test/testbitmap.c
author Patrice Mandin <patmandin@gmail.com>
Fri, 20 May 2005 20:37:28 +0000
changeset 1063 0fb50bfaea7f
parent 691 609543e2b3a1
child 1151 be9c9c8f6d53
permissions -rw-r--r--
Used wrong offset in joystick packet
slouken@0
   1
slouken@0
   2
/* Simple program: Test bitmap blits */
slouken@0
   3
slouken@0
   4
#include <stdio.h>
slouken@0
   5
#include <stdlib.h>
slouken@0
   6
#include <string.h>
slouken@0
   7
slouken@0
   8
#include "SDL.h"
slouken@0
   9
#include "picture.xbm"
slouken@0
  10
slouken@0
  11
SDL_Surface *LoadXBM(SDL_Surface *screen, int w, int h, Uint8 *bits)
slouken@0
  12
{
slouken@0
  13
	SDL_Surface *bitmap;
slouken@0
  14
	Uint8 *line;
slouken@0
  15
slouken@0
  16
	/* Allocate the bitmap */
slouken@0
  17
	bitmap = SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE, w, h, 1, 0, 0, 0, 0);
slouken@0
  18
	if ( bitmap == NULL ) {
slouken@0
  19
		fprintf(stderr, "Couldn't allocate bitmap: %s\n",
slouken@0
  20
						SDL_GetError());
slouken@0
  21
		return(NULL);
slouken@0
  22
	}
slouken@0
  23
slouken@0
  24
	/* Copy the pixels */
slouken@0
  25
	line = (Uint8 *)bitmap->pixels;
slouken@0
  26
	w = (w+7)/8;
slouken@0
  27
	while ( h-- ) {
slouken@0
  28
		memcpy(line, bits, w);
slouken@0
  29
		/* X11 Bitmap images have the bits reversed */
slouken@0
  30
		{ int i, j; Uint8 *buf, byte;
slouken@0
  31
			for ( buf=line, i=0; i<w; ++i, ++buf ) {
slouken@0
  32
				byte = *buf;
slouken@0
  33
				*buf = 0;
slouken@0
  34
				for ( j=7; j>=0; --j ) {
slouken@0
  35
					*buf |= (byte&0x01)<<j;
slouken@0
  36
					byte >>= 1;
slouken@0
  37
				}
slouken@0
  38
			}
slouken@0
  39
		}
slouken@0
  40
		line += bitmap->pitch;
slouken@0
  41
		bits += w;
slouken@0
  42
	}
slouken@0
  43
	return(bitmap);
slouken@0
  44
}
slouken@0
  45
slouken@0
  46
int main(int argc, char *argv[])
slouken@0
  47
{
slouken@0
  48
	SDL_Surface *screen;
slouken@0
  49
	SDL_Surface *bitmap;
slouken@0
  50
	Uint8 video_bpp;
slouken@0
  51
	Uint32 videoflags;
slouken@0
  52
	Uint8 *buffer;
slouken@691
  53
	int i, k, done;
slouken@0
  54
	SDL_Event event;
slouken@691
  55
	Uint16 *buffer16;
slouken@691
  56
    Uint16 color;
slouken@691
  57
    Uint8 gradient;
slouken@691
  58
	SDL_Color palette[256];
slouken@691
  59
slouken@0
  60
slouken@0
  61
	/* Initialize SDL */
slouken@0
  62
	if ( SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0 ) {
slouken@0
  63
		fprintf(stderr, "Couldn't initialize SDL: %s\n",SDL_GetError());
slouken@0
  64
		exit(1);
slouken@0
  65
	}
slouken@0
  66
	atexit(SDL_Quit);
slouken@0
  67
slouken@0
  68
	video_bpp = 0;
slouken@0
  69
	videoflags = SDL_SWSURFACE;
slouken@0
  70
	while ( argc > 1 ) {
slouken@0
  71
		--argc;
slouken@0
  72
		if ( strcmp(argv[argc-1], "-bpp") == 0 ) {
slouken@0
  73
			video_bpp = atoi(argv[argc]);
slouken@0
  74
			--argc;
slouken@0
  75
		} else
slouken@0
  76
		if ( strcmp(argv[argc], "-warp") == 0 ) {
slouken@0
  77
			videoflags |= SDL_HWPALETTE;
slouken@0
  78
		} else
slouken@0
  79
		if ( strcmp(argv[argc], "-hw") == 0 ) {
slouken@0
  80
			videoflags |= SDL_HWSURFACE;
slouken@0
  81
		} else
slouken@0
  82
		if ( strcmp(argv[argc], "-fullscreen") == 0 ) {
slouken@0
  83
			videoflags |= SDL_FULLSCREEN;
slouken@0
  84
		} else {
slouken@0
  85
			fprintf(stderr,
slouken@0
  86
			"Usage: %s [-bpp N] [-warp] [-hw] [-fullscreen]\n",
slouken@0
  87
								argv[0]);
slouken@0
  88
			exit(1);
slouken@0
  89
		}
slouken@0
  90
	}
slouken@0
  91
