test/testime.c
author Jiang Jiang <gzjjgod@gmail.com>
Thu, 06 Aug 2009 09:01:03 +0000
branchgsoc2009_IME
changeset 3137 311c678f3b2e
parent 3136 962357f325e1
permissions -rw-r--r--
Update testime program to accept font parameter.
gzjjgod@3131
   1
/* A simple program to test the Input Method support in the SDL library (1.3+) */
gzjjgod@3131
   2
 
gzjjgod@3131
   3
#include <stdlib.h>
gzjjgod@3131
   4
#include <stdio.h>
gzjjgod@3131
   5
#include <string.h>
gzjjgod@3131
   6
gzjjgod@3131
   7
#include "SDL.h"
gzjjgod@3131
   8
#include <SDL/SDL_ttf.h>
gzjjgod@3131
   9
 
gzjjgod@3131
  10
#define DEFAULT_PTSIZE 30
gzjjgod@3137
  11
#define DEFAULT_FONT  "/System/Library/Fonts/华文细黑.ttf"
gzjjgod@3131
  12
#define MAX_TEXT_LENGTH 256
gzjjgod@3131
  13
gzjjgod@3134
  14
SDL_Surface *screen;
gzjjgod@3134
  15
TTF_Font *font;
gzjjgod@3134
  16
SDL_Rect textRect, markedRect;
gzjjgod@3134
  17
Uint32 lineColor, backColor;
gzjjgod@3134
  18
SDL_Color textColor = { 0, 0, 0 };
gzjjgod@3134
  19
char text[MAX_TEXT_LENGTH], *markedText;
gzjjgod@3134
  20
gzjjgod@3137
  21
void usage()
gzjjgod@3137
  22
{
gzjjgod@3137
  23
  printf("usage: testime [--font fontfile] [--fullscreen]\n");
gzjjgod@3137
  24
  exit(0);
gzjjgod@3137
  25
}
gzjjgod@3137
  26
gzjjgod@3134
  27
void InitVideo(int argc, char *argv[])
gzjjgod@3131
  28
{
gzjjgod@3134
  29
  int width = 500, height = 250;
gzjjgod@3137
  30
  int flags = SDL_HWSURFACE;
gzjjgod@3137
  31
  const char *fontname = DEFAULT_FONT;
gzjjgod@3137
  32
  int fullscreen = 0;
gzjjgod@3137
  33
gzjjgod@3137
  34
  for (argc--, argv++; argc > 0; argc--, argv++)
gzjjgod@3137
  35
  {
gzjjgod@3137
  36
    if (strcmp(argv[0], "--help") == 0)
gzjjgod@3137
  37
      usage();
gzjjgod@3137
  38
gzjjgod@3137
  39
    else if (strcmp(argv[0], "--fullscreen") == 0)
gzjjgod@3137
  40
      fullscreen = 1;
gzjjgod@3137
  41
gzjjgod@3137
  42
    else if (strcmp(argv[0], "--font") == 0)
gzjjgod@3137
  43
    {
gzjjgod@3137
  44
      argc--;
gzjjgod@3137
  45
      argv++;
gzjjgod@3137
  46
gzjjgod@3137
  47
      if (argc > 0)
gzjjgod@3137
  48
        fontname = argv[0];
gzjjgod@3137
  49
      else
gzjjgod@3137
  50
        usage();
gzjjgod@3137
  51
    }
gzjjgod@3137
  52
  }
gzjjgod@3131
  53
gzjjgod@3131
  54
  SDL_putenv("SDL_VIDEO_WINDOW_POS=center");
gzjjgod@3131
  55
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
gzjjgod@3131
  56
  {
gzjjgod@3131
  57
    fprintf(stderr, "Unable to init SDL: %s\n", SDL_GetError());
gzjjgod@3134
  58
    exit(-1);
gzjjgod@3131
  59
  }
gzjjgod@3131
  60
gzjjgod@3131
  61
  /* Initialize fonts */
gzjjgod@3131
  62
  TTF_Init();
gzjjgod@3131
  63
gzjjgod@3137
  64
