test/testcdrom.c
author Sam Lantinga <slouken@libsdl.org>
Mon, 20 Jan 2003 01:35:44 +0000
changeset 568 0cd6b268193b
parent 0 74212992fb08
child 613 9c6717a1c66f
permissions -rw-r--r--
Date: Thu, 16 Jan 2003 13:48:31 +0200
From: "Mike Gorchak"

added showing of type of the track, when adding -list arg
slouken@0
   1
slouken@0
   2
/* Test the SDL CD-ROM audio functions */
slouken@0
   3
slouken@0
   4
#include <stdlib.h>
slouken@0
   5
#include <stdio.h>
slouken@0
   6
#include <ctype.h>
slouken@0
   7
slouken@0
   8
#include "SDL.h"
slouken@0
   9
slouken@0
  10
slouken@0
  11
static void PrintStatus(int driveindex, SDL_CD *cdrom)
slouken@0
  12
{
slouken@0
  13
	CDstatus status;
slouken@0
  14
	char *status_str;
slouken@0
  15
slouken@0
  16
	status = SDL_CDStatus(cdrom);
slouken@0
  17
	switch (status) {
slouken@0
  18
		case CD_TRAYEMPTY:
slouken@0
  19
			status_str = "tray empty";
slouken@0
  20
			break;
slouken@0
  21
		case CD_STOPPED:
slouken@0
  22
			status_str = "stopped";
slouken@0
  23
			break;
slouken@0
  24
		case CD_PLAYING:
slouken@0
  25
			status_str = "playing";
slouken@0
  26
			break;
slouken@0
  27
		case CD_PAUSED:
slouken@0
  28
			status_str = "paused";
slouken@0
  29
			break;
slouken@0
  30
		case CD_ERROR:
slouken@0
  31
			status_str = "error state";
slouken@0
  32
			break;
slouken@0
  33
	}
slouken@0
  34
	printf("Drive %d status: %s\n", driveindex, status_str);
slouken@0
  35
	if ( status >= CD_PLAYING ) {
slouken@0
  36
		int m, s, f;
slouken@0
  37
		FRAMES_TO_MSF(cdrom->cur_frame, &m, &s, &f);
slouken@0
  38
		printf("Currently playing track %d, %d:%2.2d\n",
slouken@0
  39
			cdrom->track[cdrom->cur_track].id, m, s);
slouken@0
  40
	}
slouken@0
  41
}
slouken@0
  42
slouken@0
  43
static void ListTracks(SDL_CD *cdrom)
slouken@0
  44
{
slouken@0
  45
	int i;
slouken@0
  46
	int m, s, f;
slouken@568
  47
	char* trtype;
slouken@0
  48
slouken@0
  49
	SDL_CDStatus(cdrom);
slouken@0
  50
	printf("Drive tracks: %d\n", cdrom->numtracks);
slouken@0
  51
	for ( i=0; i<cdrom->numtracks; ++i ) {
slouken@0
  52
		FRAMES_TO_MSF(cdrom->track[i].length, &m, &s, &f);
slouken@0
  53
		if ( f > 0 )
slouken@0
  54
			++s;
slouken@568
  55
		switch(cdrom->track[i].type)
slouken@568
  56
		{
slouken@568
  57
		  case SDL_AUDIO_TRACK:
slouken@568
  58
			trtype="audio";
slouken@568
  59
			break;
slouken@568
  60
		  case SDL_DATA_TRACK:
slouken@568
  61
			trtype="data";
slouken@568
  62
			break;
slouken@568
  63
		  default:
slouken@568
  64
			trtype="unknown";
slouken@568
  65
			break;
slouken@568
  66
		}
slouken@568
  67
		printf("\tTrack (index %d) %d: %d:%2.2d [%s track]\n", i,
slouken@568
  68
					cdrom->track[i].id, m, s, trtype);