slouken@0
  92
	/* Set 640x480 video mode */
slouken@0
  93
	if ( (screen=SDL_SetVideoMode(640,480,video_bpp,videoflags)) == NULL ) {
slouken@0
  94
		fprintf(stderr, "Couldn't set 640x480x%d video mode: %s\n",
slouken@0
  95
						video_bpp, SDL_GetError());
slouken@0
  96
		exit(2);
slouken@0
  97
	}
slouken@0
  98
slouken@691
  99
	if (video_bpp==8) {
slouken@691
  100
		/* Set a gray colormap, reverse order from white to black */
slouken@691
  101
		for ( i=0; i<256; ++i ) {
slouken@691
  102
			palette[i].r = 255-i;
slouken@691
  103
			palette[i].g = 255-i;
slouken@691
  104
			palette[i].b = 255-i;
slouken@691
  105
		}
slouken@691
  106
		SDL_SetColors(screen, palette, 0, 256);
slouken@691
  107
	}
slouken@691
  108
slouken@0
  109
	/* Set the surface pixels and refresh! */
slouken@0
  110
	if ( SDL_LockSurface(screen) < 0 ) {
slouken@0
  111
		fprintf(stderr, "Couldn't lock the display surface: %s\n",
slouken@0
  112
							SDL_GetError());
slouken@0
  113
		exit(2);
slouken@0
  114
	}
slouken@0
  115
	buffer=(Uint8 *)screen->pixels;
slouken@691
  116
	if (screen->format->BytesPerPixel!=2) {
slouken@691
  117
    	for ( i=0; i<screen->h; ++i ) {
slouken@691
  118
    		memset(buffer,(i*255)/screen->h, screen->pitch);
slouken@691
  119
    		buffer += screen->pitch;
slouken@691
  120
    	}
slouken@691
  121
    }
slouken@691
  122
    else
slouken@691
  123
    {
slouken@691
  124
		for ( i=0; i<screen->h; ++i ) {
slouken@691
  125
			gradient=((i*255)/screen->h);
slouken@691
  126
            color = SDL_MapRGB(screen->format, gradient, gradient, gradient);
slouken@691
  127
            buffer16=(Uint16*)buffer;
slouken@691
  128
            for (k=0; k<screen->w; k++)
slouken@691
  129
            {
slouken@691
  130
              *(buffer16+k)=color;
slouken@691
  131
            }
slouken@691
  132
			buffer += screen->pitch;
slouken@691
  133
		}
slouken@691
  134
    }
slouken@0
  135
	SDL_UnlockSurface(screen);
slouken@0
  136
	SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
slouken@0
  137
slouken@0
  138
	/* Load the bitmap */
slouken@0
  139
	bitmap = LoadXBM(screen, picture_width, picture_height,
slouken@0
  140
					(Uint8 *)picture_bits);
slouken@0
  141
	if ( bitmap == NULL ) {
slouken@0
  142
		exit(1);
slouken@0
  143
	}
slouken@0
  144
slouken@0
  145
	/* Wait for a keystroke */
slouken@0
  146
	done = 0;
slouken@0
  147
	while ( !done ) {
slouken@0
  148
		/* Check for events */
slouken@0
  149
		while ( SDL_PollEvent(&event) ) {
slouken@0
  150
			switch (event.type) {
slouken@0
  151
				case SDL_MOUSEBUTTONDOWN: {
slouken@0
  152
					SDL_Rect dst;
slouken@0
  153
slouken@0
  154
					dst.x = event.button.x - bitmap->w/2;
slouken@0
  155
					dst.y = event.button.y - bitmap->h/2;
slouken@0
  156
					dst.w = bitmap->w;
slouken@0
  157
					dst.h = bitmap->h;
slouken@0
  158
					SDL_BlitSurface(bitmap, NULL,
slouken@0
  159
								screen, &dst);
slouken@0
  160
					SDL_UpdateRects(screen,1,&dst);
slouken@0
  161
					}
slouken@0
  162
					break;
slouken@0
  163
				case SDL_KEYDOWN:
slouken@0
  164
					/* Any key press quits the app... */
slouken@0
  165
					done = 1;
slouken@0
  166
					break;
slouken@0
  167
				case SDL_QUIT:
slouken@0
  168
					done = 1;
slouken@0
  169
					break;
slouken@0
  170
				default:
slouken@0
  171
					break;
slouken@0
  172
			}
slouken@0
  173
		}
slouken@0
  174
	}
slouken@0
  175
	SDL_FreeSurface(bitmap);
slouken@0
  176
	return(0);
slouken@0
  177
}