  font = TTF_OpenFont(fontname, DEFAULT_PTSIZE);
gzjjgod@3131
  65
  if (! font)
gzjjgod@3131
  66
  {
gzjjgod@3131
  67
    fprintf(stderr, "Failed to find font: %s\n", SDL_GetError());
gzjjgod@3131
  68
    exit(-1);
gzjjgod@3131
  69
  }
gzjjgod@3131
  70
gzjjgod@3137
  71
  printf("Using font: %s\n", fontname);
gzjjgod@3131
  72
  atexit(SDL_Quit);
gzjjgod@3131
  73
gzjjgod@3137
  74
  if (fullscreen)
gzjjgod@3134
  75
  {
gzjjgod@3134
  76
    SDL_DisplayMode mode;
gzjjgod@3134
  77
    SDL_GetDesktopDisplayMode(&mode);
gzjjgod@3134
  78
gzjjgod@3134
  79
    width = mode.w;
gzjjgod@3134
  80
    height = mode.h;
gzjjgod@3134
  81
    fprintf(stderr, "%dx%d\n", width, height);
gzjjgod@3134
  82
    flags |= SDL_FULLSCREEN;
gzjjgod@3134
  83
  }
gzjjgod@3134
  84
gzjjgod@3131
  85
  /* Create window */
gzjjgod@3134
  86
  screen = SDL_SetVideoMode(width, height, 32, flags);
gzjjgod@3131
  87
  if (screen == NULL)
gzjjgod@3131
  88
  {
gzjjgod@3131
  89
    fprintf(stderr, "Unable to set %dx%d video: %s\n",
gzjjgod@3131
  90
        width, height, SDL_GetError());
gzjjgod@3134
  91
    exit(-1);
gzjjgod@3134
  92
  }
gzjjgod@3134
  93
}
gzjjgod@3134
  94
gzjjgod@3134
  95
void CleanupVideo()
gzjjgod@3134
  96
{
gzjjgod@3136
  97
  SDL_StopTextInput();
gzjjgod@3134
  98
  TTF_CloseFont(font);
gzjjgod@3134
  99
  TTF_Quit();
gzjjgod@3134
  100
}
gzjjgod@3134
  101
gzjjgod@3134
  102
void InitInput()
gzjjgod@3134
  103
{
gzjjgod@3134
  104
  backColor = SDL_MapRGB(screen->format, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
gzjjgod@3134
  105
  lineColor = SDL_MapRGB(screen->format, 0x0, 0x0, 0x0);
gzjjgod@3134
  106
gzjjgod@3134
  107
  /* Prepare a rect for text input */
gzjjgod@3134
  108
  textRect.x = textRect.y = 100;
gzjjgod@3134
  109
  textRect.w = screen->w - 2 * textRect.x;
gzjjgod@3134
  110
  textRect.h = 50;
gzjjgod@3134
  111
gzjjgod@3134
  112
  text[0] = 0;
gzjjgod@3134
  113
  markedRect = textRect;
gzjjgod@3134
  114
  markedText = NULL;
gzjjgod@3136
  115
gzjjgod@3136
  116
  SDL_StartTextInput();
gzjjgod@3134
  117
}
gzjjgod@3134
  118
gzjjgod@3134
  119
static void RenderText(SDL_Surface *sur,
gzjjgod@3134
  120
            TTF_Font *font,
gzjjgod@3134
  121
            const char *text,
gzjjgod@3134
  122
            int x, int y,
gzjjgod@3134
  123
            SDL_Color color)
gzjjgod@3134
  124
{
gzjjgod@3134
  125
  SDL_Surface *textSur = TTF_RenderUTF8_Blended(font, text, color);
gzjjgod@3134
  126
  SDL_Rect dest = { x, y, textSur->w, textSur->h };
gzjjgod@3134
  127
gzjjgod@3134
  128
  SDL_BlitSurface(textSur, NULL, sur, &dest);
gzjjgod@3134
  129
  SDL_FreeSurface(textSur);
gzjjgod@3134
  130
}
gzjjgod@3134
