgod@3131
  98
      {
gzjjgod@3131
  99
        strcpy(text + inputed, event.text.text);
gzjjgod@3131
  100
        inputed += strlen(event.text.text);
gzjjgod@3131
  101
      }
gzjjgod@3131
  102
gzjjgod@3131
  103
      fprintf(stderr, "text inputed: %s\n", text);
gzjjgod@3131
  104
      SDL_FillRect(screen, &textRect, backColor);
gzjjgod@3131
  105
gzjjgod@3131
  106
      render_text(screen, font, text, textRect.x, textRect.y, textColor);
gzjjgod@3131
  107
      TTF_SizeUTF8(font, text, &w, &h);
gzjjgod@3131
  108
      markedRect.x = textRect.x + w;
gzjjgod@3131
  109
      SDL_Flip(screen);
gzjjgod@3131
  110
gzjjgod@3131
  111
      SDL_StartTextInput(&markedRect);
gzjjgod@3131
  112
      break;
gzjjgod@3131
  113
gzjjgod@3132
  114
    case SDL_TEXTEDITING:
gzjjgod@3132
  115
      fprintf(stderr, "text editing \"%s\", selected range (%d, %d)\n",
gzjjgod@3132
  116
          event.edit.text, event.edit.start, event.edit.length);
gzjjgod@3132
  117
gzjjgod@3132
  118
      SDL_FillRect(screen, &markedRect, backColor);
gzjjgod@3132
  119
      render_text(screen, font, event.edit.text, markedRect.x, markedRect.y, textColor);
gzjjgod@3132
  120
      SDL_Flip(screen);
gzjjgod@3132
  121
      break;
gzjjgod@3132
  122
gzjjgod@3131
  123
    case SDL_QUIT:
gzjjgod@3131
  124
      done = 1;
gzjjgod@3131
  125
      break;
gzjjgod@3131
  126
gzjjgod@3131
  127
    default:
gzjjgod@3131
  128
      break;
gzjjgod@3131
  129
    }
gzjjgod@3131
  130
  }
gzjjgod@3131
  131
gzjjgod@3131
  132
  TTF_CloseFont(font);
gzjjgod@3131
  133
  TTF_Quit();
gzjjgod@3131
  134
gzjjgod@3131
  135
  return 0;
gzjjgod@3131
  136
}
gzjjgod@3131
  137