slouken@0
  69
	}
slouken@0
  70
}
slouken@0
  71
slouken@0
  72
static void PrintUsage(char *argv0)
slouken@0
  73
{
slouken@0
  74
	fprintf(stderr, "Usage: %s [drive#] [command] [command] ...\n", argv0);
slouken@0
  75
	fprintf(stderr, "Where 'command' is one of:\n");
slouken@0
  76
	fprintf(stderr, "	-status\n");
slouken@0
  77
	fprintf(stderr, "	-list\n");
slouken@0
  78
	fprintf(stderr, "	-play [first_track] [first_frame] [num_tracks] [num_frames]\n");
slouken@0
  79
	fprintf(stderr, "	-pause\n");
slouken@0
  80
	fprintf(stderr, "	-resume\n");
slouken@0
  81
	fprintf(stderr, "	-stop\n");
slouken@0
  82
	fprintf(stderr, "	-eject\n");
slouken@0
  83
	fprintf(stderr, "	-sleep <milliseconds>\n");
slouken@0
  84
}
slouken@0
  85
slouken@0
  86
int main(int argc, char *argv[])
slouken@0
  87
{
slouken@0
  88
	int drive;
slouken@0
  89
	int i;
slouken@0
  90
	SDL_CD *cdrom;
slouken@0
  91
slouken@0
  92
	/* Initialize SDL first */
slouken@0
  93
	if ( SDL_Init(SDL_INIT_CDROM) < 0 ) {
slouken@0
  94
		fprintf(stderr, "Couldn't initialize SDL: %s\n",SDL_GetError());
slouken@0
  95
		exit(1);
slouken@0
  96
	}
slouken@0
  97
	atexit(SDL_Quit);
slouken@0
  98
slouken@0
  99
	/* Find out how many CD-ROM drives are connected to the system */
slouken@0
  100
	if ( SDL_CDNumDrives() == 0 ) {
slouken@0
  101
		printf("No CD-ROM devices detected\n");
slouken@0
  102
		exit(0);
slouken@0
  103
	}
slouken@0
  104
	printf("Drives available: %d\n", SDL_CDNumDrives());
slouken@0
  105
	for ( i=0; i<SDL_CDNumDrives(); ++i ) {
slouken@0
  106
		printf("Drive %d: \"%s\"\n", i, SDL_CDName(i));
slouken@0
  107
	}
slouken@0
  108
slouken@0
  109
	/* Open the CD-ROM */
slouken@0
  110
	drive = 0;
slouken@0
  111
	i=1;
slouken@0
  112
	if ( argv[i] && isdigit(argv[i][0]) ) {
slouken@0
  113
		drive = atoi(argv[i++]);
slouken@0
  114
	}
slouken@0
  115
	cdrom = SDL_CDOpen(drive);
slouken@0
  116
	if ( cdrom == NULL ) {
slouken@0
  117
		fprintf(stderr, "Couldn't open drive %d: %s\n", drive,
slouken@0
  118
							SDL_GetError());
slouken@0
  119
		exit(2);
slouken@0
  120
	}
slouken@0
  121
#ifdef TEST_NULLCD
slouken@0
  122
	cdrom = NULL;
slouken@0
  123
#endif
slouken@0
  124
	
slouken@0
  125
	/* Find out which function to perform */
slouken@0
  126
	for ( ; argv[i]; ++i ) {
slouken@0
  127
		if ( strcmp(argv[i], "-status") == 0 ) {
slouken@0
  128
			/* PrintStatus(drive, cdrom); */
slouken@0
  129
		} else
slouken@0
  130
		if ( strcmp(argv[i], "-list") == 0 ) {
slouken@0
  131
			ListTracks(cdrom);
slouken@0
  132
		} else
slouken@0
  133
		if ( strcmp(argv[i], "-play") == 0 ) {
slouken@0
  134
			int strack, sframe;
slouken@0
  135
			int ntrack, nframe;
slouken@0
  136
slouken@0
  137