  131
gzjjgod@3134
  132
void Redraw()
gzjjgod@3134
  133
{
gzjjgod@3134
  134
  int w = 0, h = textRect.h;
gzjjgod@3134
  135
  SDL_Rect cursorRect, underlineRect;
gzjjgod@3134
  136
gzjjgod@3134
  137
  SDL_FillRect(screen, &textRect, backColor);
gzjjgod@3134
  138
gzjjgod@3134
  139
  if (strlen(text))
gzjjgod@3134
  140
  {
gzjjgod@3134
  141
    RenderText(screen, font, text, textRect.x, textRect.y, textColor);
gzjjgod@3134
  142
    TTF_SizeUTF8(font, text, &w, &h);
gzjjgod@3131
  143
  }
gzjjgod@3131
  144
gzjjgod@3134
  145
  markedRect.x = textRect.x + w;
gzjjgod@3134
  146
  markedRect.w = textRect.w - w;
gzjjgod@3134
  147
  if (markedRect.w < 0)
gzjjgod@3134
  148
  {
gzjjgod@3134
  149
    SDL_Flip(screen);
gzjjgod@3136
  150
    // Stop text input because we cannot hold any more characters
gzjjgod@3136
  151
    SDL_StopTextInput();
gzjjgod@3134
  152
    return;
gzjjgod@3134
  153
  }
gzjjgod@3131
  154
gzjjgod@3137
  155
  cursorRect = markedRect;
gzjjgod@3137
  156
  cursorRect.w = 2;
gzjjgod@3137
  157
  cursorRect.h = h;
gzjjgod@3137
  158
gzjjgod@3134
  159
  SDL_FillRect(screen, &markedRect, backColor);
gzjjgod@3134
  160
  if (markedText)
gzjjgod@3134
  161
  {
gzjjgod@3134
  162
    RenderText(screen, font, markedText, markedRect.x, markedRect.y, textColor);
gzjjgod@3134
  163
    TTF_SizeUTF8(font, markedText, &w, &h);
gzjjgod@3134
  164
gzjjgod@3134
  165
    underlineRect = markedRect;
gzjjgod@3134
  166
    underlineRect.y += (h - 2);
gzjjgod@3134
  167
    underlineRect.h = 2;
gzjjgod@3134
  168
    underlineRect.w = w;
gzjjgod@3137
  169
gzjjgod@3137
  170
    cursorRect.x += w + 1;
gzjjgod@3137
  171
gzjjgod@3134
  172
    SDL_FillRect(screen, &underlineRect, lineColor);
gzjjgod@3134
  173
  }
gzjjgod@3134
  174
gzjjgod@3134
  175
  SDL_FillRect(screen, &cursorRect, lineColor);
gzjjgod@3131
  176
gzjjgod@3131
  177
  SDL_Flip(screen);
gzjjgod@3131
  178
gzjjgod@3136
  179
  SDL_SetTextInputRect(&markedRect);
gzjjgod@3134
  180
}
gzjjgod@3134
  181
gzjjgod@3134
  182
void
gzjjgod@3134
  183
HotKey_ToggleFullScreen(void)
gzjjgod@3134
  184
{
gzjjgod@3134
  185
  SDL_Surface *screen;
gzjjgod@3134
  186
gzjjgod@3134
  187
  screen = SDL_GetVideoSurface();
gzjjgod@3134
  188
  if (SDL_WM_ToggleFullScreen(screen)) {
gzjjgod@3134
  189
    printf("Toggled fullscreen mode - now %s\n",
gzjjgod@3134
  190
        (screen->flags & SDL_FULLSCREEN) ? "fullscreen" : "windowed");
gzjjgod@3134
  191
  } else {
gzjjgod@3134
  192
    printf("Unable to toggle fullscreen mode\n");
gzjjgod@3134
  193
  }
gzjjgod@3134
  194
}
gzjjgod@3134
  195
gzjjgod@3134
  196
int main(int argc, char *argv[])
gzjjgod@3134
  197
{
gzjjgod@3134