			strack = 0;
slouken@0
  138
			if ( argv[i+1] && isdigit(argv[i+1][0]) ) {
slouken@0
  139
				strack = atoi(argv[++i]);
slouken@0
  140
			}
slouken@0
  141
			sframe = 0;
slouken@0
  142
			if ( argv[i+1] && isdigit(argv[i+1][0]) ) {
slouken@0
  143
				sframe = atoi(argv[++i]);
slouken@0
  144
			}
slouken@0
  145
			ntrack = 0;
slouken@0
  146
			if ( argv[i+1] && isdigit(argv[i+1][0]) ) {
slouken@0
  147
				ntrack = atoi(argv[++i]);
slouken@0
  148
			}
slouken@0
  149
			nframe = 0;
slouken@0
  150
			if ( argv[i+1] && isdigit(argv[i+1][0]) ) {
slouken@0
  151
				nframe = atoi(argv[++i]);
slouken@0
  152
			}
slouken@0
  153
			if ( CD_INDRIVE(SDL_CDStatus(cdrom)) ) {
slouken@0
  154
				if ( SDL_CDPlayTracks(cdrom, strack, sframe,
slouken@0
  155
							ntrack, nframe) < 0 ) {
slouken@0
  156
					fprintf(stderr,
slouken@0
  157
			"Couldn't play tracks %d/%d for %d/%d: %s\n",
slouken@0
  158
				strack, sframe, ntrack, nframe, SDL_GetError());
slouken@0
  159
				}
slouken@0
  160
			} else {
slouken@0
  161
				fprintf(stderr, "No CD in drive!\n");
slouken@0
  162
			}
slouken@0
  163
		} else
slouken@0
  164
		if ( strcmp(argv[i], "-pause") == 0 ) {
slouken@0
  165
			if ( SDL_CDPause(cdrom) < 0 ) {
slouken@0
  166
				fprintf(stderr, "Couldn't pause CD: %s\n",
slouken@0
  167
								SDL_GetError());
slouken@0
  168
			}
slouken@0
  169
		} else
slouken@0
  170
		if ( strcmp(argv[i], "-resume") == 0 ) {
slouken@0
  171
			if ( SDL_CDResume(cdrom) < 0 ) {
slouken@0
  172
				fprintf(stderr, "Couldn't resume CD: %s\n",
slouken@0
  173
								SDL_GetError());
slouken@0
  174
			}
slouken@0
  175
		} else
slouken@0
  176
		if ( strcmp(argv[i], "-stop") == 0 ) {
slouken@0
  177
			if ( SDL_CDStop(cdrom) < 0 ) {
slouken@0
  178
				fprintf(stderr, "Couldn't eject CD: %s\n",
slouken@0
  179
								SDL_GetError());
slouken@0
  180
			}
slouken@0
  181
		} else
slouken@0
  182
		if ( strcmp(argv[i], "-eject") == 0 ) {
slouken@0
  183
			if ( SDL_CDEject(cdrom) < 0 ) {
slouken@0
  184
				fprintf(stderr, "Couldn't eject CD: %s\n",
slouken@0
  185
								SDL_GetError());
slouken@0
  186
			}
slouken@0
  187
		} else
slouken@0
  188
		if ( (strcmp(argv[i], "-sleep") == 0) &&
slouken@0
  189
				(argv[i+1] && isdigit(argv[i+1][0])) ) {
slouken@0
  190
			SDL_Delay(atoi(argv[++i]));
slouken@0
  191
			printf("Delayed %d milliseconds\n", atoi(argv[i]));
slouken@0
  192
		} else {
slouken@0
  193
			PrintUsage(argv[0]);
slouken@0
  194
			SDL_CDClose(cdrom);
slouken@0
  195
			exit(1);
slouken@0
  196
		}
slouken@0
  197
	}
slouken@0
  198
	PrintStatus(drive, cdrom);
slouken@0
  199
	SDL_CDClose(cdrom);
slouken@0
  200
slouken@0
  201
	return(0);
slouken@0
  202
}