  198
  InitVideo(argc, argv);
gzjjgod@3134
  199
  InitInput();
gzjjgod@3134
  200
  Redraw();
gzjjgod@3134
  201
gzjjgod@3131
  202
  SDL_Event event;
gzjjgod@3134
  203
  int done = 0;
gzjjgod@3131
  204
gzjjgod@3131
  205
  while (! done && SDL_WaitEvent(&event))
gzjjgod@3131
  206
  {
gzjjgod@3131
  207
    switch (event.type)
gzjjgod@3131
  208
    {
gzjjgod@3131
  209
    case SDL_KEYDOWN:
gzjjgod@3134
  210
      if (event.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE) {
gzjjgod@3134
  211
        done = 1;
gzjjgod@3134
  212
        break;
gzjjgod@3134
  213
      }
gzjjgod@3134
  214
gzjjgod@3131
  215
      fprintf(stderr,
gzjjgod@3131
  216
          "Keyboard %d: scancode 0x%08X = %s, keycode 0x%08X = %s\n",
gzjjgod@3131
  217
          event.key.which, event.key.keysym.scancode,
gzjjgod@3131
  218
          SDL_GetScancodeName(event.key.keysym.scancode),
gzjjgod@3131
  219
          event.key.keysym.sym, SDL_GetKeyName(event.key.keysym.sym));
gzjjgod@3131
  220
      break;
gzjjgod@3131
  221
gzjjgod@3131
  222
    case SDL_TEXTINPUT:
gzjjgod@3134
  223
      if (strlen(event.text.text) == 0 || event.text.text[0] == '\n' ||
gzjjgod@3134
  224
        markedRect.w < 0)
gzjjgod@3134
  225
        break;
gzjjgod@3134
  226
gzjjgod@3131
  227
      fprintf(stderr, "Keyboard %d: text input \"%s\"\n",
gzjjgod@3131
  228
          event.text.which, event.text.text);
gzjjgod@3131
  229
gzjjgod@3134
  230
      if (strlen(text) + strlen(event.text.text) < sizeof(text))
gzjjgod@3134
  231
        strcpy(text + strlen(text), event.text.text);
gzjjgod@3131
  232
gzjjgod@3131
  233
      fprintf(stderr, "text inputed: %s\n", text);
gzjjgod@3131
  234
gzjjgod@3134
  235
      // After text inputed, we can clear up markedText because it
gzjjgod@3134
  236
      // is committed
gzjjgod@3134
  237
      markedText = NULL;
gzjjgod@3134
  238
      Redraw();
gzjjgod@3131
  239
      break;
gzjjgod@3131
  240
gzjjgod@3132
  241
    case SDL_TEXTEDITING:
gzjjgod@3132
  242
      fprintf(stderr, "text editing \"%s\", selected range (%d, %d)\n",
gzjjgod@3132
  243
          event.edit.text, event.edit.start, event.edit.length);
gzjjgod@3132
  244
gzjjgod@3134
  245
      markedText = event.edit.text;
gzjjgod@3134
  246
      Redraw();
gzjjgod@3132
  247
      break;
gzjjgod@3132
  248
gzjjgod@3131
  249
    case SDL_QUIT:
gzjjgod@3131
  250
      done = 1;
gzjjgod@3131
  251
      break;
gzjjgod@3131
  252
gzjjgod@3131
  253
    default:
gzjjgod@3131
  254
      break;
gzjjgod@3131
  255
    }
gzjjgod@3131
  256
  }
gzjjgod@3131
  257
gzjjgod@3134
  258
  CleanupVideo();
gzjjgod@3131
  259
  return 0;
gzjjgod@3131
  260
}
gzjjgod@3131
  261